Rámec pro všechny případy použití

Cesta k průmyslovému IoT nemusí být komplikovaná. Ať už je vyžadován přístup k cenným datům nebo mají být generovány nové služby řízené daty, umožňujeme našim zákazníkům přejít z dat na hodnotu, a to snadno.

Naše komplexní a špičkové portfolio IIoT se vztahuje na aplikace nových ale taky rekonstruovaných strojů a zařízení. Nabízíme komponenty a řešení od získávání dat, předzpracování dat, datové komunikace a analýzy dat.

Od dat k zisku - portfolio průmyslového IoT

Získávání dat - portfolio

Snadná cesta k průmyslovému IoT

Získávejte data spolehlivě.

Získejte přístup k cenným datům a informacím v aplikacích typu greenfield a brownfield

 • Získávání digitálních dat prostřednictvím rozhraní pro celou řadu řadičů a strojů
 • Získávání dat snímače pomocí systému I/O u-remote (IP20 a IP67)
 • Poskytování energetických dat a informací o procesu prostřednictvím Energy Meterů nebo napájecích zdrojů PROtop
 • Získávání a replikace analogových signálů pomocí převodníků analogových signálů

Předběžné zpracování dat - portfolio

Snadná cesta k průmyslovému IoT

Předzpracujte lokálně data s technologií IoT Edge.

Omezte toky dat a náklady a zároveň vytvářejte kvalitní analýzy přímo na místě

 • Jednotná webová technologie pro předběžné zpracování a vizualizaci
 • Získávání a předběžné zpracování dat pomocí u-control web s funkcemi průmyslového internetu věcí (volitelné zpracování dat v reálném čase)
 • Brána IoT pro řešení průmyslového internetu věcí s mobilními rozhraními
 • Vysoký výkon integrovaný do kompaktních IPC s procesory Intel® Core™ i3, i5 a i7

Datová komunikace - portfolio

Snadná cesta k průmyslovému IoT

Spolehlivý přenos dat prostřednictvím síťové infrastruktury.

Zadávejte systémům IT cenná data přímo z provozu

 • Komunikujte napříč sítěmi na nejvyšší úrovni s bezpečnostními směrovači
 • Efektivní propojování široké škály síťových účastníků s řízenými a neřízenými switchama
 • Zavedení bezdrátového síťového připojení pro koncová mobilní zařízení prostřednictvím průmyslové sítě WLAN

Analýza dat a obchodní logika - portfolio

Snadná cesta k průmyslovému IoT

Vytváření přidané hodnoty díky analýze dat.

Získejte konkrétní přidanou hodnotu pro praktické využití pomocí datových digitální služeb

 • Individuální služby nezávislé na platformě pro konkrétní aplikaci s cloudovými platformami
 • Konsolidace a analýza využití zdrojů a energie pomocí optimálního řízení zdrojů
 • Vytvářejte maximální přidanou hodnotu z dat založených na umělé inteligenci pomocí průmyslové analýzy
 • Rychlá, celosvětová služba bez nutnosti důkladných znalostí IT pomocí Remote Access u-link

Příklady případů použití