Rychlé a flexibilní zapojení předmontovaných funkčních jednotek

Závěrečné uvedení skříně do provozu by mělo být rychlé. To byl také požadavek společnosti Senvion, co se týká větrných elektráren; tento požadavek splňovaly zásuvné modulární svorky WeiCoS (mimo jiné).

Rychlé a flexibilní zapojení předmontovaných funkčních jednotek

Rychlé a flexibilní zapojení předmontovaných funkčních jednotek

Rychlé a flexibilní zapojení předmontovaných funkčních jednotek

Pokud jde o modulární koncepce automatizace, není vývoj a výroba různých systémových prvků v rámci jedné společnosti jednoduchý; pocházejí také od různých partnerských společností. Komponenty se pak montují do zařízení nebo přímo v závodě koncového zákazníka.

Zisková kombinace modulární technologie svorek a spojovacích článků

Společnost Weidmüller vytváří v tomto okamžiku přidanou hodnotu díky systému konektivity WeiCoS, který výhodně propojuje modulární technologii svorek a spojovacích článků. Systém WeiCoS, který je na jedné straně vybavený připojením tažné pružiny a na druhé straně držáky pro jeden nebo dva zásuvné konektory, umožňuje montáž opěrných bodů o šířce 85 mm pro rychlé propojení kabely. Typy svorek jsou navíc navrženy tak, aby směr zástrčky všech čtyř konektorů byl stejný. Tato konfigurace je užitečná především během předběžné montáže, protože stačí sledovat pouze pořadí připojení. V různých systémech je rovněž nutné sledovat, na které straně modulární svorky je nutné přípojky později zapojit. Díky zásuvným modulárním svorkám je plánování od samého počátku lépe zvladatelné.

Připojovací bloky pro větrné elektrárny k okamžité montáži

Se systémem WeiCoS lze předem sestavené funkční jednotky (jako je ovládání světel nebo dveří, montážní desky a rozváděčové panely) rychle připojit k dostupnému systému s ochranou před selháním. K tomuto účelu stačí pouze do modulární svorky zapojit zásuvný konektor. Externě pružinový kontakt a zamykací prvek zaručují, aby spojovací článek byl umístěn v modulární svorce způsobem odolným proti nárazu, vibracím a otřesům. Systém WeiCoS je proto určený pro výrobu strojů a systémů, výrobní technologii, stavbu lodí a železničních vagónů a také výrobu větrné energie, přičemž stálá spojení zaručují stabilní energetickou výtěžnost.

Výhod využívá i společnost Senvion Systems SE, která patří do skupiny Suzlon (mezinárodní výrobce větrných elektráren na souši i na moři). Tato firma na výrobu strojů vyvíjí, vyrábí a prodává větrné elektrárny pro prakticky jakoukoli lokaci – se jmenovitým výkonem od 1,8 MW do 6,15 MW a průměrem rotoru od 82 m do 126 m. Společnost Senvion nabízí svým zákazníkům konkrétní projektová řešení specifická z oblasti výstavby, servisu a údržby, dopravy a instalace a návrhu základů. S více než 3 000 pracovníky na celém světě čerpá společnost ze zkušeností získaných při výrobě a instalaci více než 4 600 větrných elektráren. Jedním z problémů při montáži větrné elektrárny je připojení velkého počtu snímačů a akčních členů. V tomto případě lze časově náročný proces zkrátit připojením jednotlivých drátů kabelu pomocí multipolární zásuvné technologie a modulárního designu, který umožňuje rychlejší montáž a výrobu. Tyto technologie navíc pomáhají zajistit bezpečný provoz při selhání a zaručují rychlou výměnu během servisu. Všechny aktivity mají za cíl zajistit vysokou dostupnost systému v dlouhodobém horizontu, čehož je dosaženo použitím spolehlivých komponent a vysokým stupněm automatizace.

Spolehlivá technologie připojení vhodná pro výrobu větrné energie

Pomocí připojovacích bloků WeiCoS se společnosti Senvion podařilo zkrátit interní proces předběžné montáže a dobu montáže větrného parku. Jako součást sady kabelů pro jednotky a/nebo snímače lze multipolární spojovací články WeiCoS rychle připojit k sadám svorek řídicího rozváděče, které byly kompletně dodány a zkontrolovány jako bezpečný blok. Servis je stejně jednoduchý a spolehlivý. Modulární svorky WeiCoS se spojovacími články se používají jak pro připojení výkonnostní jednotky, tak pro připojení signálu/snímače.

Vzhledem k tomu, že připojovací bloky a zásuvné prvky jsou předem sestaveny a kompletně kontrolovány v závodech společnosti Weidmüller, lze výrazně snížit náklady výrobního procesu ve společnosti Senvion. Vysoká hustota připojení vyplývající z kompaktního provedení, které snižuje nároky na prostor při instalaci, přináší další výhody. Produkty společnosti Weidmüller a skutečnost, že testované připojovací bloky WeiCoS se dodávají připravené k montáži , poskytují společnosti Senvion ideální podporu pro koncepci výroby a servisu. A zároveň samozřejmě také uspokojí požadavek na spolehlivé technologie připojení, které jsou vhodné pro výrobu větrné energie.