Beckhoff Automation – Servozesilovače AX 5000

Aby společnost Beckhoff Automation úspěšně zvládla výzvy v oblasti aplikací výkonové elektroniky, spolupracuje v oblasti technologie připojení s firmou Weidmüller

Beckhoff Automation – Servozesilovače AX 5000
Na základě až o 40 % nižších požadavků na propojení a až 50 % úspor místa v porovnání s tradičními řešeními kabeláže v terénu představuje blok patice snímač/akční člen BL-I/O inovativní řešení pro decentralizaci I/O elektroniky.

Vzhledem k maximální úrovni výkonu a dynamiky se řada servozesilovačů AX5000 Beckhoff dokonale přizpůsobuje náročným úkolům při určování polohy v aplikacích s jednou a více osami. Instalace uvnitř rozváděče je snadnější díky kompaktnímu designu a jednoduchému, ale spolehlivému montážnímu systému „AXBridge“. Tohoto cíle pomohly dosáhnout výkonné, ale zároveň kompaktní komponenty společnosti Weidmüller, protože firma Beckhoff vložila svoji důvěru do rukou společnosti Weidmüller jako kompetentního partnera pro technologie připojení během vývojové fáze řady AX5000.

Vyšší výkon, kompaktnější rozměry

Společnost Weidmüller mohla firmě Beckhoff nabídnout inovativní řešení připojení během posledního projektu ve formě 30pólového zásuvného připojení BL-I/O 3.5 LED. „BL-I/O propojuje kompletní řešení rozvodného systému snímač-akční člen s osmi kanály I/O, včetně elektrického přívodu a zabudované stavové LED kontrolky na povrchové ploše odpovídající velikosti poštovní známky pouhých 35 × 20 mm,“ vysvětluje produktový manažer Gerd Richter. Přesunutí funkcí ze zařízení do konektoru vedlo k výrazným úsporám místa a také minimalizaci práce potřebného k propojení.

Během fáze plánování servozesilovačů AX5000 bylo cílem společnosti Beckhoff stanovit nové standardy technologií pohonů vytvořením inovativní koncepce. V důsledku toho byly požadavky kladené na všechny integrované komponenty přiměřeně vysoké – a technologie připojení nebyla výjimkou.

Společnost Weidmüller nás přesvědčila o svých odborných znalostech o připojení BL-I/O, které nabízí vysokou úroveň funkčnosti spolu s kompaktním designem. Z tohoto důvodu jsme společnost Weidmüller požádali o vhodné řešení pro technologii připojení, kterou bychom využili v naší plánované řadě AX5000.

Frank Sieweke, vedoucí vývojového technologií, Beckhoff

Společnost Beckhoff využívá 30pólové digitální BL-I/O 3.5 LED pro připojení externích snímačů se servozesilovači AX 5000. Systém napájecích a výkonových konektorů SV/BVZ 7.62 HP s integrovaným stínicím připojovacím prvkem se používá pro stíněné připojení motoru; díky vyšší kapacitě přetížení je schopen snadno pokrýt vyšší ratingovou třídu

Koncepce připojení, kterou společnost Weidmüller pro Beckhoff vytvořila, zahrnuje BL-I/O pro připojení externích snímačů a také zásuvné konektory napájení a výkonu SV/BVZ 7.62 HP pro připojení elektrického napájení a motorového připojení.

„V tomto ohledu se nejnáročnější cíle společnosti Beckhoff týkající se výkonu, spolehlivosti, bezpečnosti a flexibility docela dobře shodovaly s našimi vlastními plány, protože jsme právě začali vyvíjet vysoce výkonnou verzi našeho osvědčeného zásuvného konektoru SV/BVZ 7.62,“ říká Gerd Richter ze společnosti Weidmüller. Vzhledem k tomu, že fáze vývoje probíhala paralelně s řadou AX5000, bylo možné, aby zadání společnosti Beckhoff bylo zahrnuto do vývoje nové vysoce výkonné varianty zásuvného konektoru Weidmüller. Za této situace systém zásuvných konektorů zcela splňuje požadavky trhu.

Na základě až o 40 % nižších požadavků počet propojení a až 50 % úspor místa v porovnání s tradičními řešeními kabeláže v terénu představuje blok konektoru snímač/akční člen BL-I/O inovativní řešení pro decentralizaci I/O elektroniky.

Spolupráce jako recept na úspěch

„Během fáze navrhování jsme se společností Beckhoff intenzivně probírali podněty týkající se různých technických výzev,“ říká Gerd Richter ze společnosti Weidmüller a připomíná úspěšnou spolupráci. „Díky tomu jsme mohli začít rychle řešit technické a designové požadavky a přispět k vytvoření optimálního řešení. Úzká spolupráce byla pro obě strany výhodná, zejména pokud jde o kompatibilitu EMC a schvalování UL.“

V těchto oblastech společnost Weidmüller odpovídala výhradně za koncepci a implementování řešení podle zvláštních požadavků na technologii připojení. Například stínící připojovací prvek EMC integrovaný do napájecího a výkonového konektoru se podařilo společnosti Weidmüller optimalizovat tak, že jeho sklon 30° usnadňuje vedení kabelů.

Díky tomu je možná vysoká hustota instalace řady AX5000. Pokud jde o návrh společnosti Weidmüller v souladu s UL, dohodly se firmy na detailním přístupu k UL pro posuzování zástrčky konektoru v souladu s podmínkami propojení v továrně a blok zásuvky v souladu s podmínkami propojení v terénu. Balíček služeb a podpory společnosti Weidmüller doplňuje možnost individuální konfigurace komponent připojení.

„Výsledkem této spolupráce je, že nám společnost Weidmüller mohla nabídnout kompletní řešení přímé integrace do zařízení,“ potvrzuje Frank Sieweke ze společnosti Beckhoff. „To nám umožnilo se plně soustředit na vlastní kompetence při vývoji řady AX5000 a realizovat inovativní koncept technologií pohonů.“

Poradenství & Podpora