Tvůrčí prostor pro konstruktéry provozů

Díky FreeCon Contactless mohou aplikace čistých prostor využívat výhod čistého spojení bez kontaminace částicemi

Technologie bezkontaktního přenosu otevírá nové možnosti automatizace. V případech, kdy ruční připojení zástrčky není možné, lze díky automatizovaným spojkám FreeCon Contactless implementovat pokročilé aplikace.

Bezkontaktní přenos energie na krátké vzdálenosti je založen na indukčním připojení mezi dvěma elektrickými obvody. Úplná absence elektrických kontaktů, a s tím spojená možnost mechanického odpojení zdroje a spotřebiče, umožňuje celou řadu potenciálních aplikací.

Tento systém je velmi atraktivní pro mobilní spotřebiče a výjimečné okolní podmínky, které vyžadují zvýšenou úroveň ochrany nebo jsou vystaveny značnému mechanickému opotřebení. V porovnání s běžnými systémy připojení odběratelů elektrické energie nabízí tato forma přenosu elektřiny alternativu, která projektantům provozů poskytuje velký prostor pro kreativní využití.

Více než jen náhrada zásuvného konektoru.

Bezkontaktní přenos energie zásuvný konektor pouze nenahrazuje. Otevírá i zcela nové možnosti připojení. Tímto způsobem lze například propojit primární a sekundární strany z kteréhokoli směru a energii lze dokonce přenášet i v případě, že se prvky otáčejí. Otevírají se možnosti dosud nepředstavitelných aplikací, protože připojení lze vytvořit automatickým spojením obou prvků.

Aplikace pro čisté prostory

Vzorové aplikace:
Lékařské přístroje, potravinářský průmysl, elektroprůmysl (například výroba PCB nebo polovodičů), radioaktivní prostředí

Výzva:
Zachování absolutně čistých produktů a postupů a zamezení kontaminace jsou rozhodujícími faktory aplikací v čistých prostorách. Za tímto účelem je třeba aplikaci co nejvíce zapouzdřit, aby se dovnitř nedostal prach ani špína.

Řešení díky FreeCon Contactless:
Zásuvná připojení jsou vždy příčinou kontaminace částicemi v aplikacích v čistých prostorách. Na druhé straně bezkontaktní přenos energie umožňuje čistá spojení, která mohou být dokonce směrována přes skleněnou zeď. Totéž platí i pro plasty, lepenku a kapaliny – pokud materiál ve vzduchové mezeře není kovový nebo magnetický, funguje přenos dokonale.

Automatizované nabíjení mobilních systémů

Vzorové aplikace:
Dobíjecí stanice pro automatizované vysokozdvižné vozíky, dopravní systémy, roboty

Výzva:
Automatické dopravní systémy, které jsou dnes běžným prvkem mnoha skladů a výrobních hal, provádějí veškerou práci bez lidské pomoci. Přítomen musí být pouze zaměstnanec, který provede zásuvné připojení vyžadované pro výběr baterie.

Řešení díky FreeCon Contactless:
S FreeCon Contactless nebude nutný ani tento ruční úkon. Automatizované dopravní systémy se samočinně přesunou k dobíjecí stanici těsně před tím, než se baterie vybije, nebo na konci dne. Výsledkem je efektivní úspora času a nákladů, což znamená, že investice se okamžitě vrátí.

Aplikace s častými cykly zapojování

Vzorová aplikace:
Vyměnitelné nástroje u robotů

Výzva:
Automobilový průmysl využívá aplikace, které vyžadují časté cykly zapojování, jako jsou průmyslové roboty, které vyměňují nástroje. Pracují s řadou nástrojů, která se nezávisle vyměňují pro různé úkony – například při uchopování nebo svařování.

Řešení díky FreeCon Contactless:
Vysoké míře opotřebení mechanických zásuvných připojení lze zcela zabránit pomocí FreeCon Contactless. Tím se šetří čas i peníze, pokud jde o údržbu a výměnu kontaktu, a zároveň dochází k minimalizaci výpadků strojů způsobených údržbou nebo závadami.

Poradenství & Podpora