Nacházíte se na: Úvod > Aktuálně > Aktuální dění > Digitalizace: hnací motor inovace

Digitalizace: hnací motor inovace

Transformace Průmyslu 4.0 nabírá na rychlosti, je to cesta k vyšším maržím

Poslední studie ukazují na to, že změny směrem k digitalizaci v německém průmyslu v poslední době značně zrychlily. Také společnost Weidmüller podniká důležité kroky směrem k Průmyslu 4.0. Díky systému u-mation pokračuje tato společnost z německého Detmoldu ve svém strategickém plánu stát se dodavatelem komplexních automatizačních a digitalizačních řešení.

Podle závěrů nedávného průzkumu provedeného organizací Weltwirtschaftsforum (The Global Competitiveness Report 2018, Klaus Schwab, World Economic Forum) je Německo jednou z nejvíce inovativních zemí na světě. Německá ekonomika se umístila na čtvrté příčce globálního žebříčku měřícího digitalizaci. Index Průmyslu 4.0 (Deutscher Industrie 4.0 Index 2018, průzkum provedený společnostmi Staufen AG a Staufen Digital Neonex GmbH), který zkoumal celkem 450 německých společností, potvrdil, že v současnosti jsou koncepty a řešení Průmyslu 4.0 široce implementovány napříč Německem. Více než polovina (52 %) zkoumaných společností již implementovala tyto koncepty buď lokálně nebo dokonce v celé společnosti. Pro srovnání, před čtyřmi lety to tak bylo pouze u 15 procent společností. Při letošním průzkumu zhruba 10 % společností přiznalo, že se digitalizací dosud nezabývalo. Výzkumníci v oblasti průmyslových trendů nicméně říkají, že je pouze otázkou času, než technologický vývoj dostihne i těchto zbývajících 10 % společností. Když kvůli ničemu jinému, tak kvůli rostoucímu tlaku ze strany konkurence.

Jak daleko postoupily společnosti směrem k inteligentní továrně?

Vývoj směrem k inteligentní továrně je v různých odvětvích na různé úrovni. Automobilový průmysl je jednoznačně v čele s provozním konceptem end-to-end. V tomto odvětví je Průmysl 4.0 plně implementován u téměř pětiny (18 %) společností. Strojírenství se 4 % toho má v tomto ohledu hodně co dohánět.
U strojírenství je totiž, stejně jako v elektrotechnickém průmyslu, v současnosti kladen důraz především na jednotlivé projekty.

Potenciál zatím není plně využit

Odvaha přijmout změny je v německém průmyslu bezpochyby přítomna, ale potenciál ke zefektivnění výroby je ještě daleko od toho, aby byl plně využit. V současné době je kladen důraz především na jednotlivé projekty, přičemž komplexní digitální transformace probíhá především v automobilovém průmyslu. V tomto odvětví může být již přibližně 20 % společností označeno za inteligentní továrnu.

Koncept holistické digitalizace a automatizace však nabývá na významu i ve strojírenství a v elektrotechnice.
V rámci přechodu na Průmysl 4.0 se interakce se stroji v mnoha ohledech změní, a to nejen z hlediska procesů, ale také kvůli požadavkům kladeným na stroje, pokud jde o analýzu, údržbu a provoz.

Tyto současné trendy se odrážejí ve společnosti Weidmüller v růstu divize Automation Products & Solutions, jejíž tržby se ve srovnání s loňským rokem zvýšily o 25 %. Tento dobrý výsledek lze připsat strategické kombinaci oborů automatizace a digitalizace. Dnes společnost Weidmüller poskytuje pod názvem u-mation ucelenou nabídku modulárního automatizačního hardwaru propojeného s flexibilním inženýrským softwarem, který se dále kombinuje se sofistikovanými nástroji pro digitalizaci. To zahrnuje také oblast strojového učení, která spadá do působnosti obchodní jednotky Industrial Analytics. Použitím u-mation společnost Weidmüller vytváří základ pro inteligentní spojení všech úrovní výrobních procesů, od senzoru až po cloud.

Modulární a flexibilní

Ústředním prvkem portfolia je řídicí jednotka u-control 2000, která je kompatibilní se vzdáleným I / O systémem u-remote a softwarovou řadou u-create. Lze tak vytvořit mnoho různých možností použití, protože jednotlivé prvky mohou být navzájem kombinovány. Tak například s pomocí řídícího modulu a softwaru u-create může být do provozu implementována hlavní řídící jednotka samostatného stroje nebo dokonce celá výrobní linka. V kombinaci s webovou aplikací u-create web je možné objednávat decentralizovaně vyráběné součástky z míst mimo závod. Uspokojena je rovněž rostoucí poptávka po IoT řešeních. Pomocí softwaru u-create IoT, který je také provozován v internetovém prohlížeči, lze informace ze senzorů předběžně zpracovat a odeslat je do cloudu. Jedním z možných způsobů použití této funkce je implementace opatření pro zpracování dat, jako jsou vzdálená údržba nebo oblast Analytics. Vzhledem k tomu, že aplikace jsou stále složitější a rozmanitější, hraje důležitou roli intuitivní ovládání. Rozhraní člověk-stroj je řešeno multitouch panely u-view s vysokým rozlišením a HMI softwarem u-create visu, což je webové vizualizační řešení vyvinuté společností Weidmüller GTI Software, která je součástí skupiny Weidmüller Group od června 2018.

Pohled do digitální budoucnosti

Budoucnost v oblastech digitalizace a automatizace je pevně daná. V inteligentní továrně budou centrální řídicí mechanismy postupně nahrazeny inteligentními sítěmi. Stroje budou vzájemně přímo spolupracovat, aby mohly organizovat své procesy a provádět nepřetržitou optimalizaci. Software tak získá v nadcházejících letech ještě větší význam. Současně procesy analýzy založené na datech zároveň nabídnou více možností pro získání přidané hodnoty z dostupných dat, což povede například k dalšímu rozšiřování služeb s vysokou marží.

Výrobní společnosti, které dnes pokládají základy pro Průmysl 4.0 prostřednictvím jednotlivých projektů, se budou stále více zaměřovat na procesy napříč jednotlivými funkcemi a na komplexní řešení. Společnost Weidmüller podporuje tyto výrobní společnosti řešeními, která nabízejí komplexní end-to-end komunikaci. Průmyslová konektivita bude v budoucnu také významnou součástí nabídek pro automatizaci a digitalizaci. Kromě toho budou hardware, software, technika a poradenství kombinovány inteligentně, s cílem podpořit zákazníky, kteří se vydávají na cestu digitální transformace.