Naše odpovědnost

Budoucnost, ve které chceme žít – pro životní prostředí i pro společnost

Naše odpovědnost

Naše aktuální zpráva o udržitelnosti

Naše aktuální zpráva o udržitelnosti

Zpráva společnosti Weidmüller o udržitelnosti se řídí digitalizačním a agilním přístupem. Vyzýváme vás, abyste pravidelně dostávali přehled a dodržovali náš závazek. Vítáme vaši zpětnou vazbu a otázky týkající se našeho dobrovolného podávání zpráv o udržitelnosti. Prosím, můžete nás kontaktem

Všichni jsme vyzýváni, abychom přispěli k udržitelnému a uvážlivému rozvoji našeho životního prostředí a naší společnosti - k rozvoji, který pozitivně přispívá k pokroku, zohledňuje výzvy naší doby a zapojuje budoucí generace.

Volker Bibelhausen, mluvčí Dozorčí rady a Chief Technology Officer Weidmüller

Náš vlastní obraz

Naše aktivity

Fakta a čísla

O nás

Kontakt