Propojení s modulárními svorkovnicemi AITB vyhovující normám

Stavebnictví se řídí mnoha normami a nařízeními. V důsledku toho musí být u elektrických instalací splněny vysoké standardy bezpečnosti. Tyto normy platí také pro celou řadu komponentů, které je třeba začlenit do komplexních řídicích skříní v omezeném prostoru. Náš nový modulární svorkový systém AITB byl speciálně vyvinut tak, aby splňoval specifické požadavky a předpisy o bezpečnosti pro propojení v budovách. Zvláštní vlastnosti řady zajišťují skutečnou přidanou hodnotu při plánování, instalaci a provozu na místě.

Přehled vašich výhod

Fáze plánování podporovaná daty

Fáze plánování podporovaná daty

Kompletní svorkové lišty lze naplánovat digitálně prostřednictvím WMC a objednat přímo - včetně příslušenství

Flexibilní distribuce fází

Flexibilní distribuce fází

Dvojitý propojovací kanál zajišťuje inteligentní násobení potenciálu v rámci třífázových systémů

Páčka pro bezpečné odpojení

Páčka pro bezpečné odpojení

Odpojovací jezdec umožňuje bezpečné rozpojení a odpojení neutrálního vodiče od sběrnice 10x3

Služba Fast Delivery Service

Služba Fast Delivery Service

S "Fast Delivery Service" jsou plně sestavené svorkové lišty dodávány přímo na místo použití.

Připraveno pro roboty

Připraveno pro roboty

Tvar a umístění značení svorek je optimálně přizpůsobené montážním procesům podporovaným roboty

Systém kontinuálního testování

Systém kontinuálního testování

Integrovaná zkušební 2,0 mm zdířka umožňuje měření napříč systémy se standardními měřícími hroty

Jedinečné vlastnosti s přidanými hodnotami v celém procesu

null

Fáze plánování je klíčová pro úspěch a nákladovou efektivitu celého procesu výroby rozváděčů a vyžaduje inteligentní propojení digitálních údajů výrobku a vzájemně sladěných technických nástrojů. Pro instalaci je klíčové efektivní a snadné připojení

Naše výrobky v tomto ohledu vynikají intuitivním ovládáním a jasným designem. Všechny funkce svorek lze vzájemně okamžitě odlišit.

Naše produkty Klippon® Connect zahrnují standardizované zkušební body, které umožňují automatické testování a kontrolu procesů. Tímto způsobem lze úkony údržby a testování provádět mnohem bezpečněji a rychleji.

Snadno plňte rostoucí standardy bezpečnosti

Standardizovaná měření v elektrických zařízeních

Standardizovaná měření v elektrických zařízeních

Standardizovaná měření v elektrických zařízeních

Požadavky na vysokou bezpečnost a standardy v technologii budov chrání lidi, kteří žijí a pracují v budově. Za tímto účelem existuje řada norem, které pokrývají všechny komponenty v celém systému, bez ohledu na to, jak malé. Tyto normy a standardy také zvyšují požadavky na bezpečnost všech elektricky systémů a jejich součástí - například svorkovnicového systému, který funguje jako rozhraní mezi elektrickým systémem a budovou.

Měření izolačního odporu

Měření izolačního odporu

Při plánování a instalaci řídicích skříní v budovách je jedním z normativních požadavků rozpojování a spojování obvodů. V závislosti na počtu skupin obvodů v rámci objektu může být oddělení provedeno standardně odpojovačem nebo odpojovacím jezdcem. Požadované měření izolačního odporu všech vodičů vůči zemi musí být provedeno bez odpojení neutrálního vodiče v souladu s VDE 0100-718 a DIN VDE 0100-482. V menších obvodech s několika okruhy se měření provádí pomocí standardních odpojovačů. Ve větších zařízeních s mnoha jednotlivými obcody se pro zajištění kontaktu se sběrnicí 10x3 použije odpojovací jezdec. Měření samo o sobě by se mohlo snadno a bezpečně realizovat prostřednictvím integrovaného testovacího adaptéru

Měření v malých skupinách obvodů

Měření v malých skupinách obvodů

Měření v malých skupinách obvodů

VDE 0100-718 a DIN VDE 0100-482 vyžadují měření izolačního odporu všech vodičů vůči zemi bez odpojení neutrálního vodiče. V budovách s mnoha obvody proudových chráničů může každá místnost nebo dráha proudu reprezentovat jeden obvod, který musí být během měření posuzován odděleně. Se svorkovnicemi AITB lze každý potenciál N zapúojit samostatně pomocí jednotlivých izolátorů a oddělit pro měření izolace. Měření samo o sobě by se mohlo snadno a bezpečně realizovat prostřednictvím integrovaného testovacího adaptéru

Měření ve větších zařízeních s více okruhy

Měření ve větších zařízeních s více okruhy

Měření ve větších zařízeních s více okruhy

Ve velkých skupinách obvodů je bezpečný kontakt s měděnou přípojnicí vytvořený pomocí odpojovacího jezdce. Tím se zavře obvod, který se táhne přes izolující posuvník k měděné tyči. Je-li posuvník přesunutý na koncovou pozici, otevře se kontakt k měděné tyči. Obvod se tedy přeruší a měření samo o sobě lze snadno a bezpečně realizovat prostřednictvím integrovaného testovacího adaptéru. Jasně viditelný ukazatel polohy poskytuje rychlou a spolehlivou informaci o aktuálním stavu systému. Lze jej také číst v zapojeném stavu.

Dokonalá komplementace pro vás

Využívejte výhod služeb a zkušeností společnosti Weidmüller na trhu

Jednoduché plánování díky softwarové podpoře

Jednoduché plánování díky softwarové podpoře

Pomocí nástroje Weidmüller Configurator můžete snadno a rychle konfigurovat a požadovat naše komponenty. Nástroj podporuje moderní projekční postupy, od plánování se systémy E-CAD až po dokumentaci.

Orange Selection

Orange Selection

Produkty Orange Selection jsou k dispozici kdykoli. Pokud objednávku obdržíme do 15:00, budou výrobky odeslány následující den.

Zkušenosti z průmyslových odvětví

Zkušenosti z průmyslových odvětví

Hovoříme jazykem svých zákazníků. S odbornými znalostmi a nadšením pro nejrůznější průmyslová odvětví.

Přejít na přehled průmyslových odvětví

Ke stažení

Poradenství & Podpora