Téma: Dosáhněte úspěchu prodeje tím, že co nejlépe představíte své odborné znalosti. Nový program Distribution PRO vyčleňuje prodejní partnery společnosti Weidmüller ze zástupu a činí je ještě atraktivnějšími pro koncové zákazníky.

Čas čtení: 4 minuty

Roger Kroon
viceprezident pro řízení globální distribuce

Vedu globální správu distribuce u společnosti Weidmüller a vedu tým specializovaných distribučních odborníků. Společně jsme učinili naším posláním vybudovat dlouhodobá vzájemně prospěšná partnerství s našimi distribucemi a vytvořit skutečnou hodnotu pro naše zákazníky.

Profesionální partnerství se vyplatí

Naši prodejní partneři jsou klíčovým článkem pro naše koncové zákazníky. Mnozí z nich oproti svým konkurentům vyznačují výjimečným výkonem a jasným profilem. Tím svým zákazníkům poskytují zabezpečení výběru nejlepšího dodavatele. U společnosti Weidmüller podporujeme jejich úsilí produkty a řešeními, která jsou dokonale přizpůsobená různým zákazníkům, průmyslovým odvětvím a trhům. Síla silné značky Weidmüller, stejně jako aktivní podpora prodeje, maximalizuje úspěch prodeje.

Výkonnost zvláště odhodlaných distribučních partnerů je pro nás velmi cenná. Proto jsme nedávno zahájili partnerský program Distribution PRO. Zaměřuje se na vysokou profesionalitu našich distribučních partnerů a zviditelňuje jejich kompetenci koncovým zákazníkům. Program zahrnuje řadu služeb pro naše distribuce. Sahají od školení produktů, podpory v zákaznických konzultacích, marketingu až po výhody při objednávání a nákupu zboží. V následujícím textu bych rád podrobně představil výhody certifikace jako partnera Weidmüller Distribution PRO.


Včasná informace a účast

Když mluvíme o partnerství, myslíme to vážně. Našim partnerům Distribution PRO důvěřujeme a vždy s nimi sdílíme naše nejnovější poznatky o vývoji trhu a technologie. Takto se mohou dozvědět o změnách na trhu v raném stádiu a optimálně se připravit. Kromě toho partneři PRO pravidelně dostávají náhled našich produktových inovací. Blízká spolupráce by měla umožnit společně plánovat strategické cíle v oblasti distribuce, cíleně je posunout kupředu a zajistit optimální vyhlídky na úspěch.


Rozvoj širokých dovedností a školení

Kompetence je důležitým klíčem k úspěšným prodejním aktivitám. Pouze kvalifikovaní zaměstnanci jsou schopni optimálně radit, podporovat zákazníky a naklonit si je. Tímto způsobem zvyšují spokojenost zákazníků, posilují jejich věrnost, vytvářejí doporučení a zajišťují větší prodej. Proto nabízíme zaměstnancům našich partnerů Distribution PRO řadu bezplatných vzdělávacích programů, které jim poskytnou kompaktní znalosti o produktech, řešeních a službách. Kompaktní školicí programy byly vyvinuty zkušenými školiteli společnosti Weidmüller. Jejich obsah je uzpůsoben potřebám našich partnerů PRO a mohou k němu mít přístup všichni zaměstnanci kdykoli a odkudkoli prostřednictvím svého obchodního účtu.

Kromě školení mají zaměstnanci našich partnerů PRO přístup k online a offline službám nejlepším ve své třídě. Patří k nim možnost konzultací s našimi odborníky Weidmüller. Poskytují aktivní asistenci v poradenství zákazníkům, vývoji přizpůsobených řešení a podpoře prodejců. Díky této podpoře mohou naši partneři PRO optimálně splňovat neustále se měnící požadavky trhů, odvětví a koncových zákazníků. Mohou získat hloubkové znalosti a tak se naučit prodávat ještě lépe.


Aktivní podpora prodeje

Pokud se chcete prosadit na trhu, potřebujete jasné odlišující vlastnosti, rozpoznatelnou přidanou hodnotu a efektivní komunikaci. Certifikace jako partner Weidmüller Distribution PRO je pro to velmi vhodná. Certifikace zdůrazňuje distribuci oproti masám a poskytuje koncovým uživatelům příslib výběru kompetentního, efektivního a spolehlivého partnera. Aby mohli naši partneři využít plný potenciál certifikace pro svůj marketing, poskytuje společnost Weidmüller komplexní balíček zdrojů a opatření pro reklamu online i offline.


Všichni partneři Weidmüller Distribution PRO obdrží speciální pečeť, která zviditelní jejich upgrade. Společnost Weidmüller tuto pečeť používá k propagaci certifikované distribuce jako preferovaných partnerů. Certifikované distribuce ji mohou použít pro vlastní reklamu – online i offline. Pro zvýšení viditelnosti pro koncové zákazníky mají partneři PRO také přístup k různým kanálům Weidmüller pro vlastní reklamu a reklamní akce. Patří k nim například internetové kampaně Weidmüller a společné reklamní kampaně. Aby společnost Weidmüller dále optimalizovala přítomnost svých partnerů v reklamě, poskytuje jim také bezplatný materiál pro tisk a reklamu on-line.


Podmínky pro vstup

Pro zajištění skutečné diferenciace je přístup k partnerskému programu Distribution PRO vyhrazen pouze pro vybrané distribuce. Distribuce se silnou aktivitou a dobrou výkonností jsou kontaktovány přímo námi a pozvány k účasti na programu. Výběr je založen na různých kritériích, jako je kompetence, dostupnost, spolehlivost a mnoho dalšího. Zúčastnění distributoři jsou uvedeni na seznamu certifikovaných partnerů Distribution PRO a mají přístup ke všem výhodám programu. Další informace o programu Distribution PRO jsou k dispozici na adrese: zde


Dokonalý systém

Další informace o distribuci