Průmyslový internet věcí – příklady z praxe

Bez ohledu na to, jakým způsobem chcete prostřednictvím průmyslového internetu věcí realizovat zisk – vysvětlíme vám oblasti využití

Průmyslový internet věcí – příklady z praxe

Připojení strojů/systémů ke cloudu

Příklady z praxe

Příklady z praxe

Příklady z praxe

Výchozí stav

Jako výrobce strojů nebo provozovatel systémů požaduji:

 • Připojení strojů ke stávající platformě internetu věcí nebo platformě služeb
 • Možnost přímého připojení nových strojů a upgradu stávajících strojů
 • Vytvoření nové platformy internetu věcí nebo platformy služeb a nabídky speciálních služeb

Naše řešení

 • Získání údajů pomocí dalších snímačů nebo prostřednictvím rozhraní s celou řadou ovládacích prvků a strojů
 • Zpracování dat prostřednictvím webové technologie: u-control web s funkcemi internetu věcí
 • Datová komunikace: prostřednictvím radiokomunikačních prostředků nebo přes síť se zabezpečenými směrovači, řízenými a neřízenými swichy
 • Vytvoření přidané hodnoty prostřednictvím analýzy dat a jednotlivých služeb nezávislých na platformě

Monitorování (spotřeby energie) jako služba

Příklady z praxe

Příklady z praxe

Příklady z praxe

Výchozí stav

V oblasti řízení spotřeby energie chci:

 • Poskytovat provozovatelům strojů automatizované zprávy o spotřebě energie
 • Poskytovat provozovatelům strojů poradenství a sledovat potenciální úspory energie
 • Poskytovat provozovatelům strojů zprávy nezbytné pro certifikaci podle normy ISO 50001
Naše řešení

 • Získávání a předběžné zpracování dat o energii, procesu a stavu
 • Flexibilní komunikace díky nejmodernějšímu přenosu dat a rozhraním
 • Řešení pro dodatečnou montáž, které lze snadno integrovat do stávající infrastruktury

Výhody pro vás jako zákazníka

Výhody pro vás jako zákazníka

Výhody pro vás jako zákazníka • Transparentnost dat
 • Zaměření na klíčové kompetence
 • Standardizovaná řešení internetu věcí navzdory různým kontrolním mechanismům

Platforma IoT Service

Příklady z praxe

Příklady z praxe

Příklady z praxe

Výchozí stav

Jako výrobce strojů nebo provozovatel systémů požaduji:

 • Možnost nabízet zákazníkům službu, která splňuje jejich potřeby
 • Implementovat efektivnější plánování a zpracování služeb
 • Nabízet nové modely služeb
 • Posílit vztahy se zákazníky

Naše řešení

 • Jednoduchá implementace celkového řešení od jediného zdroje
 • Zákaznické řešení pro optimální implementaci obchodních procesů a služeb
 • Ochrana investic díky maximální transparentnosti (např. prostřednictvím nabídek služeb, které lze kdykoli využít)
 • Optimální základ pro nové služby včetně průmyslové analýzy

Výhody pro vás jako zákazníka

Výhody pro vás jako zákazníka

Výhody pro vás jako zákazníka

 • Jednorázové nákupy
 • Přístup nových obchodních modelů
 • Individuální realizace

Prediktivní údržba

Příklady z praxe

Příklady z praxe

Příklady z praxe

Výchozí stav

Jako výrobce strojů požaduji:

 • Plánování údržby na základě specifických požadavků (nikoli intervalů)
 • Poskytování informací o potenciálních závadách strojů zákazníkům orientovaným na výrobu

Naše řešení

 • Zjišťování odchylek: zamezte poruchám tak, že budete na stroji zjišťovat odchylky
 • Klasifikace: nalezněte příčiny zjištěných odchylek
 • Prediktivní údržba: rozpoznejte potenciální poruchu stroje

Výhody pro vás jako zákazníka

Výhody pro vás jako zákazníka

Výhody pro vás jako zákazníka

 • Vyšší efektivita strojních zařízení
 • Větší dostupnost strojních zařízení
 • Přístup nových modelů služeb

Ke stažení