Nacházíte se na: Úvod > O nás > Zákaznický magazín WIN! > V centru dění > Průmysl 4.0 musí být přínosný pro konečného uživatele

Průmysl 4.0 musí být přínosný pro konečného uživatele

Jan Stefan Michals, šéf vývoje standardů a technologí, popisuje, jak společnost Weidmüller v současnosti akcentuje inteligentní síťové propojení výroby – na technologické i personální úrovni.

Koncepce Průmysl 4.0 je považována za klíč k zajištění vyšší efektivity a flexibility výrobních firem v budoucnu. Které ze současných řešení společnost Weidmüller využívá pro podporu proměny na závod budoucnosti?

Tradiční automatizační pyramida s centrálním řízením již v koncepci Průmyslu 4.0 neexistuje. Vzhledem ke konečnému cíli mimořádně flexibilních výrobních závodů je pyramida nahrazována sítí vzájemně komunikujících inteligentních automatizačních komponent. Pro „chytré závody“ zítřka proto na základě nejnovějších poznatků a komunikačních technologií vytváříme řešení řady Industrial Connectivity. Jde například o naše síťové signálové převodníky ACT20C, které převádějí analogová data strojů na digitální hodnoty a zpřístupňují je do sítě. Fungují tak jako flexibilní poskytovatelé informací v kontextu výrobních procesů. Na stejné bázi pracuje i jedna z našich posledních novinek – první komunikační stanice pro monitorování proudu.

Dr Jan Stefan Michels

Jan Stefan Michels je šéfem vývoje standardů a technologií společnosti Weidmüller. Pohybuje se proto přímo ve středu aktivit směřujících k „chytrým závodům“. Mimo jiné reprezentuje společnost Weidmüller v pracovní skupině Systems Aspects Working Group a působí v nejvyšším vedení sdružení ZVEl pro oblast Průmyslu 4.0 (ZVEl = Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie e.V.= německé sdružení výrobců elektrických a elektronických zařízení) a v rámci Platformy Průmysl 4.0.

O co konkrétně u této novinky jde? A jaké další kroky budou následovat?

Naše stanice pro monitorování proudu, tvořená komunikačními signálovými převodníky a proudovými transformátory, dovoluje přesná měření a poskytuje po Ethernetu komplexní stavové informace. To umožňuje uplatňovat strategie preventivní údržby na bázi včasné detekce chyb a podrobných analýz závad. Dalším krokem jsou rovněž vhodná softwarová řešení pro údržbu, dovolující měření a řízení spotřeby energie, efektivity nebo kvality procesu. Zavádíme také další automatizační zařízení v síťových strukturách, abychom pro tyto účely dále rozšířili možnosti monitorování stavu a diagnostiky. Na letošním hannoverském veletrhu našim návštěvníkům prezentujeme v živé aplikaci stroj plně zapojený do sítě.

 

Síťové propojení vzájemně komunikujících komponent jde ruku v ruce s výměnou dat a autonomním řízením. Jak společnost Weidmüller u této aplikace zaručuje zabezpečené a spolehlivé připojení?

Náš router s průmyslovým zabezpečením s technologií VPN například vytváří zabezpečené komunikační cesty. Zaručuje harmonickou spolupráci odlišných komunikačních sítí při dodržování nejpřísnějších standardů zabezpečení. Podporujeme interpretaci dat přenášených prostřednictvím architektury OPC UA. Průmyslový komunikační protokol M2M (Machine-to-Machine) se využívá nejen pro přenos hodnot, ale navíc z procesních dat vytváří počítačově zpracovatelné informace. Příkladem je přenos naměřených hodnot teploty. Zatímco předchozí systémy pouze přenášejí hodnotu „30“, architektury jako OPC UA jí dávají význam. Doplňková informace o tom, že jde o hodnotu teploty udanou v určitých jednotkách a formátu, dovoluje hodnotu „30“ interpretovat přímo a inteligentně ji zpracovat.

 

Kteří zákazníci momentálně spolupracují se společností Weidmüller na zavádění nových přístupů směřujících k Průmyslu 4.0?

V zásadě jsou to zákazníci všech velikostí a odvětví, kteří již dnes využívají včasné monitorování stavu. Může to být v rámci výrobní buňky, nebo také v rámci celých síťových struktur. V tomto směru jsou zvlášť vyspělé zejména průmyslové zóny související s energetikou, chytrými rozvodnými sítěmi a procesním průmyslem, ale také specifické výrobní oblasti, jako je automobilový průmysl. Například instalace větrných elektráren jsou typickou aplikační oblastí pro naši novou stanici monitorování proudu. Zde je naprosto nezbytné, aby přetížení motoru, brzd nebo jiné anomálie byly identifikovány v rané fázi, a aby provozovatelé včas reagovali na nevyhovující chování chladicích ventilátorů nebo systémů pro odmrazování lopatek.

 

Hledání řešení pro Průmysl 4.0 vyžaduje schopnost vidět do budoucna. Jak společnost Weidmüller zvládá řešení budoucích požadavků zákazníků již dnes?

Naše produkty průběžně vyvíjíme na základě specifických požadavků zákazníků, protože v konečném výsledku musí být Průmysl 4.0 přínosný pro konečné uživatele. Jednou z konkrétních výhod je to, že sami jsme výrobní firmou kladoucí důraz na co nejvíce flexibilní a efektivní výrobu.

Proto si vytváříme velice dobrý přehled o spotřebě energie v naší vlastní výrobě a snažíme se vytěžit maximum z potenciálu pro optimalizaci, který tím získáváme. Naše základní řešení, tvořené měřicím zařízením a řídicím softwarem pro zapojení do sítě a zpracování informací, vychází z mnohaletých zkušeností, z nichž mohou dnes přímo těžit i naši zákazníci. V rámci našeho tzv. „transparentního závodu“ představujeme možnosti prediktivního monitorování energie a jsme otevřeni spolupráci.

 

Skutečnost, že společnost Weidmüller otevírá dveře svého vlastního závodu zainteresovaným partnerům, dokazuje úzké propojování i na personální úrovni. Jakých dalších kooperací se společnost Weidmüller aktivně účastní v rámci propagace Průmyslu 4.0?

Náš závazek v oblasti Průmyslu 4.0 je charakterizován aktivitami v nejrůznějších sdruženích a účastí na společných technologických projektech, například v rámci Platformy Průmysl 4.0, nedávno založené iniciativy Federálního ministerstva hospodářství a energetiky a také v oblasti vzdělávání a výzkumu. Typickým příkladem je implementace infrastrukturní skříně pro rozvod napájení, signálů a dat v budoucích modulárních systémech koncepce Průmysl 4.0 při současném zohlednění nejnáročnějších požadavků na zabezpečení dat. Tento projekt implementujeme v rámci konsorcia SmartFactoryKL, technologické iniciativy univerzity Technische Universität Kaiserslautern. Weidmüller staví tuto skříň ve spolupráci se společností Belden/Hirschmann. Díky schopnosti připojení plug-and-play, přesné vhodnosti pro širokou řadu systémových topologií a integrovanému měření spotřeby energie pomocí našich komponent je toto infrastrukturní řešení flexibilní a transparentní – ideálně proto vyhovuje hlavním požadavkům, na něž odpovídá i koncepce Průmysl 4.0.

 

Inteligentní síťové propojení výroby – na technologické i personální úrovni – připravuje cestu pro čtvrtou průmyslovou revoluci.