Schránka pro vaše připomínky a dotazy

Schránka pro vaše připomínky a dotazy

Vaše připomínky a dotazy týkající se dodržování platných právních předpisů v rámci skupiny Weidmüller.

Mějte prosím na paměti, že údaje, které poskytujete o sobě a zaměstnancích, dodavatelích, zákaznících a obchodních partnerech skupiny Weidmüller nebo o jakémkoli aspektu týkajícím se společnosti Weidmüller, mohou vést k rozhodnutím, která ovlivní zaměstnance skupiny Weidmüller a další třetí strany, které se případu účastní.

Proto vás žádáme, abyste uváděly pouze informace, které jsou podle vašeho nejlepšího vědomí a svědomí přesné. Stížnosti, které jsou podány podle vašeho nejlepšího vědomí a svědomí, nebudou mít za následek žádné sankce. Pokud však vědomě poskytnete nepravdivé nebo zavádějící informace, můžete být sankcionováni. Odeslané údaje budou považovány za důvěrné.

* Povinná pole