CE prohlášení o shodě

Dnem 20. dubna 2016 vstoupí v Evropské unii bez přechodného období v platnost 8 nových směrnic EU. Označení CE se používá pro ověření shody s těmito směrnicemi a normami.

Veškerá CE prohlášení o shodě si můžete stáhnout z našeho online katalogu produktů zadáním odpovídajícího produktu a kliknutím na možnost „Stáhnout“.

RoHS Čína

Nový čínský zákon o omezení používání některých nebezpečných látek byl zveřejněn pod záštitou čínského ministerstva průmyslu a informačních technologií dne 21. ledna 2016 (nařízení SJ/T 11364-2014). Tato směrnice se může vztahovat i na produkty společnosti Weidmüller. Nová směrnice vstoupila v platnost dne 1. července 2016, a nahradila tak předchozí čínskou směrnici o omezení používání některých nebezpečných látek z roku 2006 (nařízení SJ/T 11364-2006).

Tato směrnice se vztahuje na následující látky a jejich sloučeniny. Ty jsou v podstatě analogií směrnice EU o omezení používání některých nebezpečných látek včetně platných limitů.

Olovo (Pb): 0,1 %

Rtuť (Hg): 0,1 %

Kadmium (Cd): 0,1 %

Šestimocný chrom (Cr (VI)): 0,1 %

Polybromované bifenyly (PBB): 0,1 %

Polybromovaný difenylether (PBDE): 0,1 %

Další informace o tématech RoHS a REACH najdete na stránce věnované společnosti.

Máte-li další dotazy nebo potřebujete podrobnější informace, obraťte se na nás pomocí kontaktního formuláře

* Povinná pole

Vyhledávat schválení a osvědčení o zkouškách IECEx/ATEX

Zadejte část popisu výrobku, část číselného označení dílu nebo část certifikace o typové zkoušce ECt a klikněte na tlačítko „Hledat“. Vyplněním všech polí výsledky hledání zpřesníte.

Zásady a osvědčení řízení

Od roku 1992 má Weidmüller systém řízení kvality podle mezinárodní normy řízení DIN EN ISO 9001.

V roce 2004 byl učiněn další významný krok na cestě k udržitelnosti, poté následovalo sloučení systémů bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a řízení kvality do systému integrovaného řízení (IMS). Tato integrace zajistila jasné vymezení oblastí odpovědnosti a dodržování zásad řízení Weidmüller na všech pobočkách a napříč celou společností. V této strategii společnost pokračuje v rámci certifikace řízení spotřeby energie podle normy DIN EN 16001 v roce 2011 a aktualizace DIN EN ISO 50001 v roce 2012. Kromě toho jsou požadavky normy ISO / IEC 80079-34 na produkty ATEX a IECEx a požadavky na jaderný standard KTA 1401 a 10 CFR 50, příloha B považovány za nedílnou součást systému integrovaného řízení.

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001:2007

ISO 50001:2011

ATEX/IECEx

DIN EN ISO/IEC 17025

ISO/TS 22163

EN 61508:2010 (Řízení funkční bezpečnosti)

Jaderný standard

Jinak konkrétní normy