Udržitelnost

Rodinný podnik s korporátní odpovědností

Udržitelnost

Zpráva o udržitelnosti společnosti Weidmüller

Převzetí naší firemní odpovědnosti za udržitelnost se odráží v naší Zprávě o udržitelnosti, která je každoročně aktualizována. Zpráva o udržitelnosti je k dispozici online v němčině a angličtině.

Zveme vás, abyste získali přehled o udržitelnosti ve společnosti Weidmüller a sledovali naše závazky. Vítáme vaši zpětnou vazbu a otázky týkající se našeho dobrovolného podávání zpráv o udržitelnosti.

Brožura o udržitelnosti

K udržitelné budoucnosti vede mnoho cest. Jen se jimi musíte vydat. V naší nové brožuře o udržitelném rozvoji poskytujeme barevný a stručný přehled o tom, za čím si stojíme, co děláme a jak k tomu již významně přispíváme. Brožura je digitální, interaktivní a v budoucnu bude aktualizována o nová a zajímavá témata.