Klíčový faktor – funkční spolehlivost

Klíčový faktor – funkční spolehlivost

V případě systémových řešení na železnici a v oblasti lokální přepravy spoléhá společnost HANNING & KAHL na provozem osvědčené technologie – například řešení elektroniky od společnosti Weidmüller.

„Nasazení nových produktů předchází jejich posouzení z mnoha stran. Dříve než v našich systémech použijeme konkrétní součástku, musíme být o jejím přínosu naprosto přesvědčení,“ shrnuje Kay Klöcker, manažer produktového centra pro signální techniku, a hovoří o tom, co společnost HANNING & KAHL od všech součástí systému očekává. Specialista na technologie řízení a zabezpečení, jako jsou signalizační systémy, řízení jednotlivých prvků nebo úrovňové křížení pro traťově řízený provoz, ví, jak důležitá je v dopravní technice spolehlivost: „Řídicí prvky musí vždy splňovat požadavky na bezpečnost.“
Nové produkty jsou tedy před nasazením testovány. Inovativní, středně velká společnost těží z partnerství s firmami, které – co do komponent – nabízí v rovině životnost, spolehlivost a technické parametry. Spolupráce se společností Weidmüller je pro HANNING & KAHL velmi cenná.

Kvalitní portfolio pro dopravní techniku

Jako člen Německého sdružení železničního průmyslu a Německého sdružení výrobců elektrických a elektronických zařízení je společnost Weidmüller velmi dobře obeznámena s požadavky na moderní dopravní systémy a nabízí řadu řešení, která se zaměřují potřeby železničního průmyslu. „Komponenty, které používáme v dopravním technice, jsou neustále vystaveny extrémním vlivům. Každý produkt je tedy důsledně sledován co do kvality a splňuje nezbytné mezinárodní předpisy a normy v oblasti železniční dopravy,“ manažer průmyslového sektoru Detmar Saalmann. „I za nepříznivých podmínek naše řešení zaručují vynikající funkční spolehlivost – ve všech klimatických zónách po celém světě.“
Společnost HANNING & KAHL toto potvrzuje interním postupem pro uvolňování produktů do projektů. „Na základě důvěry, kterou do společnosti Weidmüller vkládáme, a vysoké hodnoty, kterou robustní komponenty nabízí, a to hned na první pohled, je počáteční hodnocení kladné – stejně jako v případě nově používaného konvertoru sítě Ethernet v průmyslovém prostředí pro integraci sériových komunikačních zařízení do sítí Ethernet,“ vysvětluje Kay Klöcker.

Posouváme hranice

Aby používaná elektronika byla přímo funkční ve všech situacích, rozhodla se společnost HANNING & KAHL provést po počáteční analýze některé zátěžové testy. Tyto zkoušky mimo jiné posouvají hranice možného provozního zatížení v dopravním technice.
Konvertory společnosti Weidmüller proto musely prokázat, že budou i nadále funkčně spolehlivé i ve studených oblastech, například ve Skandinávii, a sice tím, že při námraze spustí studený start. Pro bezproblémové používání v teplých oblastech, jako je Austrálie, ve kterých častokrát v létě nefouká , musel elektronický modul absolvovat 72hodinovou zkoušku zahříváním v peci. Zařízení se dokonce podařilo uspokojit všechny aspekty „vražedného kritéria“ elektrické izolace.

Jednotné uvolňování produktů a řad

Po těchto úvodních zkouškách byla provedena zkouška nastavení. V tomto případě byl media konvertor velmi úspěšný, působivým prvkem byla především intuitivní konfigurace. Velmi dobře byly přijaty oba ethernetové porty s funkcí switche, nebo dokonce takové detaily, jako je šroubové připojení pro zásuvné konektor RJ-45.
Kromě toho byl kladně hodnocen také interní seznam povolených IP adres a podpora simultánního spojení s cílem zvýšit dostupnost. Monitorovací funkce pro administrátora byly vyhodnoceny jako dokonalý prvek diagnostiky. Ve výsledku a na základě těchto zjištění byly přímo ve společnosti HANNING & KAHL výrobky a řady uvolněny do projektů.

Bezproblémová správa

Typickou aplikací, v rámci které se v současnosti používají konvertory společnosti Weidmüller, jsou moderní, síťově propojené vozovny pro vozový park a dílny. Za tímto účelem nabízí společnost HANNING & KAHL špičkové systémy správy vozoven, které pomáhají zajistit také optimální propojení procesů a údržby.
Zde je třeba se za každou cenu zabránit přerušení komunikace. Pokud nelze ve vozovně tratě zapnout nebo vypnout podle plánu, mohlo by v centru města dojít k dopravnímu chaosu. Media konvertor od společnosti Weidmüller je proto klíčovým modulem v rámci sítě pro přenos dat. Centrální dostupnost dat zajišťuje za všech okolností srozumitelný přehled. Společnost HANNING & KAHL za své systémy dlouhodobě ručí. I když koncoví zákazníci v soukromé železniční a veřejné přepravě v nejlepším případě díky bezúdržbové konstrukci na systémy v tomto období zapomenou, je dodavatel systému neustále připraven poskytovat servisní služby. „I v této situaci je vhodné mít partnery, kteří poskytují stejný standard služeb,“ dodává Kay Klöcker. „Pokud v terénu narazíme na problémy, můžeme se spolehnout na to, že nám společnost Weidmüller poskytne okamžitou podporu.“