Skvělá budoucnost pro efektivitu provozu

Na stále konkurenčnějším trhu s větrnou energií je více než kdy dříve důležité zaručit maximální účinnost elektráren během plánovací fáze a zároveň vynaložit co nejnižší náklady na pořízení a následnou údržbu. Díky řešení LED systému Weidmüller je vnitřní osvětlení inteligentní a nabízí vysoký potenciál pro snížení celkových provozních nákladů.

Skvělá budoucnost pro efektivitu provozu

Skvělá budoucnost pro efektivitu provozu

Skvělá budoucnost pro efektivitu provozu

WIN! Svými špičkovými a bezpečnými řešeními pro nehostinné prostředí větrných elektráren společnost Weidmüller trvale přispívá ke konkurenceschopnosti větrných zařízení po celém světě. Čím se nový osvětlovací systém odlišuje?

Schlingmann: Naším cílem není pouze to, abychom zákazníkům dodávali jednotlivé komponenty, ale také rozvoj inovativních koncepcí, které zjednodušují pracovní postupy a zvyšují efektivitu provozu. Přesně to se nám podařilo s naším novým osvětlovacím systémem FieldPower® Wind Energy pro větrné elektrárny. Základním prvkem je používání světelných zdrojů LED, které se mohou pochlubit extrémně nízkou spotřebou energie a dlouhou životností. Tento systém se používá spolu s kompletním systémem pro nepřerušitelný zdroj napájení, vzdálené monitorování a volitelné odchozí stanice, a přináší tak hotové řešení osvětlení, volitelného nouzového osvětlení a elektrického napájení celého provozu. Všechny díly jsou ověřené a dokonale navzájem sladěné, a osvětlovací systém lze tak snadno začlenit do jakéhokoli zařízení.

WIN! Přechod od vyzkoušených a ověřených technologií k technologiím novým je velmi často riskantním krokem a rozhodnutím, které byste neměli brát na lehkou váhu. Jaké výhody technologie LED nabízí v porovnání se stávajícími řešeními osvětlení?

Schlingmann: Až dosud se k interiérnímu osvětlení ve větrných elektrárnách často používaly lineární fluorescenční světelné zdroje. V porovnání s technologií LED mají lineární fluorescenční světelné zdroje během probíhajícího provozu elektrárny velké nevýhody.

Kromě vysoké spotřeby energie jsou také velmi náchylné a často zbytečně navyšují náklady na údržbu a výměnu. Rozhodně není neobvyklé, že skutečné instalaci a údržbě předchází nepravidelná obsluha, protože je prostě nemožné bezpečně pracovat ve věžích bez dostatečného osvětlení interiéru.

Naproti tomu světelné zdroje LED jsou velmi energeticky úsporné a mohou se pochlubit životností až 20 let.
Při vývoji světelných zdrojů LED FieldPower® jsme navrhli všechny detaily tak, abychom vyhověli extrémním podmínkám prostředí ve větrných elektrárnách.

WIN! Na základě jakých specifických vlastností se řešení osvětlení jeví jako obzvláště praktické?

Schlingmann: Již na první pohled je to zřejmé z robustního plastového pláště se stupněm krytí až IP 54 a z kompaktní velikosti. „Vnitřní hodnoty“ jsou však také přesvědčivé: Naše světelné zdroje LED neobsahují rtuť a produkují světlo, které je bez UV a infračerveného záření. Na rozdíl od běžných lineárních fluorescenčních světelných zdrojů je plný výkon světla k dispozici, jakmile se světelné zdroje rozsvítí, bez ohledu na teplotu a bez nepříjemného blikání. Intenzita světla světelných zdrojů LED je shodná, i v nouzovém režimu a s nízkou spotřebou energie.

Vyvinuli jsme dvě varianty, abychom vyhověli zvláštním požadavkům různých oblastí ve větrných elektrárnách. Vzhledem k nepřímému světlu je například světelný zdroj LED FieldPower® MONO skvěle uzpůsoben pro osvětlení velkých prostor a pracovních ploch listu a kabiny. Světelný zdroj LED FieldPower® DUO jsme projektovali tak, abychom reagovali zejména na požadavky v oblastech se stoupáním a klesáním. Jeho konstrukce poskytuje směrové světlo na dvou stranách, čímž zaručuje optimální osvětlení tras a žebříků.

WIN! Pokud se rozhodnete používat světelné zdroje LED, volíte cestu efektivního a bezpečného řešení, ale toto řešení znamená také vyšší náklady na pořízení. Jak může kompletní systém Weidmüller dlouhodobě pomoci snížit provozní náklady?

Schlingmann: Díky svým zkušenostem a odborným znalostem v oblasti elektrických přívodů, dat a zpracování signálu jsme vyvinuli sofistikované řešení: FieldPower® Wind Energy. Již nemusíte zvažovat všechny komponenty jednotlivě. Místo toho lze celý systém včetně elektrického přívodu snadno začlenit do zařízení, a časově náročný a nákladný proces koordinace rozhraní a komponent tak bude minulostí. Naše služba, která nabízí bezplatnou simulaci světla koordinovanou pro konkrétní zařízení, zjednodušuje také proces plánování na straně zákazníka.

Širokopásmový vstup od 24 do 120 V DC umožňuje osvětlení velkých vzdáleností – například ve věži větrné elektrárny. I z nízkého průřezu vodiče 1,5 mm² lze napájet až 40 světelných zdrojů LED FieldPower® po délce do 230 m. Ve srovnání se systémy, které jsou v současné době v nabídce, minimalizuje použití centralizovaného, nepřerušitelného elektrické napájení 24 V DC náklady, které zahrnují pořízení, obsluhu a probíhající provoz.

V případě potřeby lze na dálku monitorovat celý světelný kruh, což zefektivňuje provoz služeb, a tím snižuje náklady. Světelný okruh může vyvolat také světelný signál, aby byl personál obsluhy vizuálně varován, pokud dojde k problémům v provozu. V současné době jsou využívány akustické varovné systémy, které však lze velmi rychle přehlušit zvuky okolního prostředí. Naše jedinečná kombinace technologie LED, elektrického napájení pro konkrétní provoz, automatizace a designu jednotlivých systémů přináší nový potenciál pro optimalizaci efektivity osvětlení větrných turbín – pro zcela jasné argumenty, od plánování po provoz.