Technická ukázka po jednotlivých skupinách

S pokrytím 400 hektarů, s 1,5 milionem fotovoltaických modulů, výkonem 143 MWp, investicí ve výši 434 milionů EUR, a to vše postaveno za jedenáct měsíců: toto jsou obdivuhodná data o největší fotovoltaické instalaci současnosti v Evropě, kterou skupina EDF vybudovala poblíž Nancy ve Francii

Technická ukázka po jednotlivých skupinách

Technická ukázka po jednotlivých skupinách

Technická ukázka po jednotlivých skupinách

„Úplné porozumnění projektovým požadavkům a srozumitelná klasifikace v technickém návrhu a implementaci řešení konektivity: taková byla klíčová kritéria, která jsme při výběru partnerů uplatnili,“ říkají pánové Vendier a Panico z francouzské skupiny techniků Spie. „A právě na základě těchto vlastností společnost Weidmüller v našem projektu uspěla. Tým si po celou dobu trvání partnerství získal naši naprostou důvěru tím, že aktivně naslouchal našim potřebám, a také díky technickým prohlídkám.“

Konkrétní řešení pro projekt s rekordně krátkým termínem dokončení

1 200 sekundárních a 300 primárních spojovacích skříněk s integrovaným monitorováním – to byl požadavek od společnosti Weidmüller. Spojovací skříňky generátoru, které jsou nainstalované mezi solárními moduly a napájecím invertorem, kombinují vygenerované proudy. Tvoří optimální součást připojení a umožňují efektivní provoz rozsáhlých zařízení, jako je projekt EDF.

Společnost Weidmüller vyvinula již celou řadu standardních konfigurací založených na opakovaných požadavcích zákazníků. Společnost Weidmüller však realizuje také konkrétní řešení – jako tomu bylo v případě tohoto velkého projektu ve Francii – přizpůsobená zejména individuální architektuře rozsáhlých zařízení.

Sekundární spojovací skříňky instalované ve fotovoltaických modulech obsahují pojistky, odpojovač a přepěťovou ochranu se vzdáleným monitorováním. Mají výstupní napětí 712 nebo 760 V a jmenovitý proud 10 až 70 A.

Jsou připojeny podzemními hliníkovými kabely k primárním spojovacím skříňkám, které jsou umístěny společně s napájecími invertory a transformátory v místních skříňkách. Každá primární spojovací skříňka je připojena k přibližně 20 až 26 sekundárních spojovacím skříňkám a je vybavena moduly pro měření řetězcových proudů. Díky tomu je možná neustálá optimalizace výkonu zařízení.

Napájecí kabely, které vedou vstupní proud k sekundárním spojovacím skříňkám, jsou připojené k průchodkovým modulárním svorkám WDU a šroubovým svorkám s čepem WFF s konktatní plochou do 300 mm² a jsou chráněné pojistkou. Modulární svorky WDU a WFF mají certifikaci od společnosti Weidmüller pro aplikace 1,000 V DC po zkoušce dílčího výboje s napětím DC.

Tloušťka izolace, rozměry svorek nebo jiné fyzické vlastnosti svorek se na první pohled nejeví jako vhodné pro aplikace DC. Je však třeba zohlednit různé vlastnosti jako celek. Z tohoto důvodu společnost Weidmüller certifikovala každý typ modulární svorky pro tento typ aplikace samostatně. Výstupní proud primárních spojovacích skříněk může být vyšší než 1 000 A. Každý rozdělovač přenese do rozvodny umístěné 15 km daleko 33 kV, kde dojde k navýšení na 63 kV a přenosu do sítě společnosti RTE.

Vývoj a výroba v rekordním čase

Před zahájením výroby vybavených skříní vyvinula společnost Weidmüller prototypy sekundárních a primárních spojovacích skříněk podle specifikací společnosti Ingérop, technické poradenské firmy skupiny EDF. Skříňky musely splnit franzouzské předpisy pro DC a normy pro instalaci fotovoltaických zařízení podle praktických pokynů UTE C 15 712.

„Na základě zadání společnosti Ingérop jsme vyvinuli spojovací skříňky generátorů, které jsou pečlivě přizpůsobeny fotovoltaickým systémům a které se následně montují a testují. Právě v této situaci se podařilo zabodovat díky našim rozsáhlým zkušenostem z praxe a na trhu,“ připomíná manažer strategických klientů ve společnosti Weidmüller, Vincent Fiévet.

„Díky svým znalostem francouzských technických předpisů se nám podařilo nabídnout zákazníkovi řešení, která plně vyhovovují platným normám. Proto naše prototypy absolvovaly zkoušky v rámci aplikací na výbornou.“

Aby bylo možné dodržet těsný časový termín, byla maximalizována výroba v závodě Weidmüller: výrobní linky v Barceloně vyrobily v období od června do listopadu 2011 za jediný den 30 sekundárních a pět primárních spojovacích skříněk.

„Aby bylo možné zvládnout takový objem výroby pod časovým tlakem, je zapotřebí absolutní nasazení,“ poznamenávají Vendier a Panico ze společnosti Spie.

„V této situaci nás společnost Weidmüller opět přesvědčila hodnotami, které jsou pro nás zásadní, například nasazení v rámci projektu a proaktivní přístup k odpovědnosti. V zaměstnancích společnosti Weidmüller jsme našli partnera, který na nás udělal dojem svým vstřícným i realistickým přístupem – což je optimální kombinace s ohledem na projektový plán s takovým těsným termínem.“

Kromě společnosti Spie zapojila skupina EDF do realizace projektu ještě dvě další společnosti, Clemessy a Ineo. Všechny tři společnosti mají něco společného: pověřily firmu Weidmüller návrhem, vývojem a výrobou přibližně 1 500 spojovacích skříněk generátorů v rekordním čase – a byly samozřejmě nakonec všechny spokojené.