Nacházíte se na: Úvod > O nás > Ochrana životního prostředí > REACH

REACH

Evropská chemická směrnice REACH je zkratka za registraci, vyhodnocování a autorizaci chemických látek.

Cíle nařízení REACH podle článku 1 jsou:

  • zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí
  • zlepšení alternativních nástrojů pro vyhodnocování nebezpečí vznikajících v důsledku těchto látek
  • vylepšení konkurenceschopnosti a inovace

Aby bylo možné splnit cíle podle článku 1 nařízení REACH v rámci společnosti Weidmüller, byla učiněna průkopnická opatření. REACH je vyučovací systém, který může být úspěšný pouze v případě, že je reakce na nové náhledy nebo nové požadavky zvládána flexibilně a dynamicky.

Společnost Weidmüller, jako ekologicky uvědomělá obchodní společnost, přebírá odpovědnost za komunikaci v zásobovacím řetězci a celý tok informací v rámci nařízení REACH 1907/2006.

Podle článku 33 nařízení REACH platí povinnost informovat o látkách v produktech pouze pro takzvané látky představující velmi vysoké znepokojení (SVHC). Evropská agentura pro chemikálie (ECHA) rozhoduje, které látky podléhají tomuto předpisu (viz REACH, čl. 59). Od 28. října roku 2008 je možné prohlížet první verzi seznamu kandidátů na internetových stránkách ECHA.

Jakmile od našich dodavatelů obdržíme informace o přítomnosti látek SVHC v materiálech, které jsou používány v našich produktech, zveřejníme seznam takto postiženého zboží na této domovské stránce.

Další informace ohledně REACH vyhledejte prosím mezi internetovými odkazy.