Monitorování silových transformátorů

Modulátor analogového signálu poskytuje informace na základě jediného analogového signálu, který ovládacímu zařízení sděluje polohu transformátorového přepínače pod zatížením nezávisle na počtu transformátorů.

Monitorování silových transformátorů

Monitorování transformátorového přepínače pod zatížením pomocí analogových signálů

Monitorování transformátorového přepínače pod zatížením pomocí analogových signálů

Výstup silových transformátorů se může lišit podle zatížení a tyto odchylky kompenzuje transformátorový přepínač pod zatížením (OLTC). Ochranný a řídicí systém rozvoden zahrnuje funkci regulace napětí, která monitoruje hladinu napětí výstupu silového transformátoru a je připojená k systému transformátorového přepínače pod zatížením, aby se toto výstupní napětí zvyšovalo/snižovalo, pokud hodnota překročí naprogramovaný limit.

Ovládací zařízení v rozvodnách musí vždy monitorovat polohu jakéhokoli silového transformátorového přepínače pod zatížením a předávat tyto informace místnímu systému SCADA. Vzhledem k celkovému počtu transformátorů v transformátorovém přepínači pod zatížením (obvykle více než 20) je nutné pro tento úkol použít několik digitálních vstupů ovládacího zařízení.

Továrna společnosti ABB ve Švédsku (Ludvika) však pro tyto informace používá standardně modulátor analogového signálu Weidmüller (ACT20P), protože může ovládacímu zařízení zadat polohu transformátorového přepínače pod zatížením pouze s jedním analogovým signálem nezávisle na počtu transformátorů.

Modulátor ACT20P měří polohu transformátoru na základě hodnoty rezistoru (potenciometr) s vysokou přesností (změna transformátoru znamená drobnou změnu hodnoty měřeného odporu) a informace se převedou pomocí signálu 4–20 mA, který se odešle do ovládacího zařízení. Kromě vysoké přesnosti měření a vzhledem ke skutečnosti, že modulátor ACT20P je instalován na transformátoru, byly dalšími klíčovými důvody toho, proč se společnost ABB rozhodla pro řešení této aplikace od Weidmüller, robustní univerzální elektrický přívod a kvalitní 3vrstvá izolace, která zajišťuje spolehlivé a dlouhodobé fungování.