Nacházíte se na: Úvod > O nás > Ochrana životního prostředí > RoHS

RoHS

Omezení obsahu olova a pěti dalších potenciálně nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních uvádí směrnice EU 2002/95/EC.

Jelikož je Weidmüller společností zaměřenou na hodnoty, je si vědoma její odpovědnosti za zákazníky, zaměstnance, komunitu i životní prostředí. To je důvodem, proč je pro společnost Weidmüller samozřejmé převzít odpovědnost v kontextu ROHS směrnice 2002/95/EC.

Společnost Weidmüller dokonce činí opatření, která jdou nad rámec požadavků této směrnice. Před více než 20 lety přestala společnost Weidmüller používat v plastech kadmium. Bez ohledu na ukazatele ROHS směrnice 2002/95/EC ohledně tříd zařízení a souvisejících produktů se společnost Weidmüller snaží zasadit všechny materiály a produkty do rámce této směrnice.

V tomto kontextu bychom Vám rádi poskytli přehled ohledně obsahu této směrnice.

Ukazatele na RoHS ve směrnici 2002/95/EC

Od 1. července roku 2006 je používání určitých materiálů v nově uvedeném elektrickém a elektronickém zařízení určitých tříd regulováno směrnicí 2002/95/EC.

Směrnice 2002/95/EC byla přijata 1. ledna roku 2003. Celostátní implementace byly provedena v rámci zákona o elektrickém a elektronickém zařízení (ElektroG), který nabyl platnosti 24. března roku 2005.

Směrnice RoHS podléhá nepřetržitému cyklu opětovného vyhodnocování. To znamená, že každé čtyři roky mohou být zakázány nové látky nebo mohou být vynechána nebo nově přičleněna výjimečná pravidla.

S platností od 1 července roku 2006 jsou následující látky používané v elektronických produktech v rámci limitů této směrnice:

 • Olovo (Pb), 1000 miliontin (ppm)
 • Rtuť (Hg)
 • Kadmium (Cd)
 • Šestimocný chrom (Cr (VI))
 • Polybromovaný bifenyl (PBB)
 • Polybromované diphenylethery (PBDE)

Usilujeme o implementaci tohoto pravidla s veškerými náležitými důsledky. Úprava této směrnice, platná od 18. srpna 2005, definuje předepsané limity pro uvedené látky ve stejnorodých materiálech. Obvykle je předepsaný limit 1000 ppm (miliontin), ale pro kadmium je předepsaný limit již 100 ppm. Vzhledem ke skutečnosti, že ne všechny látky je možné bez problémů nahradit u všech elektrických nebo elektronických produktů, věnujte prosím pozornost Příloze A této směrnice, kde je uvedený katalog výjimek. Tyto výjimky jsou použitelné pouze prozatímně, buď jako křížený materiál nebo v závislosti na aplikaci.

Třídy zařízení ROHS:

 • Velké domácí spotřebiče
 • Malé domácí spotřebiče
 • IT a telekomunikační zařízení – Spotřební elektronika
 • Osvětlovací zařízení
 • Hračky, sportovní a rekreační zařízení
 • Automatické dávkovače
 • Elektrické a elektronické nástroje (kromě stacionárních, průmyslových velkých nástrojů/strojů)