Naše řešení

Zjistěte, jakým způsobem řešení společnosti Weidmüller zvyšují efektivitu, spolehlivosti a kvalitu v různých odvětvích a aplikacích.

Naše řešení

e-mobility

Větrná energie

Highlight

TwinCap – Senzory pro spolehlivé monitorování stavu zařízení

Včasná detekce poškozených šroubových matic

V průběhu provozní doby může u šroubových matic docházet k prasklinám, poškozením a zlomům. TwinCap spolehlivě detekuje tyto známky opotřebení a může tak zabránit nákladným následným škodám.

Fotovoltaika

Highlight

Individuální fotovoltaické komunikační boxy na požádání

Zjednodušené připojení napájení a signálu na místě

Fotovoltaické komunikační boxy jsou nezbytné pro připojení polních sběrnic sdružovacích skříní a dalších zdrojů dat (trackery, meteostanice, střídače atd.) k síťové infrastruktuře fotovoltaické elektrárny a zároveň zajišťují plné propojení se zařízeními ve fotovoltaickém systému.

Jednopárový Ethernet - Single Pair Ethernet

Highlight

Rozšíření portfolia jednopárových sítí Ethernet

Datová spojení pro továrnu budoucnosti

Jednopárový Ethernet (SPE) je rozšířením technologie Ethernet. SPE je kompaktní, flexibilní a podporuje nepřetržitou komunikaci Ethernet od snímače ke cloudu. SPE je proto optimálním řešením pro rozšíření sítě Ethernet na úroveň pole.

Přehled řešení

Řešení