Snadný přístup k průmyslovému IoT

„Od dat po zisk“ s naším komplexním a nejmodernějším portfoliem IIoT.

Snadný přístup k průmyslovému IoT

Jste připraveni na snadnou cestu k IoT?

Jste připraveni na snadnou cestu k IoT?

Cesta k průmyslovému IoT nemusí být komplikovaná. Ať už je vyžadován přístup k cenným datům nebo mají být generovány nové služby řízené daty, umožňujeme našim zákazníkům přejít z dat na hodnotu, a to snadno.

Naše komplexní a špičkové portfolio IIoT se vztahuje na aplikace nových ale taky rekonstruovaných strojů a zařízení Nabízíme komponenty a řešení od získávání dat, předzpracování dat, datové komunikace a analýzy dat.

Jedna věc je jasná: průmyslový IoT není sám o sobě cílem. Přidaná hodnota je využívána v konkrétním případě použití, ať už se jedná o zvýšení energetické účinnosti nebo efektivnější nasazení servisních techniků díky vzdálené údržbě. V neposlední řadě umožňujeme našim zákazníkům vyvíjet nové obchodní modely pomocí umělé inteligence. Navrhněme průmyslový IoT společně s uživatelem a pro něj: snadno a efektivně.

Přehled vašich výhod

Jednoduchost

Jednoduchost

Ať už snadná a rychlá modernizace IoT řešení, otevřené a webové inženýrství nebo budování modelů učení strojů bez znalosti datových věd - objevte snadnou cestu k průmyslovému IoT.

Řešení pro koncové zákazníky

Řešení pro koncové zákazníky

Od „dat k hodnotě“: díky našemu komplexnímu a špičkovému portfoliu IoT umožňujeme našim zákazníkům přejít od snímače ke cloudu a dále: získávání dat, předzpracování dat a datová komunikace tvoří infrastrukturu, na níž je analýza dat založena.

Lepší pozice pro budoucnost

Lepší pozice pro budoucnost

Flexibilita a otevřenost jsou klíčovými faktory úspěchu v průmyslovém IoT. Nezaměřujeme se pouze na otevřené platformy, ale také vítáme stávající a nová partnerství s jasným cílem, kterým je co nejlepší postavení našich zákazníků pro budoucnost.

Přehled naší nabídky pro průmyslový IoT

How do you want to benefit from Industrial IoT

How do you want to benefit from Industrial IoT

We explain the application fields

Essentially, there is a distinction between greenfield and brownfield projects. In greenfield projects, this involves constructing a completely digitalised machine/plant. In brownfield projects the plant/machine fleet is not yet compatible with Industrial IoT. The latter currently applies to the majority of the installed base. Therefore, digital retrofitting of machines and plant is nowadays of fundamental importance. No interventions are carried out on the installed automation technology, instead parallel structures are built up. The overview below shows a number of use cases, which can be implemented in either a brownfield or a greenfield environment.

Průmyslový IoT - fakta a čísla

Průmyslový IoT - co z toho máte?

null

Co znamená průmyslový IoT? Jak je na tom pozice společnosti Weidmüller a konkrétní nabídka? A co je nejdůležitější: co z toho má zákazník? Podívejte se na video s Dr. Thomasem Bürgerem, výkonným viceprezidentem Automation Products & Solutions, abyste našli odpovědi.

Příklady případů použití

Získejte další informace o tom, jak služby založené na datech využívají data k vytváření přidané hodnoty

Získejte další informace o tom, jak služby založené na datech využívají data k vytváření přidané hodnoty
Volker Bibelhausen k tématu Industrial Connectivity

Získejte další informace o tom, jak služby založené na datech využívají data k vytváření přidané hodnoty

Společnost Weidmüller pomáhá průmyslovým společnostem objevovat individuální potenciál aplikací průmyslového internetu věcí, rozvíjet řešení založená na konkrétních požadavích a úspěšně je začleňovat do stávajících struktur. Například pro uvedení zařízení do provozu nezávisle na místě, zlepšení celkové účinnosti provozu (OEE) nebo vytváření automatizovaných zpráv o spotřebě energie.

Jak chcete využívat výhod průmyslového internetu věcí

Jak chcete využívat výhod průmyslového internetu věcí

Vysvětlíme vám oblasti využití

Mezi projekty typu greenfield a brownfield existují v zásadě rozdíly. V projektech typu greenfield se jedná o výstavbu kompletně digitalizovaného stroje/provozu. V projektech typu brownfield není strojí/provozní vybavení zatím s průmyslovým internetem věcí kompatibilní. Posledně jmenovaná možnost se v současné době vztahuje na většinu nainstalované základny. Digitální dovybavení strojů a provozu má proto v současnosti zásadní význam. Do instalované technologiie automatizace se dále nezasahuje, namísto toho se budují paralelní struktury. Přehled níže znázorňuje několik případů používání, které lze implementovat v prostředí brownfield nebo greenfield.

Vytvořte si základ pro digitální služby s přidanou hodnotou

Získávejte data spolehlivě

Získávejte data spolehlivě

Získávejte data spolehlivě

Získejte přístup k cenným datům a informacím v aplikacích typu greenfield a brownfield

 • Získávání digitálních dat prostřednictvím rozhraní pro celou řadu řadičů a strojů
 • Získávání dat snímače pomocí systému I/O u-remote (IP20 a IP67)
 • Poskytování energetických dat a informací o procesu prostřednictvím Energy Meterů nebo napájecích zdrojů PROtop
 • Získávání a replikace analogových signálů pomocí převodníků analogových signálů

Předzpracujte lokálně data s technologií IoT Edge

Předzpracujte lokálně data s technologií IoT Edge

Předzpracujte lokálně data s technologií IoT Edge

Omezte toky dat a náklady a zároveň vytvářejte kvalitní analýzy přímo na místě

 • Jednotná webová technologie pro předběžné zpracování a vizualizaci
 • Získávání a předběžné zpracování dat pomocí u-control web s funkcemi průmyslového internetu věcí (volitelné zpracování dat v reálném čase)
 • Brána IoT pro řešení průmyslového internetu věcí s mobilními rozhraními
 • Vysoký výkon integrovaný do kompaktních IPC s procesory Intel® Core™ i3, i5 a i7

Vytvářejte převodem a analýzou dat přidanou hodnotu

Převádejte spolehlivě data prostřednictvím síťové infrastruktury

Převádejte spolehlivě data prostřednictvím síťové infrastruktury

Převádejte spolehlivě data prostřednictvím síťové infrastruktury

Zadávejte systémům IT cenná data přímo z provozu

 • Komunikujte napříč sítěmi na nejvyšší úrovni s bezpečnostními směrovači
 • Efektivní propojování široké škály síťových účastníků s řízenými a neřízenými switchama
 • Zavedení bezdrátového síťového připojení pro koncová mobilní zařízení prostřednictvím průmyslové sítě WLAN

Vytváření přidané hodnoty díky analýze dat

Vytváření přidané hodnoty díky analýze dat

Vytváření přidané hodnoty díky analýze dat

Získejte konkrétní přidanou hodnotu pro praktické využití pomocí datových digitální služeb

 • Individuální služby nezávislé na platformě pro konkrétní aplikaci s cloudovými platformami
 • Konsolidace a analýza využití zdrojů a energie pomocí optimálního řízení zdrojů
 • Vytvářejte maximální přidanou hodnotu z dat založených na umělé inteligenci pomocí průmyslové analýzy
 • Rychlá, celosvětová služba bez nutnosti důkladných znalostí IT pomocí Remote Access u-link

Naše reference - nejjednodušší osvědčení konceptu

Ke stažení

Ke stažení