STAVOVÉ RELÉ EPAK AŽ DO 5 A AC-DC test

Nová stavová relé EPAK od Weidmüller, proudový vstup 1A ... 5A AC/DC. Individuální nastavení komparace a zpoždění. Výstup kontakt relé.

STAVOVÉ RELÉ EPAK AŽ DO 5 A AC-DC test

Jednoduché stavové relé řady EPAK, měří velikost proudu jak střídavého tak stejnosměrného, možnost nastavení úrovně komparace a zpoždění. Náš model měl napájení 24 VDC.

Veškeré nastavení přes otočné přepínače z čela přístroje a DIP přepínače. Relé umí jak signalizovat nadproud tak podproud, tedy větší nebo menší proud než je nastavený.

Zapojení a nastavení je velmi jednoduché, dva vstupní rozsahy vyhodnocuje relé automaticky podle toho, na kterou svorku proudový signál připojíme. Vstup I1 je pro rozsah 5 A, I2 pak pro 1 A. Vzhledem k rozsahu je ihned vidět možnost připojení k proudovému transformátoru 1 A nebo 5 A a signalizovat úroveň proudu. Jestli je proud střídavý nebo stejnosměrný si modul přebere sám.

Ostatní parametry níže, za pozornost stojí 5 % hystereze z rozsahu, pevně nastavená.


Katalogové listy, manuály jsou k dispozici tady.

Zelená LED signalizuje přítomnost napájení, červený pak sepnutí výstupního relé. Zapojena vstupní proudová svorka 4, pro rozsah 0,1 .. 1 A.

Režim provozu - nadproud, I actual > I set.

Větší proudový rozsah, svorka 10.

A zpět na svorku 4. Společné svorky 5 a 11 jsou propojeny, stačí proto přehodit jen tu vstupní.

Celá řada relé EPAK obsahuje moduly jak s reléovými výstupy tak také plně analogové.
Klikněte na obrázek pro zvětšení

Závěr:
Tyto relé, stavová relé, jsou pro signalizaci a kontrolu obvodů mnohdy dostačující, stojí pár tisícovek a v průmyslovém prostředí nemá smysl vytvářet nějaké "bastle". Praktické použití klidně jako kontrola chodu zařízení, kontrola odběru proudu, sledování sítě nebo podpětí a další.

Jaroslav Blažek

Weidmueller relé pro monitoring AC/DC proudu.

Weidmueller relé pro monitoring AC/DC proudu.

Jedná se o video na YouTube. Kliknutím na toto video souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami používání společnosti Google/YouTube. Souhlasíte také s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.