Dr. Carsten Thiel von Herff - ombudsman skupiny Weidmüller

Vedle interních kontaktních osob (jako je Group Compliance) je ombudsman další možností, jak důvěrně oznámit stížnosti, protiprávní jednání a porušení interních pravidel ve společnosti Weidmüller nebo v souvislosti s jejími obchodními aktivitami. Cílem je zabránit poškozování zaměstnanců, obchodních partnerů i samotné společnosti Weidmüller.

Aktivní nebo bývalí zaměstnanci společnosti Weidmüller i obchodní partneři se mohou obracet s podněty na externího ombudsmana (v případě zájmu anonymně).

Využití ombudsmana je pro oznamovatele bezplatné. Více informací, jak podat stížnost a jak ji vyřídit, naleznete v následujících často kladených dotazech.

Dr. Carsten Thiel von Herff, LL.M.

Kontaktní údaje:

Loebellstraße 4
D - 33602 Bielefeld​​​​​​​

Telefon: +49 (0)521 / 55 7 333 0
​​Mobil: +49 (0)151 / 58 2 303 21

E-mail: ombudsman@thielvonherff.com
Platforma pro hlášení:https://report-tvh.com/
Domovská stránka:https://www.thielvonherff.de/

Často kladené dotazy k ombudsmanovi (důvěryhodný advokát)