Řešení pro průmyslový internet věcí – IoT

Vytvářejte na základě dat přidanou hodnotu pro provoz a služby – odpovědi najdete u našich inteligentních řešení pro internet věcí

Řešení pro průmyslový internet věcí – IoT

Samotná digitalizace není cíl

Samotná digitalizace není cíl

Získávejte, analyzujte a využívejte data díky řešení průmyslového internetu věcí

Spousta společností již má základní znalosti o aplikacích průmyslového internetu věcí, často jim však chybí know-how k tomu, aby je mohly nezávisle využívat. Proto se data zpočátku získávají a ukládají, nejsou však dále využívána pro konkrétní účel. Nicméně konkrétní měřitelné hodnoty je dosaženo teprve z nashromážděných údajů prostřednictvím logického propojení a evaluace. Příležitosti, které přináší průmyslový internet věcí, lze využít mnoha různými a individuálními způsoby.

Přehled nabízených benefitů

Řešení pro koncové zákazníky

Řešení pro koncové zákazníky

Od získávání dat až po jejich předběžné zpracování, datovou komunikaci a analýzu dat – nabízíme komplexní portfolio od snímače až po cloud

Řešení podle konkrétních požadavků

Řešení podle konkrétních požadavků

Vyvíjíme řešení podle konkrétních požadavků, která dokonale odpovídají nárokům našich zákazníků.

Přístup typu greenfield nebo brownfield

Přístup typu greenfield nebo brownfield

Pomocí našeho komplexního portfolia průmyslového internetu věcí můžete vytvořit zcela nový digitalizovaný stroj(provoz) nebo aktuální stroj (provoz) digitálně modernizovat.

Pohlédněte za hranice průmyslového internetu věcí

Pohlédněte za hranice průmyslového internetu věcí

Pohlédněte za hranice průmyslového internetu věcí

Samotná digitalizace není cíl. Velká data, cloud, umělá inteligence – to vše jsou slova, která se v této souvislosti často používají jako módní výrazy. Ve skutečnosti však záleží na tom, co digitalizace vlastně pro zákazníka znamená. Odpovídá Dr. Björn Six

Získejte další informace o tom, jak služby založené na datech využívají data k vytváření přidané hodnoty

Získejte další informace o tom, jak služby založené na datech využívají data k vytváření přidané hodnoty

Získejte další informace o tom, jak služby založené na datech využívají data k vytváření přidané hodnoty

Společnost Weidmüller pomáhá průmyslovým společnostem objevovat individuální potenciál aplikací průmyslového internetu věcí, rozvíjet řešení založená na konkrétních požadavcích a úspěšně je začleňovat do stávajících struktur. Například pro uvedení zařízení do provozu nezávisle na místě, zlepšení celkové účinnosti provozu (OEE) nebo vytváření automatizovaných zpráv o spotřebě energie.

Jak chcete využívat výhod průmyslového internetu věcí

Jak chcete využívat výhod průmyslového internetu věcí

Vysvětlíme vám oblasti využití

Mezi projekty typu greenfield a brownfield existují v zásadě rozdíly. V projektech typu greenfield se jedná o výstavbu kompletně digitalizovaného stroje/provozu. V projektech typu brownfield není strojí/provozní vybavení zatím s průmyslovým internetem věcí kompatibilní. Posledně jmenovaná možnost se v současné době vztahuje na většinu nainstalované základny. Digitální dovybavení strojů a provozu má proto v současnosti zásadní význam. Do instalované technologiie automatizace se dále nezasahuje, namísto toho se budují paralelní struktury. Přehled níže znázorňuje několik případů používání, které lze implementovat v prostředí brownfield nebo greenfield.

Vytvořte si základ pro digitální služby s přidanou hodnotou

Získávejte data spolehlivě

Získávejte data spolehlivě

Získávejte data spolehlivě

Získejte přístup k cenným datům a informacím v aplikacích typu greenfield a brownfield

 • Získávání digitálních dat prostřednictvím rozhraní pro celou řadu řadičů a strojů
 • Získávání dat snímače pomocí systému I/O u-remote (IP20 a IP67)
 • Poskytování energetických dat a informací o procesu prostřednictvím Energy Meterů nebo napájecích zdrojů PROtop
 • Získávání a replikace analogových signálů pomocí převodníků analogových signálů

Předzpracujte lokálně data s technologií IoT Edge

Předzpracujte lokálně data s technologií IoT Edge

Předzpracujte lokálně data s technologií IoT Edge

Omezte toky dat a náklady a zároveň vytvářejte kvalitní analýzy přímo na místě

 • Jednotná webová technologie pro předběžné zpracování a vizualizaci
 • Získávání a předběžné zpracování dat pomocí u-control web s funkcemi průmyslového internetu věcí (volitelné zpracování dat v reálném čase)
 • Brána IoT pro řešení průmyslového internetu věcí s mobilními rozhraními
 • Vysoký výkon integrovaný do kompaktních IPC s procesory Intel® Core™ i3, i5 a i7

Vytvářejte převodem a analýzou dat přidanou hodnotu

Převádejte spolehlivě data prostřednictvím síťové infrastruktury

Převádejte spolehlivě data prostřednictvím síťové infrastruktury

Převádejte spolehlivě data prostřednictvím síťové infrastruktury

Zadávejte systémům IT cenná data přímo z provozu

 • Komunikujte napříč sítěmi na nejvyšší úrovni s bezpečnostními směrovači
 • Efektivní propojování široké škály síťových účastníků s řízenými a neřízenými switchy
 • Zavedení bezdrátového síťového připojení pro koncová mobilní zařízení prostřednictvím průmyslové sítě WLAN

Vytváření přidané hodnoty díky analýze dat

Vytváření přidané hodnoty díky analýze dat

Vytváření přidané hodnoty díky analýze dat

Získejte konkrétní přidanou hodnotu pro praktické využití pomocí datových digitální služeb

 • Individuální služby nezávislé na platformě pro konkrétní aplikaci s cloudovými platformami
 • Konsolidace a analýza využití zdrojů a energie pomocí optimálního řízení zdrojů
 • Vytvářejte maximální přidanou hodnotu z dat založených na umělé inteligenci pomocí průmyslové analýzy
 • Rychlá, celosvětová služba bez nutnosti důkladných znalostí IT pomocí Remote Access u-link

Ke stažení