Elektronika

Elektronika je srdcem automatizačních technologií. Přinášíme inteligentní řešení.

Elektronika

Výkonové polovodičové stykače – polovodičové stykače pro stavbu rozvaděčů.

Připravené k použití pro montáž na lištu DIN – Instalované na chladiči

Polovodičové stykače jsou vysoce výkonným řešením k použití ve všech průmyslových oblastech. Naše výkonové polovodičové bezkontaktní stykače umožňují bezhlučné a neopotřebitelné spínání průmyslových zátěží, jako jsou velké elektromagnetické ventily, vyhřívací pásky nebo motory.

TERMSERIES-compact TRAK - univerzální relé s vysokou odolností proti vibracím.

Spolehlivě spínají v extrémních podmínkách

Ve vlacích a na železničních tratích musí elektronické komponenty odolávat silným vibracím, výkyvům teplot a vlivům počasí. Kromě toho jsou kladeny vysoké požadavky na bezpečnost cestujících a požární ochranu.

TERMSERIES 12,8 mm – Reléové moduly s testovacím tlačítkem

Usnadněte si údržbu a uvedení do provozu díky ručnímu ovládání

Reléové moduly řady TERMSERIES 1CO (16A) a 2CO (8A) jsou nyní k dispozici také s testovacím tlačítkem. To umožňuje rychlé a snadné testování procesů.

Novinky Zpracování analogového signálu

Zobrazení procesních hodnot ACT20D – snadné a flexibilní použití

Vždy sledujte své signály

V mnoha průmyslových provozech je třeba spolehlivě zobrazovat a monitorovat procesní hodnoty, jako je tlak nebo teplota. Zobrazovače procesních hodnot ACT20D lze používat flexibilně a jako doplnění k osvědčené produktové řadě ACT20.

ACT20M - univerzální měření frekvence při šířce pouhých 6,1 mm

Vhodné pro širokou škálu různých druhů použití.

Proudový transformátor ACT20 frekvence převádí impulsy nebo frekvence v průmyslových kontrolních systémech na ekvivalentní proudový signál. Slouží například k zaznamenávání a kontrole rychlosti motorů a přístrojů.

Novinky Napájení

Highlight

Přednabíjecí jednotky s mnoha možnostmi nastavení a diagnostiky

Zapínání stejnosměrných mikrosítí v segmentech, jejich bezpečný provoz a monitorování

Stejnosměrné mikrosítě jsou v průmyslu stále důležitější. Umožňují efektivní a stabilní dodávky energie a jednoduchou integraci obnovitelných zdrojů energie a systémů skladování, což je nezbytné pro větší udržitelnost a klimatickou neutralitu.

Novinky Ochrana proti blesku a přepětí

Highlight

VPU PV I+II 5 pólů - PV svodiče pro dva MPPT v systémech 1500 V

Účinná ochrana fotovoltaických systémů před přepětím.

Fotovoltaické systémy jsou vzhledem k instalaci na exponovaných místech vystaveny různým vlivům. Naše svodiče PV řady VPU PV chrání fotovoltaické systémy před poškozením v důsledku přepětí. Splňují také požadavky normy DIN EN -712 / VDE 0100-712.

Highlight

VPU AC I F – Přepěťová ochrana s integrovanou pojistkou

Přepěťové ochrany pro vícepólová zařízení

Požadavky na provozuschopnost systému v průmyslových provozech, budovách a elektrárnách se neustále zvyšují. Vysoce výkonná ochrana proti blesku a přepětí zabraňuje finančně nákladným poruchám a je v mnoha oblastech již povinná.

zásuvný VARITECTOR PU AC typ I+II – svodič bleskových proudů pro sítě 230/400V

Spolehlivá ochrana energetických přívodů před poškozením bleskem a přepětím

Náš VARITECTOR PU AC typ I+II je používán v průmyslových závodech i v soukromých a veřejných budovách. Rostoucí počet citlivých zařízení vyžaduje stále lepší ochranu napájení před bleskem a přepětím.

Svodič ztrátových proudů VARITECTOR PU AC typ I+II pro sítě 230/400 V

Spolehlivá ochrana citlivých zařízení před poškozením přepětím

Rostoucí počet citlivých zařízení vyžaduje stále lepší ochranu napájení před bleskem a přepětím. To platí jak pro průmyslové podniky, tak pro soukromé a veřejné budovy a regenerativní výrobu energie.

Paleta produktů Electronics

Elektronika

Novinky Reléové moduly a polovodičová relé

Poradenství & Podpora