Nacházíte se na: Úvod > O nás > Trhy > Energie

Energie

Prohlédněte si produkty z této kategorie » Zobrazit produkty v katalogu

Partnerství pro energii

Jak se společnosti Weidmüller daří udržovat již více jak 40 let tak dobré partnerské vztahy s energetickým průmyslem? Bezpochyby vše začalo svorkami řady SAK. Od časů šroubových svorek a spojovacích krabic pro kabely kontinuálně rozšiřujeme a dále rozvíjíme své portfolio. V současnosti je v nejrůznějších zařízeních pro výrobu energií používáno mnoho výrobků firmy Weidmüller.

Požadavky provozovatelů elektráren však přesahují rámec vlastního zařízení. Potřebné jsou i výrobky pro přenosové a rozvodné systémy, stejně tak jako inovativní řešení pro speciální aplikace.

Weidmüller nabízí řešení a výrobky pro dále uvedené oblasti energetického průmyslu:

Elektrárny

 • tepelné elektrárny
 • uhelné elektrárny
 • plynové elektrárny
 • jaderné elektrárny

Energie z obnovitelných zdrojů

 • síla vody
 • síla větru
 • fotovoltaika
 • biomasa, bioplyn

Přenos a rozvod

 • spínací technika
 • ochrana sítě
 • měřící technika, placení

Od mlýnu na uhlí v uhelné elektrárně přes výrobu páry, turbínu a generátor až po přenos a rozvod elektrické energie pro průmysl a domácnosti - všude zde jsou používány různé produkty společnosti Weidmüller. Weidmüller nabízí dlouholeté a široké znalosti o aplikacích v energetickém průmyslu, od standardních řadových svorek pro technologii Push In přes zpracování analogových hodnot a inovativní komunikační řešení prostřednictvím průmyslového ethernetu nebo bluetooth až po specifická řešení pro konkrétní zákazníky a aplikace.

Hledáte speciální řešení? Promluvte si s námi! Weidmüller je Vaším partnerem, pokud se jedná o výrobky a řešení v oblasti elektrické spojovací techniky či funkční a komunikační elektroniky, zejména pak při hledání nejvhodnějšího řešení pro Vaší aplikaci.

Spolehlivá přepěťová ochrana

Úder blesku a ostatní napěťové špičky vyžadují zvýšenou ochranu zařízení. Zvláště ohrožené jsou samostatně stojící části elektráren, nacházející se daleko od hlavní budovy, jako je například řízení skladu paliva, úpravna vody nebo vzdálená zařízení. Zvláštní pozornost přepěťové ochraně je však nutné věnovat i u solárních a větrných zařízení.

U měřících a řídících přístrojů, jako jsou například průtokoměry a snímače zaplnění, ventily, měniče a ostatní zařízení s digitální nízkonapěťovou elektronikou, může dojít vlivem napěťových špiček, tzv. přechodného napětí, k výpadku. Stejně tak jsou ohrožené PLC, záznamové přístroje, řídící jednotky s programovatelnou pamětí nebo jiné vstupní nebo výstupní elektronické přístroje.

Pro každý problém s elektrickou interferencí máme vhodný výrobek – ať už se jedná o měřící signály, nízkonapěťové nebo datové sítě. Velký výběr našich modulů určených pro montáž na nosné lišty navíc umožňuje nalézt vždy řešení přímo na míru.

Jaderné elektrárny

Kvalita a spolehlivost jsou u jaderných elektráren ještě důležitější než u ostatních elektráren. To se týká především všech komponentů ochranné obálky reaktoru. Všechna zařízení v zabezpečené zóně jsou podrobována přísným zkouškám. Cílem je zajištění co nejmenších změn vlastností elektrických přístrojů, jako je například izolační odpor a pokles napětí.

Podkladem pro schvalování výrobků místními úřady jsou většinou standardy ANSI / IEEE 323-2003 a 344-1987 (R1993).

Výrobky společnosti Weidmüller úspěšně absolvovaly v rámci zkoušek vhodnosti následující testy:

 • Stárnutí vlivem záření: přístroje jsou vystaveny celkovému množství záření, předpokládanému za celou dobu životnosti elektrárny.
 • Tepelné stárnutí: provozní životnost v prostředí s vysokou teplotu je simulována tak, že jsou výrobky po krátkou dobu vystaveny extrémně vysoké teplotě.
 • Seismická odolnost: vibrační zkouška simulující zemětřesení.
 • Únik chladiva: v testu LOCA jsou simulovány okolní podmínky v oblasti kontejnmentu při úniku chladiva z hlavního reaktoru.

Dodali jsme vhodné svorky a svorkovnicové skříně do celé řady jaderných elektráren po celém světě. Naše výrobky úspěšně absolvovaly v mnoha místech řadu přísných doplňkových zkoušek a vyhověly tak místně platným standardům.