Spolehlivé za všech okolností

Pokud mají být zvláštní zátěže, jako jsou indukčnosti nebo vysoké špičkové proudy, bezpečně a spolehlivě spínány nebo monitorovány, potřebujete individuálně na míru reléové moduly a polovodičová relé. Tato přizpůsobená řešení prodlužují životnost přepínacího prvku a navíc je lze v panelu instalovat úsporným způsobem díky optimalizovaným možnostem připojení.

Přepněte na spolehlivost – s relé Klippon®

Optimální výběr relé pro maximální dostupnost zařízení

Naše podpora vám umožní získat optimální produkty relé pro vaši aplikaci ve velmi krátkém čase. Tímto způsobem se spolehlivě vyhnete zbytečnému poškození stroje a systému a zkrátíte prostoje na minimum.

Maximální odolnost i při vysokých rozběhových proudech

Výkonová polovodičová relé MICROOPTO ACTOR

Vysoká dostupnost, dlouhá životnost a trvalá spolehlivost jsou základními faktory při výběru relé. Výkonová polovodičová relé MICROOPTO ACTOR jsou mimořádně odolná a vydrží krátké a vysoké špičky rozběhového proudu pod 10 ms. Protože jsou konstruována bez mechanických součástí, jejich výstupy se nemohou svařovat. Díky tomu jsou ideální pro použití například při spínání LED svítidel nebo zařízení s širokým rozsahem vstupů. Jejich vysokou spolehlivost dále zvyšuje integrovaný odrušovací obvod pro vstupy a výstupy.

PopisObjednací číslo 
MOS 24VDC/8-30VDC 2A E1283230000PŘEJÍT DO PRODUKTOVÉHO KATALOGU
MOS 24VDC/8-30VDC 2A8937970000PŘEJÍT DO PRODUKTOVÉHO KATALOGU

Elektromechanická relé s robustními kontakty pro vysoké rozběhové proudy

TERMOSERVISY pro kapacitní zátěže

Skryté podíly kapacitní zátěže existují ve stále více aplikacích. Zvyšují riziko svaření kontaktů relé. Elektromechanická relé TERMSERIES mají obzvláště odolné kontaktní materiály a snadno odolávají rozběhovým proudům až 800 A po dobu 200 μs. Kromě odolných kontaktů AgSnO jsme některé výrobky vybavili obzvláště odolnými wolframovými kontakty proti svařování. Ten sepne dříve než kontakt AgSnO a předává dál rozběhový proud. Poté se kontakt AgSnO sepne a přemostí wolframový kontakt. Tím se kompenzuje ztráta výkonu, ke které by došlo při použití méně vodivého wolframového kontaktu.

PopisObjednací číslo 
TRP 24VDC ACT2618230000PŘEJÍT DO PRODUKTOVÉHO KATALOGU
TOP 24VDC ACT2618750000PŘEJÍT DO PRODUKTOVÉHO KATALOGU
TRS 24VDC ACT1381900000PŘEJÍT DO PRODUKTOVÉHO KATALOGU
TOS 24VDC ACT1391680000PŘEJÍT DO PRODUKTOVÉHO KATALOGU
TRZ 24VDC ACT1391670000PŘEJÍT DO PRODUKTOVÉHO KATALOGU
TOZ 24VDC ACT1391690000PŘEJÍT DO PRODUKTOVÉHO KATALOGU
TRP 24VDC 1NO HC2618090000PŘEJÍT DO PRODUKTOVÉHO KATALOGU

PopisObjednací číslo 
TRP 24-230VUC 1NO HC ED22663130000PŘEJÍT DO PRODUKTOVÉHO KATALOGU
TRP 24VDC 1NO HCP2617930000PŘEJÍT DO PRODUKTOVÉHO KATALOGU
TRP 24-230VUC 1NO HCP ED22663140000PŘEJÍT DO PRODUKTOVÉHO KATALOGU
TRS 24VDC 1NO HC1479780000PŘEJÍT DO PRODUKTOVÉHO KATALOGU
TRS 24-230VUC 1NO HC ED22662970000PŘEJÍT DO PRODUKTOVÉHO KATALOGU
TRS 24VDC 1NO HCP1479810000PŘEJÍT DO PRODUKTOVÉHO KATALOGU
TRS 24-230VUC 1NO HCP ED22662980000PŘEJÍT DO PRODUKTOVÉHO KATALOGU

Kompaktní řešení pro spínání induktivních zátěží

Miniaturní výkonová relé D-SERIES DRL

Pro spínání induktivních zátěží jsou zapotřebí výkonné reléové moduly. Miniaturní výkonová relé D-SERIES DRL jsou obzvláště kompaktní a mají až 4 přepínací kontakty. Díky své odolnosti jsou trvale spolehlivým řešením pro spínání indukčních střídavých zátěží do 5,5 A při použití variant s 1 kontaktem CO.

Spínání velkých indukčních zátěží spolehlivě a trvale

Výkonová relé D-SERIES DRW

Ještě výkonnější než naše relé DRL jsou průmyslová miniaturní relé D-SERIES DRW. Jsou obzvláště spolehlivá a robustní. Toho je dosaženo použitím kontaktních materiálů odolných proti opotřebení a zvětšeným kontaktním otvorem, který umožňuje rychlejší přerušení oblouku při spínání. Výkonová relé DRW se ideálně hodí jako trvale spolehlivé řešení pro spínání induktivních střídavých zátěží do 5,5 A (se 2 kontakty CO) nebo do 5 A (se 3 kontakty CO).

Prostorově úsporné řešení pro rychlé spínání

Výkonová polovodičová relé MICROOPTO

Polovodičová relé MICROOPTO ve formátu svorkovnice nabízejí velký výkon při šířce pouhých 6,1 mm. Lze je použít jako spolehlivé spínací zesilovače pro akční členy do 300 V DC a 10 A, mezi které patří také elektromagnetické ventily a stykače. Díky ochranným obvodům na výstupu jsou polovodičová relé MICROOPTO schopna redukovat i velké napěťové špičky, které vznikají například při spínání induktivních zátěží.

PopisObjednací číslo 
MOS 24VDC/8-30VDC 2A E1283230000PŘEJÍT DO PRODUKTOVÉHO KATALOGU
MOS 24VDC/8-30VDC 2A8937970000PŘEJÍT DO PRODUKTOVÉHO KATALOGU
MOS 24VDC/5-33VDC 10A8937940000PŘEJÍT DO PRODUKTOVÉHO KATALOGU
MOS 24VDC/12-300VDC 1A8937830000PŘEJÍT DO PRODUKTOVÉHO KATALOGU

Spínání vysokých stejnosměrných napětí s malým opotřebením kontaktů

Výkonová relé D-SERIES DRH se zhášecím magnetem

Průmyslové aplikace mají často vysoké požadavky. Relé D-SERIES DRH jsou navržena pro spolehlivé spínání vysokých indukčních stejnosměrných zátěží a poskytují vyšší odolnost proti opotřebení a delší životnost v náročných aplikacích. Toho je dosaženo díky integrovanému zhášecímu magnetu a také volitelnému sériovému zapojení kontaktů. Zhášecí magnet zajišťuje rychlé zhasnutí oblouku vzniklého při vypínání. V kombinaci s chytrým sériovým zapojením kontaktů a větším kontaktním otvorem se výrazně snižuje opotřebení kontaktů. Díky tomu lze spolehlivě spínat induktivní zátěže a vysoké stejnosměrné proudy až do 220 V DC/10 A.

Spínání bez opotřebení až do 300 V DC

Výkonová polovodičová relé MICROOPTO pro vysoká stejnosměrná napětí

V průmyslovém segmentu mohou velké napěťové špičky vést k rychlému opotřebení kontaktů. Kompaktní a výkonná výkonová polovodičová relé MICROOPTO ve formátu svorkovnice slouží jako spolehlivé spínací zesilovače pro zátěže do 300 V DC a 1 A - např. elektromagnetické ventily a stykače. Přes svou malou šířku pouhých 6,1 mm mohou díky ochrannému obvodu na výstupu redukovat i větší napěťové špičky, např. ty, které vznikají při vypínání induktivních zátěží.

PopisObjednací číslo 
MOS 24VDC/12-300VDC 1A8937830000PŘEJÍT DO PRODUKTOVÉHO KATALOGU

Připojení akčních členů bez přídavných svorkovnic

Varianty TERMSERIES pro připojení akčních členů - ACT

Čím nižší je náročnost zapojení, tím vyšší je efektivita nákladů. U variant TERMSERIES pro připojení akčních členů lze přívodní a zpětný vodič pro zátěž připojit přímo k reléovému modulu. Tím odpadá potřeba dalších svorkovnic a výrazně se zkracuje doba zapojování. Kromě toho interface adaptéry a propojovací konektory TERMSERIES zajišťují efektivní zapojení tím, že eliminují potřebu časově náročného a nákladného jednovodičového zapojení.

Rychlejší signálové zapojení v menším prostoru

Adaptér rozhraní TERMSERIES

Ke snížení času elektroinstalace se mezi řídicím systémem a úrovní rozhraní používají předem sestavené kabely, které se jednoduše připojí k adaptéru TERMSERIES. To umožňuje podstatné snížení časů propustnosti v budování elektrického rozvaděče. Tento adaptér je univerzální a poskytuje opravdovou prostorovou výhodu při použití s produkty TERMSERIES s identickým tvarem.

Ke stažení

Poradenství & Podpora