Výkonná „solární střecha“

Necelý rok dělil původní nápad od zapojení sítě nejvýkonnějšího střešního fotovoltaického systému ve Švýcarsku. K dosažení tohoto rekordu přispělo know-how a zkušenosti společnosti Weidmüller.

Výkonná „solární střecha“

Výkonná „solární střecha“ – Helion Solar, Švýcarsko

Výkonná „solární střecha“ – Helion Solar, Švýcarsko

Za pomoci největšího mobilního jeřábu v Evropě a transportního vrtulníku Super Puma se podařilo vyzvednout ze země na střechu předem smontované jednotky, které sestávají z invertorů o výkonu 20 kW a fotovoltaických modulů, a namontovat je na unikátní ocelovou konstrukci.

Jednalo se o vyzvednutí v současné době nejvýkonnějšího švýcarského střešního fotovoltaického systému, který byl instalován na ploché střeše výrobní haly v obci Zuchwil. Vlastníkem budovy je Swiss Prime Anlagenstiftung. Plánováním, realizací a údržbou střešního systému byla smluvně pověřena místní společnost Helion Solar.

Jedinečná konstrukce

„Fotovoltaický systém je z hlediska své konstrukce jedinečný, protože byl postaven na střeše stávající výrobní haly. Speciální ocelová konstrukce, na které byly fotovoltaické moduly namontovány čtyři metry vysoko nad stávajícími štítovými a pultovými střechami, zaručuje snadný přístup k následné údržbě,“ uvádí Dominik Stierli, vedoucí projektu ve společnosti Helion Solar. „Vzhledem k datu uzávěrky pro výkupní cenu jsme museli dodržet striktní lhůtu k 30. září. Prostřednictvím opatření, jako je prefabrikace instalačních jednotek, se nám podařilo těsný termín projektového plánu dodržet. Avšak i partneři jako Weidmüller, kteří nás podporovali vysokým standardem kvality a nasazením, jsou velkým důvodem úspěchu tohoto projektu.“

Řešení připravená ihned k připojení

Na střeše o ploše 36 000 m² vyprodukuje nyní 22 000 solárních panelů 5,6 MW energie. Tento objem pokrývá poptávku několika tisíců rodinných domů – zhruba třetiny obyvatel obce Zuchwilu. Úspory CO2 dosahují přibližně 595 tun ročně, což odpovídá emisím paliva z nového automobilu, který objede celý svět 104krát. Tohoto výsledku pomohlo dosáhnout 284 sdružovacích skříní sestavených individuálně pro společnost Helion Solar, a to spolehlivým propojením výstupu z jednotlivých stringů a připojením výstupu k invertoru.

„Když nás vedoucí projektu ve společnosti Helion Solar požádal o dodání zakázkových sdružovacích skříní, zbývaly do plánovaného data uvedení do provozu ještě tři měsíce. Informovali jsme ho o tom, že to nebude problém, a do dvou týdnů jsme dodali první řešení připravená k připojení, včetně vzorků na ukázku,“ uvádí David Schütz ze společnosti Weidmüller, který dohlížel na projekt v rámci speciálních zákaznických aplikací. „Díky svým znalostem technických předpisů ve Švýcarsku jsme dokázali pro společnost Helion Solar vyvinout řešení, která odpovídají všem standardům a jsou pečlivě konfigurována pro zamýšlenou architekturu systému. Naše prototypy byly proto během fáze aplikace podrobeny zkoušce. Poté jsme dodali plně sestavené a otestované sdružovací skříně, takže doba instalace na místě byla zkrácena na pouhé uvedení do provozu.“