Nacházíte se na: Úvod > O nás > Zákaznický magazín WIN! > Zaměřeno na detail > Kompletní řízení - bezpečně!

Kompletní řízení - bezpečně!

Prakticky každý větší stroj představuje pro své uživatele potenciální riziko, které je způsobeno např. pohybem robotických paží nebo hydraulických válců. Flexibilní možnosti pro rozšíření funkční bezpečnosti proto tvoří nedílnou součást řešení vzdálených I/O společnosti Weidmüller.

 

"Pojmy 'zabezpečení' a 'bezpečnost' v průmyslovém kontextu úzce souvisí, ale přesto mají odlišné významy. Zabezpečení znamená ochranu stroje před lidmi, zatímco bezpečnost, tedy funkční bezpečnost je ochrana lidí před strojem," říká Gorm Rose, vývojář elektroniky ve společnosti Weidmüller se zaměřením na funkční bezpečnost. "Aby bylo možné připravit se spolehlivě na rizika způsobená strojem, rozšířili jsme naši produktovou řadu u-remote tak, aby zahrnovala bezpečné napájecí moduly. Díky úrovni bezpečnosti SIL 3 CL dle normy DIN EN IEC 62061 a kategorie 4, PL e podle normy DIN EN ISO 13849-1 jsme dosáhli nejvyššího možného stupně ochrany v oblasti strojních zařízení."

Bezpečné vypnutí se standardními moduly

 Pro jeden bezpečný napájecí modul lze vytvořit dva nezávislé bezpečnostní okruhy. Tyto okruhy se mohou lišit také technicky: například mohou mít podobu mimořádného zastavení řetězu pomocí mechanických kontaktů a bezkontaktního ochranného zařízení s

 výstupy OSSD, jako je například laserový skener nebo světelná závora.

 Kromě toho je k dispozici možnost zajištění funkční bezpečnosti v komplexních řešeních automatizace kaskádováním několika modulů. Spínací výstup na stanici u-remote proto slouží jako vstup pro další modul. To znamená, že dvě stanice jsou navzájem spojeny, a že v rámci jedné aplikace lze vytvořit propojené ochranné zóny.

 

"Jedním napájecím modulem u-remote řízeným pomocí senzorů lze bezpečně vypnout zátěžový proud až do 8 A," říká Rose. "A je to nákladově efektivní: Lze použít standardní výstupní moduly. Náš zákazník tak může ovládat stejnosměrný motorový pohon s regulací otáček a bezpečně jej vypínat, a také přepínat dvojnásobně redundantní stykače motoru. Dokonce je možné i řízení proporcionálních ventilů s 4-20 mA vstupem zabezpečené proti poruchám. Odpojení je možné provést okamžitě nebo se zpožděním.

Navrženo s plným ohledem na bezpečnost

Pomocí standardního PLC (programovatelného logického automatu) může obsluha strojů dosáhnout maximálního stupně bezpečnosti a úplné kontroly. Všechny vstupní senzory jsou napájeny samostatně prostřednictvím samostatných napěťových cest a sdělují aktuální stav stroje nebo systému řídicí jednotce. Restart se provádí buď ručně nebo pomocí funkce automatického spuštění. Všechny moduly jsou certifikovány společností TÜV Nord (Německá technická inspekce) a nesou symbol "TÜV type test approved" (Schváleno zkouškou typu TÜV).

 

"Uživatelé obdrží úplné informace o stavu vstupů a výstupů díky úplné integraci bezpečných napájecích modulů v systému u-remote. Řešení, které spoléhá na externí zařízení, by to v této podobě neumožnilo," říká produktový manažer Andreas Hoffmann. "Konfigurace je tak snadná, jak je to jen u bezpečnostních přepínačů možné - a pokud jde o zapojení, je určitě jednodušší."

Integrovaná bezpečnost bez řízení zabezpečení - žádný problém díky bezpečným napájecím modulům, které jsou nedílnou součástí systému u-remote.