Díky fotovoltaice je úprava vody „zelenější“

Systém o výkonu 3 MW na střeše čistírny vod Aquiris je největší svého druhu v Belgii a pokrývá oblast o rozloze pěti fotbalových hřišť. Kombinované skříně od společnosti Weidmüller pomáhají zajistit 10 000 instalovaným fotovoltaickým modulům generování špičkového výstupu přesahujícího 3,2 MW.

Díky fotovoltaice je úprava vody „zelenější“

Díky fotovoltaice je úprava vody „zelenější“ – Aquiris, Belgie

Díky fotovoltaice je úprava vody „zelenější“ – Aquiris, Belgie

Zhruba 1,4 milionu obyvatel regionu hlavního města Bruselu vyprodukuje za den přibližně 275 milionů litrů odpadní vody. K úpravě tohoto objemu vody v čistírně vod Aquiris je zapotřebí 182 MWh ročně. Aby bylo možné zajistit co nejšetrnější výrobu této energie, byla výroba hydroelektrické energie a bioplynu nedávno doplněna fotovoltaickým systémem na střeše čistírny odpadních vod. Tyto tři technologie dnes společně pokrývají čtvrtinu celkové elektřiny potřebné k úpravě odpadních vod.

Nepřetržitá transparentnost výkonu

Tři invertory o výkonu 1 MW od finského výrobce VACON® zajišťují čistý přívod energie do národní elektrické sítě. Zásadní výhodou je v tomto případě koncept „Multimaster“, který společnosti VACON® zajistí, aby fotovoltaický systém generoval vždy maximální výstup podle intenzity slunečního světla v daném čase.

Pokud jde o stav systému a výrobu elektřiny invertoru, je vždy zaručena vysoká transparentnost. Díky vzdálenému monitorování a komunikaci prostřednictvím sběrnice Modbus TCP/RTU může provozovatel sledovat profil výstupu online a prostřednictvím textových zpráv SMS přijímat oznámení o nejnovějším vývoji. Takto lze účinně minimalizovat výpadky.

Monitorování jednotlivých řetězců

V rámci tohoto monitoringu hraje rozhodující úlohu 60 sdružovacích skříní, které společnost VACON® zakoupila od společnosti Weidmüller. Jsou nainstalovány mezi solárními moduly a invertorem a zajišťují přenos vyrobené elektřiny. To umožňuje monitorovat výkon jednotlivých stringů pro diagnostické účely, a lze tak rozpoznat stringy s nízkým výkonem a rychle zajistit jejich údržbu.

„Na základě opakovaných požadavků zákazníků jsme již vyvinuli celou řadu osvědčených a vyzkoušených konfigurací fotovoltaických systémů. Tímto způsobem se nám podařilo splnit všechny požadavky společnosti VACON® díky předzapojeným kombinovaným skříním,“ uvádí Rudi Vanderstraeten, Industry Manager ve společnosti Weidmüller, který během projektu působil jako poradce pro VACON®. „Díky konfiguraci komponent pro přepěťovou ochranu a monitorování řetězců může zákazník využívat výhod jednotného řešení systému, který je obzvláště snadné začlenit do stávající topografie SCADA. Výsledná upravená voda je čistá a výroba energie na střeše je rovněž naprosto čistá a přehledná.“

Hosté ze Země vycházejícího slunce

Systém úpravy vody, který samostatně pokrývá vlastní nároky na elektřinu třemi různými způsoby – což je rozhodně specialita. V každém případě to určitě udělalo dojem na japonské zákazníky společnosti Weidmüller, kteří navštívili fotovoltaickou elektrárnu v Belgii.

„Při návštěvě našich výrobních zařízení a vnitropodnikové laboratoře získali naši hosté z Japonska docela dobrou představu o standardech kvality, které uplatňujeme při vyvoji a výrobě řešení pro fotovoltaiku. A během druhé návštěvy Belgie se ukázalo nejen to, že tyto standardy i nadále v aplikacích dodržujeme,“ vysvětluje Klaus Holterhoff, vedoucí divize speciálních zákaznických aplikací ve společnosti Weidmüller. „Na střeše čistírny vody jsme se soustředili hlavně na nainstalované kombinované skříně, které jsme přizpůsobili konkrétním požadavkům a konkrétní poloze elektrárny.“

Hosté společnosti Weidmüller, která tato řešení fotovoltaiky zjevně inspirovala, v Japonsku již zahájili některé vlastní projekty. Na řešení fotovoltaiky Weidmüller, od řetězců až po řídicí stanoviště, v současné době v elektrárně o kapacitě 82 MW, spoléhá například společnost Marubeni. Z obecného hlediska je Japonsko, často navývané „Zemí vycházejícího slunce“ jedním z nejdůležitějších trhů pro solární energii. Výroba solární energie je opravdu velmi významným projektem pátého největšího spotřebitele energie na světě.