Nacházíte se na: Úvod > O nás > Zákaznický magazín WIN! > Aktuálně > Účinné navíjení novinového papíru

Účinné navíjení novinového papíru

u-remote zvyšuje výkony v oblasti inteligentních systémů následného zpracování pro novinovou a časopiseckou produkci společnosti Ferag

Inteligentní systémy následného zpracování pro novinovou a časopiseckou produkci, které využívá švýcarská společnost Ferag AG, významně přispívají k tomu, že se tištěné publikace dostanou ke svým čtenářům včas. 
u-remote je součástí automatizace zvyšující výkony společnosti. Koncepce Remote I/O od firmy Weidmüller garantuje nejen efektivní procesy v průběhu provozu, ale i před ním.

S novinami a časopisy se v každodenním životě setkáváme téměř všude: od poštovní schránky, přes stojan s časopisy v místní pekárně, až po kiosky, supermarkety a benzinové pumpy. V konkurenci s digitálními informacemi se časový rámec mezi tiskovou uzávěrkou a dodávaným tištěným produktem ještě více zkracuje. Zvláště pak tiskoviny vycházející každý den by měly být v okamžiku prodeje nebo osobního doručení čtenáři co nejvíce aktuální. Společnost Ferag AG, která má na trhu přední postavení jako globální specialista na inteligentní systémy následného zpracování v oblasti novinové a časopisecké produkce, systematicky podřizuje svá řešení jediné myšlence: Navrhovat transportní trasy mezi tiskařským lisem a expedicí co nejproduktivnějším způsobem …


Plynulé dočasné skladování při zpracování novinového papíru

 

Nedílnou součástí efektivního zpracování novinového papíru je dočasné navíjení tištěných produktů na prostorově úsporné dočasné skladovací prvky zvané MultiDisc. Tento systém nabízí řešení pro všechny formáty, bez nutnosti úprav v případě měnící se délky produktu. Jakmile je prázdný diskový nosič vložen do navíjecí stanice, je zahájen proces navíjení bez jakéhokoli ručního zásahu. Plné nosiče se automaticky odpojí a mohu být dopravníkem odvezeny. Mobilní nosič s těmito vlastnostmi zajišťuje hladký přesun produktu například mezi různými výrobními středisky.

Aby bylo možné navíjecí proces využívající prvky MultiDisc systematicky integrovat do ostatních procesních kroků, musí být jednotlivé systémy na sebe přesně napojeny. Klíčem k dosažení tohoto cíle je účinná automatizace umožňující spolehlivý provoz systému. Aby bylo možné provádět automatizaci vašich systémů co nejefektivněji, Ferag AG spoléhá na řešení kombinující vysoce výkonné technologie a výjimečnou produktivitu.

„Protože působíme v segmentu sériově vyráběných strojů, řešení námi využívaná není nutné ověřovat v každém jednotlivém případě, ale ověřují se průběžně - jak na našich vlastních procesech, tak při provozu v závodech našich zákazníků. V souladu s tím máme při výběru všech komponent dvojnásobně vysoké nároky,” vysvětluje Stefan Sutter, Vedoucí MC Software Development, když hovoří o požadavcích společnosti Ferag.

„Když jsme tvořili nový návrh našeho navíjecího stroje MTD-10, naším cílem byl vysoce produktivní systém odolný proti poruchám. Po podrobném prověření různých variant vzdálených I/O jsme se rozhodli pro nový systém firmy Weidmüller, jehož vlastnosti optimálně plní naší potřebu rychlé a vysoce výkonné automatizace”.

Při přípravě nové konstrukce navíjecího stroje hledala společnost Ferag vysoce výkonný systém se vzdálenými I/O – a našla jej u firmy Weidmüller vzdálených I/O jsme se rozhodli pro nový systém firmy Weidmüller, jehož vlastnosti optimálně plní naší potřebu rychlé a vysoce výkonné automatizace”.

Stanice MTD-10 firmy Ferag provádí automatické navíjení a odvíjení tištěných produktů a zvyšují tak efektivitu výroby a distribuce novin 

Bez nedůsledností: kompaktní projekt a jednoduchá instalace

 

Navíjecí stroje se používají jako modulární komponenty v různých částech systému Ferag – jako dynamický tlumič mezi tiskařskými lisy a expedicí nebo pro dočasné uložení například vytištěných předtisků a vkládaných letáků, které budou zpracovány později. Pro účely decentralizovaného řízení je každý stroj MTD-10 opatřen vzdálenou stanicí u-remote, která je připojena na vyšší řídicí systém přes EtherCAT. Při navrhování systému ocenila společnost Ferag především kompaktnost praktických koncepcí vzdálených I/O.

 

 

 

„u-remote díky vysoké hustotě kanálů a úzké konstrukci s modulem širokým pouhých 11,5 mm šetří místo a nabízí flexibilní projektové možnosti,” vysvětluje Cédric Hengartner z firmy Weidmüller, který firmě Ferag pomáhal v procesu nového navrhování navíjecího stroje jako Projektový manažer pro průmyslovou automatizaci.

„Konkrétně společnost Ferag s výhodou využívá skutečnosti, že u-remote nabízí až 64 I/O modulů s pouze jediným přívodem na spojovacím členu. Navíc jsou dvě vysoce odolné 10 A proudové cesty inteligentním způsobem odděleny, takže vstupy a výstupy jsou oddělené. S těmito možnostmi je možné naše u-remote stanice navrhnout užší než v případě jiných řešení, o kterých firma Ferag uvažovala. Toto je zvláště výhodné pro decentralizované řídící skříně, jako jsou skříně použité u navíjecích strojů, které pak mohou být značně kompaktní.”

Přes svou kompaktní konstrukci systém nečiní žádné kompromisy z hlediska manipulace - právě naopak. Díky přehledné zásuvné struktuře mohou pracovníci firmy Ferag, kteří technologii instalují, využít výhody předem sdružených kabelů a připojit 48 senzorů a 32 akčních členů na jednu stanici. Navíc je k dispozici technologie pro přímé připojení PUSH IN, která znamená značnou úsporu času, aniž by byla ohrožena bezpečnost.

Stanice MTD-10 firmy Ferag provádí automatické navíjení a odvíjení tištěných produktů a zvyšují tak efektivitu výroby a distribuce novin

 

Diagnostika pomocí webového serveru – místní i vzdálená

 

Hlavní požadavky firmy Ferag, vedle stability systému, byly soustředěny kolem praktických diagnostických možností. „Otázky bezpečnosti jsou pro nás velké téma, pokud se jedná o předání našeho systémového softwaru. Z tohoto pohledu jsme již dlouho hledali alternativní řešení, které by nám umožňovalo provádět diagnostiku za provozu,” vysvětluje Projektový manažer Norbert Bürge, který byl odpovědný za vývoj software pro navíjecí stroje MTD-10. „Systém u-remote s integrovaným webovým serverem se v tomto ohledu objevil právě včas.”

 

Není potřeba instalovat žádný software, protože webový server umožňuje diagnostiku pomocí vzdáleného přístupu přes standardní prohlížeč. Vstupy a výstupy je možné snadno simulovat lokálně. S těmito vlastnostmi webový server nejenže společnosti Ferag usnadňuje spouštění po sekcích, ale urychluje také údržbu v průběhu následného provozu.

 

Výhody jedinečné indikace stavů a diagnostiky jsou důležité jak v průběhu testování, tak v průběhu provozu systému. S pomocí u-remote je proces skutečně snadný, protože na kanálu je umístěna LED kontrolka a na každém modulu je stavový indikátor. Technici tak vidí chybu okamžitě a mohu ji přímo napravit.

 

„Společnost Weidmüller nám poskytla příležitost rozsáhlým způsobem otestovat všechny funkce u-remote. Po úspěšném otestování nyní můžeme systém s důvěrou začlenit do našich zařízení,” uvedl  Bürge. „Jsme velmi rádi, že se nám podařilo nalézt tak stabilní systém, který umožňuje fantastickou diagnostiku a splňuje náš požadavek na výrobní automatizaci od plánování až po celkovou automatizaci.”

 

u-remote je v aplikaci zabudován do decentralizovaných řídících skříní a zajišťuje tak hladký provoz celé linky    

u-remote je v aplikaci zabudován do decentralizovaných řídících skříní a zajišťuje tak hladký provoz celé linky.