ResMa® - Řízení zdrojů pro optimalizaci procesů a energie

Vaše výhody

 • Snížení nákladů díky průběžnému sledování, analýze a vyhodnocování energetických dat
 • Možnost snížení emisí CO² jako příspěvek k ochraně životního prostředí
 • Vytvoření transparentnosti prostřednictvím identifikace slabých míst a příčin kolísání kvality procesu
 • Snížení personálních nákladů díky standardizovanému výkaznictví
 • Jednoduchá obsluha a zároveň vysoká funkčnost

Regresní analýza v ResMa® Produktové novinky

Energetický management v souladu s normou ISO 50006

Regresní analýza využívá korelační analýzy ke zobrazení závislostí zaznamenaných procesních dat na proměnných faktorech prostředí, jako je například venkovní teplota. Takto získaná transparentnost umožňuje přijímat ideální investiční rozhodnutí k úspoře provozních nákladů. Regresní analýzy se provádějí na základě modelů vytvořených pro libovolné časové období. Splňují proto požadavky na normalizaci klíčových údajů podle normy ISO 50006.

Regresní analýza v ResMa®
Klíčové vlastnosti
 • Rozšíření pro instalace ResMa
 • Intuitivní regresní modelování
 • Automatické generování klíčových ukazatelů výkonnosti

Machine Data Connector – Konektor pro připojení strojových dat Produktové novinky

Sběr dat z různých řídicích systémů

Machine Data Connector umožňuje širokou škálu případů použití „Internetu věcí“ orientovaných na data a služby. Připojení k řídicím jednotkám, databázím a rozhraní k dalším softwarovým řešením lze pohodlně konfigurovat v prohlížeči. Kromě rozsáhlého portfolia ovladačů pro připojení řídicích jednotek se Machine Data Connector opírá o průmyslově kompatibilní standardy (např. InfluxDB nebo MQTT) a umožňuje mimo jiné používat strojová data v řešeních ResMa a easyConnect společnosti Weidmüller.

Machine Data Connector – Konektor pro připojení strojových dat
Klíčové vlastnosti
 • Aplikace nezávislá na platformě
 • Intuitivní webové inženýrství
 • Otevřené standardy a rozhraní