Informace o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro webové stránky a newsletter společnosti Weidmüller Czech Republic

www.weidmueller.cz

Úvodní ustanovení

Weidmüller Group (dále jen „Weidmüller“; informace o společnosti Weidmüller jsou k dispozici v sekci tiráž) Vás srdečně vítá na svých webových stránkách. Zajištění ochrany osobních údajů a zabezpečení dat při použití našich webových stránek je pro nás velmi důležité. Proto bychom Vás rádi informovali o tom, jaké údaje během Vaší návštěvy na našich webových stránkách shromažďujeme a o účelu, k němuž se používají. Vzhledem k tomu, že legislativní novelizace i změny našich vnitropodnikových procesů mohou vyžadovat úpravu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, čas od času si toto prohlášení o ochraně osobních údajů znovu přečtěte.

1. Rozsah platnosti

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na webové stránky Weidmüller, přístupné v rámci domény www.weidmueller.cz a jejích různých subdomén (dále jen „naše webové stránky“).

2. Název a adresa odpovědné organizace

Odpovědnou organizací je společnost Weidmüller, s.r.o., Lomnického 5/1705, 140 00 Praha 4, Česká republika a poskytovatelem služeb je společnost Weidmüller Interface GmbH & Co. KG, Klingenbergstrasse 16, D-32758 Detmold (dále nazývané jen „Weidmüller“).

3. Jméno a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPO)

Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je Michal Konečný, Michal.Konecny@weidmueller.com. V případě dotazů ohledně ochrany osobních údajů se, prosím, neváhejte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů kdykoli obrátit elektronickou poštou.

4. Obecné informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje našich uživatelů shromažďujeme a užíVáme pouze tam, kde je to nutné k poskytování funkčních webových stránek, jakož i našeho obsahu a služeb.

4.1. Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí informace, které je možné Vám individuálně přiřadit. Mezi ně patří např. Vaše jméno, e-mailová adresa, adresa bydliště, pohlaví, datum narození, telefonní číslo a věk. Neosobními údaji se rozumí informace, jakými jsou např. počet uživatelů našich webových stránek.

4.2. Zpracování osobních údajů

Zpracování je definováno jako jakákoliv operace nebo soubor operací, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů a zahrnuje osobní údaje, jako např. shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, třídění, ukládání, přizpůsobování nebo pozměňování, čtení, vyhledávání, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné poskytování, přiřazování nebo spojování, omezování, mazání nebo ničení.

Osobní údaje jsou shromažďovány prostřednictvím našich webových stránek, pokud nám je dobrovolně poskytnete, např. během procesu registrace, vyplněním formulářů, zasláním elektronické zprávy (mailu) nebo nahráním Vašich žádostí. Tyto údaje používáme pro stanovené účely nebo pro účely vyplývající z daného požadavku, např. uvedení Vaší poštovní adresy pro zaslání zboží. K přenosu údajů třetím stranám dochází pouze v případech, kdy to výslovně umožňuje zákon nebo pokud jste nám k tomu dali svůj souhlas během Vaší registrace nebo v rámci aktivního obchodního vztahu. Obecné informace na stránce http://www.weidmueller.cz/ můžete užívat, aniž byste nám k tomu poskytovali své osobní údaje.

Ke zpracování osobních údajů dochází především takto:

4.2.1. Kontaktní formulář

Rozhodnete-li se zaslat nám své dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, požádáme Vás o Vaše příjmení, e-mailovou adresu, název Vaší společnosti a část Vaší adresy (obec/město a PSČ). Dobrovolně nám můžete poskytnout i své křestní jméno, telefonní číslo, zákaznické číslo a ulici a č.p. Do políčka „zpráva“ můžete napsat svůj individuální vzkaz.

Je zcela na Vás, zda nám tyto údaje poskytnete. Bez daných informací však nebudeme schopni splnit Vámi předložený požadavek.

Tím, že uvedete svou e-mailovou adresu, nám pomůžete Váš dotaz klasifikovat a odpovědět na něj. Vaše poloha a PSČ se používají k určení Vašeho lokálního partnera. Když použijete náš kontaktní formulář, k předávání Vašich osobních údajů na třetí strany nedochází.

Zpracování údajů, jak je popsáno výše, pro účely navázání spojení, se děje v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. b a f evropské směrnice o zpracování osobních údajů (GDPR)

4.2.2. Služba zpětného volání

Pokud si přejete, abychom Vám v rámci našich služeb podpory zavolali zpět, požádáme Vás o Vaše jméno, název společnosti, PSČ, lokalitu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Dobrovolně nám můžete poskytnout i své křestní jméno, zákaznické číslo a ulici a č.p. Do políčka „zpráva“ můžete napsat svůj individuální vzkaz.

Je zcela na Vás, zda nám tyto údaje poskytnete. Bez daných informací však nebudeme schopni splnit Vámi předložený požadavek.

Tím, že uvedete své telefonní číslo, nám pomůžete Vaši žádost klasifikovat a reagovat na ni. Vaše poloha a PSČ se používají k určení Vašeho místního styčného partnera. Když použijete náš kontaktní formulář, k předávání Vašich osobních údajů na třetí strany nedochází.

Zpracování údajů pro účely navázání spojení, jak je uvedeno výše, se děje v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. b a f evropské směrnice o zpracování osobních údajů (GDPR).

4.2.3. Přihlášení k odběru newsletteru

Rádi našim stávajícím i potenciálním zákazníkům prostřednictvím elektronické pošty pravidelně zasíláme propagační materiály k našim produktům a službám. Pro přihlášení k našemu elektronickému zpravodaji je kromě udělení souhlasu také nutné vyplnit alespoň e-mailovou adresu, na niž má být zpravodaj zasílán. Veškeré další informace, jako např. Vaše jméno a příjmení, jsou dobrovolné a používají se k tomu, abychom Vás oslovovali osobně, a umožňují nám personalizovat obsah newsletteru a vyjasnit otázky ohledně Vaší e-mailové adresy. Je zcela na Vás, zda nám tyto údaje poskytnete. Bez těchto informací však možná nebudeme schopni Vám náš newsletter zasílat.

Třetím stranám žádné údaje nepředáváme. Vaše údaje se ukládají až do doby, kdy tento souhlas odvoláte. Máte právo svůj souhlas s tímto zpracováním osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. (a) GDPR kdykoli a bez uvedení důvodů odvolat. V takovém případě již nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat. Svůj souhlas můžete odvolat zasláním požadavku na odvolání elektronickou poštou na GDPR@weidmueller.com nebo dopisem na adresu Weidmüller, s.r.o., Lomnického 5/1705, 140 00 Praha 4, Česká republika. Všechny e-mailové zprávy zároveň obsahují odkaz pro odhlášení, který, je-li potvrzen, slouží k odvolání Vašeho souhlasu.

4.2.4. Proces registrace pro online obchod

Naše webové stránky poskytují uživatelům možnost registrace zadáním osobních údajů. Údaje se zadávají do vstupní obrazovky a poté jsou nám zaslány a uloženy. Třetím stranám žádné údaje nepředáváme. V rámci procesu registrace shromažďujeme následující osobní údaje:

 • Příjmení
 • Křestní jméno (volitelné)
 • Adresa
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • DIČ:
 • Zákaznické číslo
 • Název společnosti
 • Oddělení (volitelné)

Zpracovaná data využíváme k vytvoření Vašeho uživatelsky přizpůsobeného uživatelského účtu, který můžete využívat k zobrazení určitého obsahu a služeb na našich webových stránkách jako např. objednávání, zobrazení dostupnosti produktů, cen a sledování objednávek. V rámci tohoto procesu zpracováváme Vaši e-mailovou adresu, abychom Vám mohli zaslat nová přístupová data v případě, že své přístupové údaje zapomenete.

Jakmile dojde ke zrušení registrace nebo její úpravě na našich webových stránkách, dojde zároveň k výmazu údajů zpracovaných během registračního procesu. Je možné, že údaje budeme v jednotlivých případech nadále uchovávat tam, kde nám to předepisuje zákon.

Zpracování předložených osobních údajů se provádí pro účely realizace předsmluvních opatření v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. (b) směrnice GDPR.

4.2.5. Požadavek ohledně produktu

Na našich webových stránkách můžete předkládat své požadavky ohledně produktu. U těchto požadavků se shromažďují následující osobní údaje:

 • Příjmení
 • Křestní jméno
 • Adresa
 • Název společnosti
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Název požadavku (volitelné)
 • Otázky, požadavky, návrhy (volitelné)

Jakmile jsou data úspěšně zpracována pro účely reakce na Váš požadavek, dojde k jejich výmazu.

Zpracování předložených osobních údajů se provádí pro účely realizace předsmluvních opatření v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. (b) směrnice GDPR.

4.2.6. Žádost o katalog

Pro účely žádosti o náš katalog s informacemi o našich produktech je potřeba, abyste nám kromě svého souhlasu také poskytli své jméno a příjmení, název společnosti a Vaši adresu, abychom Vám mohli katalog na uvedenou adresu zaslat. Uvedení Vaší e-mailové adresy je dobrovolné. Je zcela na Vás, zda nám tyto údaje poskytnete. Bez těchto informací však možná nebudeme schopni Vám náš katalog zaslat.

Při zadávání objednávky na katalog bude Vaše adresa použita pouze k jednorázovému zaslání Vámi vybraného katalogu.

Třetím stranám žádné údaje nepředáváme. Vaše údaje se ukládají až do odvolání daného souhlasu. Máte právo svůj souhlas s tímto zpracováním osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. (a) směrnice GDPR kdykoli a bez uvedení důvodů odvolat. V takovém případě již nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat. Svůj souhlas můžete odvolat zasláním požadavku na odvolání elektronickou poštou na GDPR@weidmueller.com nebo dopisem na adresu Weidmüller, s.r.o., Lomnického 5/1705, 140 00 Praha 4, Česká republika.

4.2.7. White paper

Pro účely vyžádání našich dokumentů (white paperů) s informacemi o našich produktech, je potřeba, abyste nám sdělili své jméno a příjmení, název společnosti, zemi pobytu a e-mailovou adresu.

Pokud si dokument objednáte, Vaše e-mailová adresa bude použita k jednorázovému zaslání Vámi zvoleného dokumentu a poté budou Vaše údaje vymazány.

Identifikace Vaší e-mailové adresy se provádí za použití postupu zdvojeného přihlášení. Znamená to, že jakmile jsou Vaše údaje zpracovány, obdržíte zvláštní potvrzující elektronickou zprávu (e-mail). Dokument obdržíte teprve po kliknutí na odkaz uvedený v obdržené zprávě. Zároveň si uložíme Vaší IP adresu a datum Vaší registrace a potvrzení. Účelem tohoto postupu je ověření Vaší registrace a případně řešení jakéhokoli zneužití Vašich osobních údajů. Třetím stranám žádné údaje nepředáváme. Vaše údaje se ukládají až do doby, kdy tento souhlas odvoláte. Máte právo svůj souhlas s tímto zpracováním osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. (a) směrnice GDPR kdykoli a bez uvedení důvodů odvolat. V takovém případě již nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat. Svůj souhlas můžete odvolat zasláním požadavku na odvolání elektronickou poštou na GDPR@weidmueller.com nebo dopisem na adresu Weidmüller, s.r.o., Lomnického 5/1705, 140 00 Praha 4, Česká republika. Všechny e-mailové zprávy zároveň obsahují odkaz pro odhlášení, který, je-li potvrzen, slouží k odvolání Vašeho souhlasu.

4.2.8. Objednávka vzorků

Údaje, které jste nám poskytli při zadávání objednávky vzorků bez zvláštního souhlasu, používáme výhradně pro účely plnění a zpracování Vaší objednávky. Jakmile dojde k úplnému zpracování smlouvy, budou Vaše údaje blokovány před dalším užitím a po uplynutí archivační doby stanovené daňovými a komerčními zákony budou vymazány. Vaše údaje jsou předány zasílací společnosti, kterou pověřujeme plněním Vaší objednávky, a to za účelem, aby Vám dané zboží dodala.

Shromažďujeme následující údaje:

Pokud si chcete objednat RockStar® ModuPlug, budeme po Vás žádat tyto osobní údaje: jméno a příjmení, název společnosti, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Zároveň můžete dát své žádosti název a také uvést své připomínky, požadavky či návrhy.

Pokud si přejete vyzkoušet M-Print® PRO eCAD, požádáme Vás o jméno a příjmení, zemi pobytu, název společnosti a e-mailovou adresu.

Chcete-li si objednat model CAD, požádáme Vás o Vaše jméno, název společnosti a e-mailovou adresu.

Pokud se objednaný vzorek zasílá elektronicky, bude identifikace Vaší e-mailové adresy provedena za použití postupu zdvojeného přihlášení. Znamená to, že jakmile jsou Vaše údaje zpracovány, obdržíte zvláštní potvrzující elektronickou zprávu (e-mail). Objednaný vzorek obdržíte teprve po kliknutí na odkaz uvedený v doručené zprávě. Zároveň si uložíme Vaší IP adresu a datum Vaší registrace a potvrzení. Účelem tohoto postupu je ověření Vaší registrace a případně řešení jakéhokoli zneužití Vašich osobních údajů. Třetím stranám žádné údaje nepředáváme.

Právním základem realizace předsmluvních opatření je čl. 6 odst. (1) písm. (b) směrnice GDPR.

4.2.9. Odkaz pro stažení

Chcete-li prostřednictvím našich webových stránek požádat o odkaz ke stažení M-Print® PRO eCAD, abyste jej vyzkoušeli, je k dokončení tohoto procesu třeba, abyste zadali své jméno a příjmení, název společnosti a e-mailovou adresu.

Identifikace Vaší e-mailové adresy se provádí za použití postupu zdvojeného přihlášení. Znamená to, že jakmile jsou Vaše údaje zpracovány, obdržíte zvláštní potvrzující e-mail. Objednaný vzorek obdržíte teprve po kliknutí na odkaz uvedený v doručené zprávě. Zároveň si uložíme Vaší IP adresu a datum Vaší registrace a potvrzení. Účelem tohoto postupu je ověření Vaší registrace a případné řešení jakéhokoli zneužití Vašich osobních údajů. Třetím stranám žádné údaje nepředáváme.

Zpracování údajů pro účely zaslání daného odkazu, jak je popsáno shora, se děje v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. (b) a (f) evropské směrnice GDPR.

4.2.10. Rezervace školení na danou aplikaci

Na našich webových stránkách je možné si rezervovat účast na školení k dané aplikaci. K provedení takové rezervace potřebujeme název společnosti, Vaše jméno a příjmení a Vaši e-mailovou adresu. Uvedení Vašeho telefonního čísla je dobrovolné. Zároveň je třeba, abyste uvedli, o který seminář máte zájem. Zde budou Vaše osobní údaje zpracovány za účelem provedení rezervace Vaší účasti na požadovaném semináři.

Právním základem zpracování dat pro účely provedení rezervace účasti na školícím semináři, jak je uvedeno shora, je čl. 6 odst. 1 písm. (b) evropské směrnice GDPR.

4.2.11. Propagace a průzkum trhu

V případě, že jste nám poskytli souhlas s reklamou a průzkumem trhu, Vaše informace použijeme i mimo rámec účelu poskytování služeb, které požadujete, abychom Vám na základě Vašich osobních údajů nabídli internetovou přítomnost a příležitostně Vám poštou nebo elektronicky (formou newsletteru) zaslali zajímavé novinky a informace o naší společnosti a sortimentu produktů a služeb. Tato komunikace je v takovém případě uzpůsobena Vašim individuálním zájmům. Zároveň použijeme Vaše údaje pro účely nezbytného vyhodnocení a průzkumu trhu. Pro tyto účely je pro nás technicky nezbytné, abychom Vaše shromážděné a uvedené údaje zkombinovali do uživatelských profilů, které je možné hodnotit. To se děje pouze interně a pouze pro stanovené účely.

V případě, že se zaregistrujete k elektronickým kampaním, budeme mít Vaši e-mailovou adresu uloženou a budeme ji užívat pro naše vlastní reklamní účely až do Vašeho odhlášení se. Přejete-li se odhlásit, je možné tak učinit buď zasláním e-mailové zprávy s žádostí na GDPR@weidmueller.com nebo můžete použít odkaz uvedený na konci reklamní e-mailové zprávy. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat tak, že zašlete e-mailovou zprávu na GDPR@weidmueller.com. Pokud nám svůj souhlas neposkytnete nebo se rozhodnete jej odvolat, nebudou Vaše údaje dle předcházejícího odstavce užívány. Je samozřejmé, že i tak můžete nadále využívat služeb společností Weidmüller.

Právním základem zpracování Vašich údajů pro tento účel je čl. 6 odst. 1 písm. (a) evropské směrnice GDPR.

4.2.12. Vstupenka na veletrh

Prostřednictvím našich webových stránek si můžete objednat bezplatnou vstupenku na veletrh. Abychom Vás ohledně Vaší objednávky mohli kontaktovat, je potřeba, abyste nám poskytli Vaši e-mailovou adresu, příjmení, název společnosti a Vaši adresu. Poskytnutí dalších informací je dobrovolné (křestní jméno, PSČ, název společnosti). Je zcela na Vás, zda nám tyto údaje poskytnete. Bez daných informací však nebudeme schopni splnit Vaši zaslanou žádost. Tím, že uvedete svou e-mailovou adresu, nám pomůžete Váš požadavek klasifikovat, odpovědět na něj a zaslat Vám bezplatnou vstupenku na veletrh. Když použijete tento náš formulář, k předávání Vašich osobních údajů třetím stranám nedochází.

Identifikace Vaší e-mailové adresy se provádí za použití postupu zdvojeného přihlášení. Znamená to, že jakmile jsou Vaše údaje zpracovány, obdržíte zvláštní potvrzující e-mailovou zprávu. Danou vstupenku obdržíte teprve po kliknutí na odkaz uvedený v této zprávě. Zároveň si uložíme Vaší IP adresu a datum Vaší registrace a potvrzení. Účelem tohoto postupu je ověření Vaší registrace a případné řešení jakéhokoli zneužití Vašich osobních údajů. Třetím stranám žádné údaje nepředáváme. Vaše údaje se ukládají až do doby, kdy tento souhlas odvoláte. Máte právo svůj souhlas s tímto zpracováním osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. (a) směrnice GDPR kdykoli a bez uvedení důvodů odvolat. V takovém případě již nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat. Svůj souhlas můžete odvolat zasláním požadavku na odvolání elektronickou poštou na GDPR@weidmueller.com nebo dopisem na adresu Weidmüller, s.r.o., Lomnického 5/1705, 140 00 Praha 4, Česká republika.

4.2.13 Správa žádostí

Pokud jste se rozhodli prostřednictvím našich webových stránek o něco požádat, je potřeba, abyste nám kromě Vašeho souhlasu a dokladů k žádosti, které můžete nahrát, poskytli své jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo a datum narození (volitelné). Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, avšak je možné, že bez nich nebudeme schopni Vaši žádost posoudit. Třetím stranám žádné údaje nepředáváme. Tyto údaje jsou shromažďovány pouze za účelem zpracování Vašich žadatelských dokumentů v rámci procesu zpracování žádosti. Vaše údaje budeme uchovávat po dobu 6 měsíců od ukončení procesu zpracování žádosti (vyhovění či zamítnutí).

Právním základem zpracování těchto údajů po poskytnutí Vašeho souhlasu je čl. 6 odst. 1 písm. (a) evropské směrnice GDPR.

4.2.14 Webinář

Prostřednictvím našich webových stránek také poskytujeme webinář. Abyste jej mohli využít, je třeba se předtím zaregistrovat. Údaje se zadávají do vstupní obrazovky a poté jsou nám zaslány a uloženy. Třetím stranám žádné údaje nepředáváme.

V rámci procesu Vaší registrace shromažďujeme následující osobní údaje:

 • E-mailová adresa
 • Jméno a příjmení
 • Název společnosti (volitelné)
 • Adresa (volitelná)

Zpracované údaje používáme k vytvoření Vašeho upravitelného uživatelského účtu, který může poskytovat přístup k určitému obsahu a službám webináře. Jakmile dojde ke zrušení registrace nebo její úpravě, dojde zároveň k výmazu údajů zpracovaných během registračního procesu. Je možné, že údaje budeme nadále uchovávat v jednotlivých případech, kde tomu tak stanoví zákon. Zpracování předložených osobních údajů se provádí pro účely realizace předsmluvních opatření v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. (b) směrnice GDPR.

4.3. Právní základ zpracování Osobních údajů

Obvykle ke shromažďování a užívání osobních údajů dochází pouze se souhlasem uživatele. Za předpokladu, že od příslušné osoby souhlas se zpracováním jejích osobních údajů obdržíme, slouží za právní základ zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. (a) evropské směrnice GDPR.

K výjimce dochází v případech, kdy předchozí souhlas není možné získat z praktických důvodů a dovoluje-li zpracování takových údajů zákon. V případech, kdy je zpracování osobních údajů povinné k plnění smlouvy, v níž je dotčená osoba smluvní stranou, slouží za právní základ zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. (b) evropské směrnice GDPR. To se vztahuje i na zpracovací operace nutné k provedení předsmluvních opatření.

V rozsahu, v němž je zpracování osobních údajů povinné k dodržení zákonných požadavků, kterým podléháme, slouží jako právní základ zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. (c) evropské směrnice GDPR.

Je-li zpracování osobních údajů vyžadováno pro účely ochrany oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany, a zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů v takovém případě nepřevažují nad výše uvedenými zájmy, slouží jako právní základ zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. f evropské směrnice GDPR.

4.4. Poskytnutí Vašich osobních údajů třetím stranám.

V zásadě Vaše osobní údaje třetím stranám předávány nejsou. K předání Vašich osobních údajů třetím stranám nebo jinému přenosu dochází pouze tehdy,

 • jsme-li k tomu povinni ze zákona na základě úředního či soudního příkazu;
 • jsme k tomu oprávněni, např. z důvodu, že je to nutné ke stíhání trestného činu nebo
 • uplatnění či vynucení našich práv; nebo
 • pokud jste nám k tomu poskytli předchozí souhlas. s

5. Cookies

Následující část poskytuje podrobné informace o operacích zpracování údajů, prováděných v rámci užívání cookies.

5.1. Použití cookies/uživatelský profil

Používáme cookies (malé textové soubory s konfiguračními informacemi). Cookies jsou malé textové soubory, které jsou zaslány do Vašeho prohlížeče v případě, že navštívíte naše internetové stránky, a ve Vašem počítači jsou uloženy pro účely následného vyhledání. Používáme pouze relační cookies (také známé jako dočasné cookies), tj. takové, které jsou uloženy pouze dočasně po dobu Vaší návštěvy našich internetových stránek.

Tyto cookies se používají především ke stanovení četnosti užívání a počtu uživatelů našich webových stránek, a také k identifikování počítače během návštěvy naší přítomnosti na internetu, když přejdete z jedněch našich webových stránek na jiné, jakož i k tomu, abychom poznali konec Vaší návštěvy. Poskytuje nám to informace o tom, které oblasti a jiné webové stránky náš uživatel navštívil. Tato data o užívání neumožňují uvedení identity uživatele. V souladu s čl. 3 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nedochází ke spojování anonymizovaných údajů o užívání s Vašimi osobními údaji a veškerá data jsou okamžitě vymazána na konci statistického vyhodnocení. Cookies jsou vymazány na konci relace, když uzavřete svůj prohlížeč.

Většina prohlížečů je předkonfigurována tak, aby cookies přijímaly automaticky. Toto ukládání cookies nicméně můžete deaktivovat a nakonfigurovat svůj prohlížeč tak, aby Vás před uložením cookies upozornil. Uživatelé, kteří cookies nepřijímají, nemusí mít přístup k určitým oblastem našich webových stránek.

5.2. Integrace sociálních pluginů (vložené programy jiných společností).

Naše webové stránky obsahují sociální pluginy sociálních sítí Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, Kalifornie 94304, USA), Google+ (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie 94043, USA), LinkdIn (Linkedin Corporation, 1000 W Maude, Sunnyvale, Kalifornie 94085, USA) a Twitter (Twitter, inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Kalifornie 94103, USA). Tyto služby nabízí příslušná společnost („poskytovatel“). Sociální pluginy použité na našich webových stránkách lze poznat dle příslušných tlačítek. Na základě údajů přenášených prostřednictvím sociálních pluginů příslušné službě může být tato služba schopna dát získané údaje do souvislosti s Vaším přidruženým účtem. Abychom zvýšili ochranu Vašich údajů na našich webových stránkách, jsou sociální pluginy integrovány pomocí metody zvané „řešení s dvojím kliknutím“. To zajišťuje, že ve chvíli, kdy vyvoláte jednu z našich webových stránek, která sociální pluginy obsahuje, k automatickému navázání spojení se servery příslušného poskytovatele nedojde.

Aktivace příslušných funkcí sociálního pluginu dochází ve dvou krocích. Abyste sociální plugin aktivovali, musíte na našich webových stránkách nejdříve kliknout na příslušný odkaz. Toto kliknutí poté aktivuje sociální plugin a Váš prohlížeč iniciuje spojení se servery příslušného poskytovatele. Druhým kliknutím můžete s daným sociálním pluginem vzájemně reagovat a např. posílat svá doporučení. Pokud v té době již jste přihlášeni k jedné z daných sociálních sítí, může příslušný poskytovatel přiřadit Vaši návštěvu našich webových stránek k Vašemu profilu přímo. Pokud kliknete na sociální pluginy a vstoupíte do vzájemné interakce, tak jsou příslušné informace také zasílány přímo na jeden ze serverů poskytovatele, kde jsou ukládány. Tyto informace je také možné publikovat na dané sociální síti a zobrazit je pod Vašimi kontakty. Pokud si přímé asociování dat shromážděných prostřednictvím našich webových stránek s Vaším profilem nepřejete, je třeba se z Vašeho účtu příslušného poskytovatele ještě před návštěvou našich webových stránek odhlásit.

Podrobné informace o rozsahu a účelu shromažďování údajů příslušnou službou, jakož i o zpracování a užití Vašich údajů, naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů na webových stránkách daného poskytovatele. Zároveň tam naleznete i bližší informace o Vašich právech na ochranu osobních údajů a možnosti nastavení ochrany soukromí.

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornie 94304, USA https://www.facebook.com/policy.php https://www.facebook.com/help/186325668085084

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, Kalifornie 94043, USA https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de

c) Linkedin Corporation, 1000 W Maude, Sunnyvale, Kalifornie 94085, USA https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

d) Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Kalifornie 94103, USA https://twitter.com/privacy?lang=de

5.3. Používání YouTube videí

Používáme vestavěná YouTube videa v rozšířeném režimu ochrany osobních údajů. YouTube je služba poskytovaná společností Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. YouTube umožňuje tento režim rozšířené ochrany dat, který zajišťuje, že YouTube neukládá na Vašem počítači žádné cookies s osobními údaji. Při vyvolání dané webové stránky a začlenění videa dochází k předání IP adresy. Tuto adresu není možné přiřadit za předpokladu, že nejste před vyvoláním dané stránky k YouTube nebo jiné Google službě přihlášeni nebo k ní nejste trvale přihlášeni. Jakmile kliknete na začleněné video, aby začalo přehrávat, znamená režim rozšířené ochrany údajů, že YouTube ukládá na Vašem počítači pouze cookies, které neobsahují osobně identifikovatelné údaje. Těmto cookies je možné zabránit příslušným nastavením prohlížeče a doplňkovými programy (zdroj: YouTube: „Aktivace režimu rozšířené ochrany údajů u vestavěných videí“).

Další informace o začleňování videí YouTube naleznete na YouTube information page

5.4. Econda monitor stránky

K provádění konfigurací orientovaných na poptávku a optimalizace této webové stránky pomocí zadávání a ukládání anonymizovaných dat, z nichž se prostřednictvím použití pseudonymů vytváří profily užívání, se používají řešení a technologie společnosti econda GmbH Pro tento účel mohou být užívány Cookies, které umožňují rozeznat internetový prohlížeč. Uživatelské profily nejsou s osobními údaji patřícími nositeli pseudonymu spojovány, pokud k tomu návštěvník nedal výslovný souhlas.

Zvláště IP adresy jsou znečitelněny okamžitě po zadání tak, aby nebylo možné přiřadit je uživatelským profilům IP adres.

5.5. Právní základ

Ve výše uvedených operacích zpracování dat a účelech jimi sledovaných spočívá náš oprávněný zájem. Pro něj je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. (f) evropské směrnice GDPR.

6. Bezpečnostní opatření k ochraně uchovávaných údajů

Ručíme za ochranu Vašeho soukromí a důvěrné nakládání s Vašimi osobními údaji. K zamezení ztráty či zneužití údajů, které uchováváme, přijímáme komplexní technická a organizačně-bezpečnostní opatření, která podléhají pravidelné revizi a aktualizaci tak, aby odpovídala nejmodernějšímu technologickému pokroku. Přesto byste však měli pamatovat na skutečnost, že Internet je uspořádán způsobem, který mimo sféru našeho vlivu nezajišťuje dodržování pravidel ochrany údajů nebo výše uvedených bezpečnostních opatření jinými osobami nebo organizacemi. Zvláště u nešifrovaných dat může docházet k jejich čtení třetími stranami - např. pokud jsou uvedena v e-mailové zprávě. Na to nemáme žádný technický vliv. Odpovědnost za ochranu poskytovaných údajů před jejich zneužitím, např. šifrováním či jinými způsoby, spočívá na uživateli.

7. Využití poskytovatelů služeb ke zpracování osobních údajů /zpracování osobních údajů v zemích

mimo Evropský hospodářský prostor Využíváme služeb poskytovatelů k poskytování služeb a zpracování Vašich údajů týkajících se našich služeb a produktů. Tito poskytovatelé služeb zpracovávají dané údaje výhradně v rámci našich pokynů a jsou povinni dodržovat příslušnou legislativu ochrany osobních údajů. Všichni zpracovatelé byli pečlivě vybráni a je jim poskytnut přístup k Vašim údajům pouze v rozsahu a po dobu nezbytně nutnou k poskytnutí daných služeb nebo v rozsahu zpracování a užití údajů, k němuž jste dali svůj souhlas.

Poskytovatelé služeb v zemích jako např. USA nebo v zemích mimo Evropský hospodářský prostor mají povinnost ochrany údajů, jejíž stupeň obecně nedosahuje tak vysoké úrovně ochrany, jak je nastavena v členských státech Evropské Unie. Pokud jsou Vaše údaje zpracovávány v zemi, která nemá ekvivalentní úroveň ochrany údajů jako úroveň uznávaná v Evropské Unii, zabezpečujeme řádnou ochranu Vašich osobních údajů prostřednictvím smluvních ustanovení nebo jiných uznávaných instrumentů.

8. Doba uchovávání

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu dovolenou zákonem. V případě, že odvoláte Váš souhlas s uložením svých osobních údajů nebo již není znalost těchto údajů nezbytná k plnění účelu, pro nějž byly uloženy, zvláště pokud jejich uložení není dovoleno na základě jiného právního důvodu, dochází k jejich výmazu. Příslušné požadavky českého obchodního zákoníku nebo českých daňových zákonů na archivaci tímto zůstávají nedotčeny. Během doby trvání zákonné povinnosti archivace dokumentů budou Vaše osobní údaje blokovány a nebudou přenášeny k jinému zpracování dat.

9. Práva dotčených jednotlivců

9.1. Právo na informace

Máte právo po nás kdykoli požadovat informace o tom, jaké údaje o Vás máme uložené, jejich původu a příjemci či kategorii příjemců, jimž byly tyto údaje poskytnuty, jakož i o účelu uložení.

9.2. Právo na odvolání souhlasu

Pokud jste nám udělili souhlas s užíváním údajů, můžete jej kdykoli s účinkem do budoucna a bez uvedení důvodů odvolat. Svůj souhlas můžete odvolat zasláním požadavku na odvolání elektronickou poštou na GDPR@weidmueller.com nebo dopisem na adresu Weidmüller, s.r.o., Lomnického 5/1705, 140 00 Praha 4, Česká republika.

9.3. Právo na opravu

V případě, že jsou Vaše osobní údaje, které uchováváme, neúplné či nepřesné, můžete požadovat jejich okamžité doplnění nebo opravu.

.9.4. Právo na výmaz nebo blokování

Máte právo na blokování a výmaz Vašich osobních údajů, které uchováváme. Výmaz Vašich osobních údajů je obvykle proveden do dvou pracovních dnů od uplatnění tohoto práva jako dotčeného jednotlivce. Pokud by byl výmaz v rozporu se zákonnými, smluvními, daňovými či komerčními požadavky na archivaci nebo jinými právními důvody, mohou být Vaše údaje místo toho zablokovány. Po výmazu Vašich údajů již není nadále možné poskytovat informace.

9.5. Právo na přenositelnost údajů

Pokud byste požadovali navrácení osobních údajů, které nám byly poskytnuty, vydáme nebo přeneseme dané osobní údaje Vám nebo na Vaše přání jiné odpovědné osobě, a to ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Poslední uvedená možnost je však prováděna pouze v případě, že je to technicky možné.

9.6. Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to kdykoli a bez uvedení důvodů. Může se však stát, že po uplatnění práva vznést námitku již nebudeme dále schopni nabízet naše služby v plném rozsahu, neboť určité služby vyžadují zpracování konkrétních osobních údajů.

9.7. Kontakt pro uplatnění práv dotčeného jednotlivce

V případě, že se na nás obrátíte prostřednictvím elektronické pošty na GDPR@weidmueller.com nebo dopisem na adresu Weidmüller, s.r.o., Lomnického 5/1705, 140 00 Praha 4, Česká republika, Vámi poskytnuté údaje (Vaše e-mailová adresa a případně Vaše jméno a telefonní číslo) uložíme, abychom mohli zodpovědět Vaše otázky či reagovat na Vaše záležitosti. K výmazu údajů získaných v této souvislosti dochází, jakmile už není jejich uchování nutné, nebo v případě, že se na ně vztahují archivační povinnosti, dochází k omezení jejich zpracování.

10. Právo na odvolání k dozorovým orgánům

Máte-li podezření, že byla Vaše práva v rámci směrnice GDPR porušena, máte právo vznést stížnost na zpracování Vašich osobních údajů k příslušnému dozorovému orgánu.

11. Přenos údajů následujícím společnostem v rámci Weidmüller Group

V rámci operací zpracování dat, k nimž jsme získali Váš souhlas, budou Vaše údaje pro stejné účely převáděny na všechny společnosti v rámci Weidmüller Group. Společnosti patřící do Weidmüller Group naleznete po kliknutí na tento odkaz .