Spolehlivá ochrana

Výroba fotovoltaické energie je jedním z nejrychleji rostoucích zdrojů zelené energie. Každý rok jsou instalovány stovky MW střešních systémů a užitných fotovoltaických parků. Ziskovost systému jakékoli velikosti je určována nejlepší dostupností systému a minimalizací OPEX (provozních nákladů).

Fotovoltaické systémy jsou přímo vystaveny vlivům a podmínkám prostředí vzhledem k tomu, že jsou vždy instalovány na mimořádných místech. Pravděpodobnost zasažení bleskem je tedy vysoká. U nechráněných fotovoltaických systémů dochází k opakovanému a značnému poškození jejich součástí. To má za následek značné náklady na opravy a výměnu, prostoje systému a ztrátu příjmů. Automatizační systémy, komponenty monitoringů a fotovoltaické střídače musí být spolehlivě chráněny a musí být v souladu s aktuálně platnými standardy. Standardy IEC a UL přesně stanoví pravidla, která musí být používána pro provádění nejmodernějších fotovoltaických instalace stavu.

600 V

Svodiče typu I a II do 1 500 V

Typ ochran I a II je podporován pro systémy 600 V, 1000 V a 1500 V a zcela splňuje nejnovější standardy EN / IEC.

0 kA

Maximální zkratová odolnost

Fotovoltaické elektrárny kombinující mnoho panelů v řetězci jsou účinně chráněny až do 11 kA předpokládaného zkratového proudu. Další pojistky pro ochrany proti přepětí nejsou nutné.

0 m

Bezpečnost provozu až do 4 000 m

Fotovoltaické elektrárny, a to i takové, které se nacházejí v oblastech s vysokou nadmořskou výškou, jsou spolehlivě chráněny. Pro lokality s mimořádnými podmínkami je vyžadována dodatečná analýza rizik snížení výkonu.

Novinky v portfoliu produktů VARITECTOR PV

VPU PV I+II 5 pólů - PV svodiče pro dva MPPT v systémech 1500 V Produktové novinky

Účinná ochrana fotovoltaických systémů před přepětím.

Nová řada modulů přepěťové ochrany VPU PV byla navržena tak, aby optimalizovala ochranu střídače proti přepětí. Svodič je konfigurován pro systémové napětí 1500 V a je určen přímo pro připojení 2 MPP sledovačů. Zjednodušuje instalaci a je obzvláště úzký, pouhých 5 TE. Jako kombinaci typu I a II jej lze použít obzvláště flexibilně ve všech oblastech systému.

VPU PV I+II 5 pólů - PV svodiče pro dva MPPT v systémech 1500 V
  • Pětipólová varianta pro sledovače 2-MPP
  • Obzvláště prostorově úsporné
  • Zásuvné svodiče nabízejí snadnou instalaci a výměnu
  • Kombinace typu I a II
  • Určeno pro systémy 1500 V

VPU fotovoltaické v detailu

Produktová řada

Vsaďte na tu správnou!

Fotovoltaické systémy s externí ochranou před bleskem

Lze použít přepěťovou ochranu typu II, pokud je dodržena oddělovací vzdálenost (obvykle > 0,7 m až 1 m). Není-li dodržena oddělovací vzdálenost, je vyžadována přepěťová ochrana typu I pro stejnosměrnou kabeláž.

Fotovoltaické systémy s externí ochranou před bleskem

Jedná se o běžnou konstrukci, pro kterou musí být zajištěna přepěťová ochrana typu II pro stejnosměrnou kabeláž.

Na obrátku vlevo je zobrazena obecná architektura fotovoltaického systému. Účelem níže uvedené tabulky je pomoci při volbě správných výrobků přepěťové ochrany podle specifikací platných norem ve fotovoltaickém systému.

L1 udává délku kabelu mezi hlavní rozvodnou deskou a fotovoltaickým střídačem (strana střídavého proudu) a L2 udává délku vedení mezi fotovoltaickým střídačem a fotovoltaickým generátorem (strana stejnosměrného proudu). Při délce vedení > 10 m je podle normy vyžadována přepěťová ochrana na obou stranách.


Otázka 1Otázka 2Otázka 3Otázka 4Umístění instalace ACUmístění instalace DC
Venkovní systém ochrany před úderem blesku?Je dodržena vzdálenost oddělení?Délka vedení L1 menší než 10 m?Délka vedení L2 menší než 10 m?SPD 1SPD 2SPD 3SPD 4
No-NoNoTYP II ACTYP II ACTYP II PVTYP II PV
No-NoAnoTYP II ACTYP II ACTYP II PV-
No-AnoNoTYP II AC-TYP II PVTYP II PV
No-AnoAnoTYP II AC-TYP II PV-
AnoAnoNoNoTYP I ACTYP II ACTYP II PVTYP II PV
AnoAnoNoAnoTYP I ACTYP II ACTYP II PV-
AnoAnoAnoNoTYP I AC-TYP II PVTYP II PV
AnoAnoAnoAnoTYP I AC-TYP II PV-
AnoNoNoNoTYP I ACTYP I ACTYP I PVTYP I PV
AnoNoNoAnoTYP I ACTYP I ACTYP I PV-
AnoNoAnoNoTYP I AC-TYP I PVTYP I PV
AnoNoAnoAnoTYP I AC-TYP I PV-

Nejčastější dotazy

Často kladené otázky o přepěťové ochraně fotovoltaických elektráren

Ke stažení

Může vás to také zajímat:

Poradenství & Podpora