Nacházíte se na: Úvod > O nás > Společenská odpovědnost > Vzdělávací projekt v Tanzánii

Vzdělávací projekt v Tanzánii

V rámci programu Weidmüller helps! (Weidmüller pomáhá!) jsme zajistili komplexní přísun elektrické energie škole Mbeya Trade School v Tanzánii v Africe.

Tanzánie čelí značným problémům s přísunem elektřiny a nevzdělaností. Pouze 25% populace z celkového počtu 45 milionů obyvatel má přísun k elektřině. Většina obyvatel nemá přístup ke vzdělání a k trhu práce.

Kristian Macke, který psal svou diplomovou práci ve Weidmülleru v Německu a nyní pracuje jako nezávislý elektrikář, přišel s geniálním nápadem, jak využít již existující finanční a technické podpory Weidmüller škole Mbeya k zajištění komplexního systému osvětlení pro celou školu.

Stávající podpora Weidmülleru spočívala v poskytnutí vzdělání znevýhodněným mladým lidem v oboru elektrického inženýrství na Mbeya Trade School a v dobrovolnickém školícím centru St. Almano Complex. Těm vzdělání umožní přistup na trh práce a lepší budoucnost.

Kristian na začátku roku 2018 odcestoval na 7 týdnů do Tanzánie jako dobrovolný učitel elektrického strojírenství na Mbeya Trade School. Během tohoto pobytu viděl, s jakými potížemi se lidé kvůli nedostatku elektřiny potýkají, a pocítil touhu s tím něco udělat.

„Země má 3x větší potenciál pro výrobu solární energie než Německo. Nedaří se ale najít zcela efektivní způsob, jak ji využívat, a to mimo jiné díky nevzdělanosti obyvatel. Považoval jsem za důležité vzdělat své studenty v oblasti obnovitelných zdrojů energie a vzbudit v nich nadšení pro solární panely,“ popisuje počátek své učitelské mise Kristian a pokračuje: „A to se mi také povedlo. Nadšení studentů bylo den ode dne větší. A jak jsem byl čím dál víc ponořen do tématiky solární energie a zároveň pozoroval, jak svět kolem mne zápasí s nedostatkem elektřiny, napadlo mne, že bych mohl využít existující podpory, kterou poskytuje škole Weidmüller, k elektrifikaci školy. Ve spolupráci s několika žáky jsme dali dohromady malý solární systém, který umožnil přívod elektřiny do našich tříd a vytvoření bezpečnostního osvětlení v hlavní budově školy.“

Po úspěchu Kristianova projektu jsme se zasloužili o vytvoření dalších elektrických instalací na 2 budovách v St. Almano Complex a další menší solární systémy budou instalovány v budoucnosti.

Díky naší podpoře otevřela Mbeya Trade School svůj historicky první kurz obnovitelné energie, a stane se tak naprosto ojedinělým školícím střediskem solárních zdrojů energie.

My jsme hrdí na to, jak moc můžeme být přínosní ve vzdělávání mladých lidí a v podpoře ekologického a ekonomického rozvoje regionu.