Měděné přípojnice a fázové rozvodné přípojnice pro instalační zařízení

Měděné přípojnice a fázové rozvodné přípojnice slouží k bezpečnému a jednoduchému křížovému propojení miniaturních jističů, proudových chráničů a dalších instalačních zařízení v dílčích rozváděčích a malých distribučních rozvodnách. Izolované měděné přípojnice jsou testovány podle VDE a podle DIN EN 61439-1 a DIN EN 61439-6 a nabízejí napájení a rozvod potenciálu bezpečný pro prsty. Díky přípojnicovému systému lze ušetřit další kabeláž a kabely. Zkracování přípojnic nebo řezání/řezání přípojnice je obecně povoleno za předpokladu dodržení několika pracovních postupů.

Kolíkový kontakt nebo vidlicový kontakt

Produktové portfolio přípojnic zahrnuje provedení jako vidlicové přípojnice a kolíkové přípojnice v počtu pólů od jednoho do čtyř. Průřez a proud elektrických přípojnic je 10 mm² s 63 A nebo 16 mm² s 80 A.

V závislosti na výběru instalačních přístrojů (LS, FI, FI/LS jistič, proudové chrániče, RCCB, RCBO) s pomocnými kontakty nebo bez nich jsou k dispozici varianty přípojnic s přeskakujícími póly. Elektrické přípojnice a systém přípojnic lze zkrátit nebo rozřezat na požadovanou délku.

Příslušenství elektrických sběrnic

Příslušenství izolovaných přípojnic zahrnuje napájecí moduly, koncové krytky a kryty. Koncové krytky tak zajišťují požadované vzdálenosti průchodnosti v systému i po zkrácení nebo odříznutí přípojnic a zaručují bezpečnost prstů podle normy DIN EN 50274. Různé napájecí svorky zjednodušují zapojení kabelů v rozvodně.

Vlastnosti našich elektrických přípojnic

Normy a předpisyDIN EN 61439-1/ DIN EN 61439-6
Materiál přípojniceE-Cu-ETP
Materiál izolace / koncových krytekPC+ABS
Teplota rozměrové stability125° C
Třída hořlavostiV2
CTI 600 V

Odolnost proti zkratu25 kA /100 A gl
Dielektrická pevnost36 kV/mm
Jmenovité napětí400 V AC
Jmenovité impulzní výdržné napětí4 kV
Kategorie přepětíIII
Stupeň znečištění2

Dodržujte provozní unikající proudy podle norem DIN VDE 0701, DIN VDE 0702 a DIN 18015.

Při konstrukci rozvaděče podle normy DIN 18015 je specifikováno šest proudových okruhů na jeden 3pólový proudový chránič. Specifikace DIN VDE 0701-0702 jsou popsány poněkud odlišně. Aby se zabránilo nežádoucímu vypnutí, nesmí provozní unikající proudy překročit 0,3násobek jmenovitého reziduálního proudu proudového chrániče.

U verze 30 mA by to bylo maximálně 9 mA. Pro třífázový proudový chránič by mělo být k dispozici maximálně šest obvodů (dva obvody na fázový vodič, každý 2×3,5 mA = 7 mA, aby nebyla překročena hodnota 9 mA).

Měděné přípojnice jsou navrženy přesně pro tento příklad použití. Fáze proudového chrániče jsou s ostatními chrániči propojeny nulovým vodičem (vodič N). Pro zajištění potenciální posloupnosti se vynechá dělící jednotka (TE) v rámci lišty fázového rozvodu.

Soubory ke stažení na téma přípojnicový systém

Poradenství & Podpora