Tele Haase – komponenty SMT pro výrobu relé

Miniaturizovaný návrh zařízení, přesvědčivě snadné používání díky připojení PUSH IN a široká škála aplikací – relé od společnosti Tele Haase si rozumí se svorkami PCB LSF-SMT

Tele Haase – komponenty SMT pro výrobu relé
Důležitým aspektem relé od společnosti Tele Haase je schválení zařízení 600 V v souladu s UL 840, které společnost Weidmüller podpořila speciálními laboratorními testy.

Vzhledem k tomu, že kompaktnost časových a monitorovacích relé od společnosti Tele Haase je jejich hlavní výhodou, nabízí řada relé mnoho dalších výhod, které společnost Weidmüller jako partner pro návrhy podporuje

„Chceme své zákazníky inspirovat extrémně malými rozměry zařízení, které jim znatelně ušetří místo. Zároveň se v oblasti funkčnosti nesnížíme ke kompromisům,“ říká Heinrich Reinolt, vedoucí vývoje ve společnosti Tele Haase, a nastiňuje cíle rakouského výrobce relé. „Abychom tento požadavek splnili, potřebujeme dodavatele, kteří při vývoji svých řešení mají stejnou vizi jako my. Právě takového partnera jsme v segmentu konektivity zařízení našli ve společnosti Weidmüller.“

Individualizované systémy připojení pro neomezené funkce

Napříč průmyslovými odvětvími monitorují a řídí relé společnosti Tele Haase nejširší paletu procesů. U nové řady Tele VEO, která zahrnuje časovaná a monitorovací relé, ověřil specialista na výrobu relé se společností Weidmüller celý proces navrhování zařízení. Na začátku jsme se soustředili na to, abychom se dozvěděli vše o stávajících požadavcích a porozuměli jim.

Společnost Weidmüller byla u celého procesu Tele Haase

„Kromě vysokého stupně miniaturizace se od nás očekávala funkční spolehlivost v různých cílových aplikacích pro relé s našimi svorkami PCB. Oblasti použití sahají od výroby a distribuce energie, přes dopravní techniku, až po aplikace výroby strojů a procesů, přičemž by měla být podporována možnost flexibilní integrace relé do příslušné technologie automatizace,“ vysvětluje Gottfried Steinklammer ze společnosti Weidmüller, která byla u celého procesu Tele Haase.

„Systém připojení, který přesně splňuje nejrozmanitější průmyslové požadavky, je klíčovým krokem na cestě k neomezeným funkcím. Aby byly zaručeny také globální aplikace, byl stanoven další náročný požadavek, a sice: zařízení musí být schváleno pro 600 V v souladu s UL 840. S tímto souborem úkolů jsme si se společností Tele Haase neustále vyměňovali postřehy, abychom našli řešení.“

Chceme své zákazníky inspirovat extrémně malými rozměry zařízení, které jim znatelně ušetří místo. Zároveň se v oblasti funkčnosti nesnížíme ke kompromisům.

Heinrich Reinolt, vedoucí vývoje ve společnosti Tele Haase

Vzhledem k návrhu zařízení ponecháváme možnosti otevřené

Společnosti Weidmüller a Tele Haase dokázaly identifikovat svorky PCB LSF-SMT o rozměrech 7,62 mm a jako ideální řešení pro konektivitu signálů s pájením vlnou. Technologie připojení PUSH IN bez údržby umožňuje vytvářet spojení bez vibrací, která spolehlivě odolají podmínkám všech zamýšlených způsobů používání relé. To se vyplatí, pokud relé umístíte v klimatických boxech, aby například monitorovala přepravu léčiv prostřednictvím chladírenského řetězce.

Společnost Tele Haase využítá výhod také toho, že může svým zákazníkům nabídnout komplexní a uživatelsky velmi přístupnou koncepci. Vzhledem k tomu, že relé Tele VEO lze instalovat bez nástrojů pomocí technologie připojení PUSH IN, mohou koncoví uživatelé ušetřit během montáže cenný čas a mohou dokonce svěřit práci robotům. Navíc nabízejí možnosti připojení pro pevné, jednodrátové, ultrazvukově stlačené nebo ohebné vodiče s vodičovými koncovkami nebo bez nich a s rozmezím připojení od 0,25 do 1,5 mm².

Aby společnost Tele Haase mohla získat schválení podle UL 840, zajistila firma Weidmüller v rámci komplexních služeb nezbytnou podporu. Prostřednictvím speciálně prováděných a zdokumentovaných kontrol ve vlastní akreditované laboratoři se společnosti Weidmüller podařilo nabídnout výrobci relé certifikované komponenty připojení pro zařízení, což firmě Tele Haase umožňuje získat schválení zařízení podle UL až do 600 V.

„Vzhledem k tomu, že díky společnosti Weidmüller máme s tímto typem konektoru více možností řešení, mohli jsme se plně soustředit na realizaci krytky relé o šířce pouhých 22,5 mm a hloubce 76 mm,“ přiznává spokojeně Reinolt. „A v neposlední řadě se nám díky praktickému systému připojení zařízení podařilo nápady realizovat, a vyvinout tak kreativní relé s celou řadou funkcí a oblastí využití.“

Poradenství & Podpora