Bezkontaktní přenos energie otevírá nové možnosti automatizace

Produktový manažer Klaus Leuchs dokazuje, že FreeCon Contactless dodává energii nad vzduchovou šterbinou až do 5 mm

Pro přenos vysokých hladin energie v rámci bezúdržbového řešení optimalizovala společnost Weidmüller osvědčenou technologii propojení indukcí, takže i výkonné motory lze spolehlivě napájet vzduchovou štěrbinou.

Vývoj inteligentních řešení přenosu energie je jen jedním z klíčových kroků na cestě k inteligentní továrně. V případě běžných metod se přívod připojuje ručně mechanickým zásuvným kontaktem. Takové výrobky však vyžadují značnou údržbu a je třeba je často vyměňovat – což způsobuje časté výpadky ve výrobě. Tyto slabiny pro bezkontaktní přenos energie neplatí, protože zdaleka překračují flexibilitu a životní cyklus, které nabízí konvenční zásuvná připojení.

„Bezkontaktní přenos energie známe všichni. Vezměme si například elektrické kartáčky na zuby. Tato metoda přenosu znamená, že kartáčky fungují nezávisle na zásuvném připojení, které se opotřebovává,“ vysvětluje a porovnává produktový manažer Klaus Leuchs. „Průmyslové aplikace z této úrovně flexibility nesmírně těží. V důsledku toho jsme přizpůsobili známou technologii propojení indukčního odporu náročnému průmyslovému prostředí – a poprvé otevíráme celou řadu aplikací a zajišťujeme vysokou hustotu napájení s maximální účinností.“

Při používání elektrického kartáčku na zuby nám může bezkontaktní indukční náboj pomoci rozvinout při čištění kreativitu. Avšak v průmyslovém segmentu otevírá optimalizovaná technologie společnosti Weidmüller bezpočet příležitostí pro vysoce výkonnou automatizaci.

Vysoká hustota napájení s maximální účinností

Systém FreeCon Contactless od společnosti Weidmüller přenáší vzduchovou štěrbinou až 240 wattů. Toto řešení nepodléhá opotřebení a je velmi účinné.

Přenos vysokého výkonu znamená, že řada průmyslových aplikací se přesouvá od robotiky a otočných systémů k automatizovaným dopravním systémům. Dokonce ani aplikace o vysokých vibracích nepředstavují žádný problém, protože systém se může pochlubit přenosovou vzdáleností až pět milimetrů, což je v dané výkonové třídě unikátní.

K flexibilnímu rozptylu potenciálních aplikací přispívají také možnosti libovolného přiblížení. Připojení se vytvoří, jakmile jsou oba moduly umístěny proti sobě – a zůstává stabilní i v případě otáčivých pohybů. To umožňuje zcela nové struktury ve výstavbě průmyslových systémů a významně pomáhá optimalizovat výrobní procesy.

V neposlední řadě FreeCon Contactless boduje tím, že všechny tyto výkonnostní parametry byly implementovány v maximálně kompaktním designu, který měří pouze 100 × 100 × 47 mm. Systém IP 65 lze tedy nasadit v prakticky jakémkoli průmyslovém prostředí obzvláště úsporným způsobem.

Jak se ale společnosti Weidmüller podařilo propojit tak vysokou úroveň výkonu s tak kompaktním formátem? „Náš recept na úspěch vychází z inovativní správy rozvodu tepla, která našim vývojářům umožňuje dosáhnout úrovně účinnosti nad 90 %, a tím účinně snížit tepelný vývoj,“ prozrazuje Mr.Leuchs. „Za těchto podmínek se nám podařilo realizovat kompaktní návrh, o který jsme usilovali.“

FreeCon Contactless podporuje automatizaci výroby prostřednictvím zabezpečeného bezkontaktního přenosu energie – ten je uzpůsoben průmyslovým požadavkům a vhodný pro integraci do řídicího programu

Inteligence pro kontaktní body v procesu

Systém FreeCon Contactless byl vyvinut ve spolupráci s předními výrobci z odvětví automobilového průmyslu v Německu. Jediný návrh v této partnerské spolupráci vyústil v něco úžasného: vzhledem k tomu, že systém se ovládá prostřednictvím jednotky PLC, lze sekundární stranu zapínat nebo vypínat pomocí primární strany. Výsledkem je proto přepínatelné zařízení vhodné pro integraci do programu řízení vyšší úrovně.

Metoda plug-and-play znamená, že FreeCon Contactless lze stejně snadno použít jako zásuvný konektor, a proto jej lze dokonce využít pro stávající systémy bez jakýchkoli problémů.

Spojení, která se až dosud zadávala ručně, lze vytvořit automaticky během chvíle – otevíráme tak nové možnosti na cestě k inteligentní továrně.

Poradenství & Podpora