Komponenty a řešení pro IIoT

Snadná cesta od dat k zisku a úspoře

Komponenty a řešení pro IIoT

Komplexní portfolio průmyslových IoT

Jako poskytovatel vám nabízíme komponenty a komplexní modulární systém v oblasti průmyslového internetu věcí a automatizace. To se týká jak žádostí na zelené louce, tak aplikací v brownfieldech.

Pokrýváme všechny úrovně dat, od jejich získávání až po vytváření hodnoty - „od dat k hodnotě“. Naše portfolio pokrývá hardware, software, cloudové aplikace a související služby.

Podrobně se jedná o úrovně sběru dat, předzpracování a kontroly dat, komunikace dat a vizualizace a analýzy dat.

Od dat k hodnotě – portfolio IIoT v detailu

Pořizování dat

Získávejte data spolehlivě.

Získejte přístup k cenným datům a informacím v aplikacích typu greenfield a brownfield

 • Získávání digitálních dat prostřednictvím rozhraní pro celou řadu řadičů a strojů
 • Získávání dat snímače pomocí systému I/O u-remote (IP20 a IP67)
 • Poskytování energetických dat a informací o procesu prostřednictvím Energy Meterů nebo napájecích zdrojů PROtop
 • Získávání a replikace analogových signálů pomocí převodníků analogových signálů

Předběžné zpracování a kontrola dat

Předzpracujte lokálně data s technologií IoT Edge.

Omezte toky dat a náklady a zároveň vytvářejte kvalitní analýzy přímo na místě

 • Jednotná webová technologie pro předběžné zpracování a vizualizaci
 • Získávání a předběžné zpracování dat pomocí u-control web s funkcemi průmyslového internetu věcí (volitelné zpracování dat v reálném čase)
 • Brána IoT pro řešení průmyslového internetu věcí s mobilními rozhraními
 • Vysoký výkon integrovaný do kompaktních IPC s procesory Intel® Core™ i3, i5 a i7

Datová komunikace

Spolehlivý přenos dat prostřednictvím síťové infrastruktury.

Zadávejte systémům IT cenná data přímo z provozu

 • Komunikujte napříč sítěmi na nejvyšší úrovni s bezpečnostními směrovači
 • Efektivní propojování široké škály síťových účastníků s řízenými a neřízenými switchama
 • Zavedení bezdrátového síťového připojení pro koncová mobilní zařízení prostřednictvím průmyslové sítě WLAN

Vizualizace a analýza údajů

Vytváření přidané hodnoty prostřednictvím vizualizace a analýzy dat

Získejte konkrétní přidanou hodnotu pro praktické využití pomocí datových digitální služeb

 • Individuální služby nezávislé na platformě pro konkrétní aplikaci s cloudovými platformami
 • Konsolidace a analýza využití zdrojů a energie pomocí optimálního řízení zdrojů
 • Vytvářejte maximální přidanou hodnotu z dat založených na umělé inteligenci pomocí průmyslové analýzy
 • Rychlá, celosvětová služba bez nutnosti důkladných znalostí IT pomocí Remote Access u-link

Příklady případů použití