Přenos a distribuce

Znalosti a zkušenosti jsou naší nejlepší devízou. Naše portfolio pokrývá celou řadu aplikací: od řešení konektivity, která zajišťují nejlepší poměr mezi bezpečností a flexibilitou, až po vynikající elektronické komponenty a analytiku, a splňuje tak nejnáročnější požadavky.

Přenos a distribuce

Přispíváme ke stavbě chytrých sítí komponentami vysoké kvality

Přispíváme ke stavbě chytrých sítí komponentami vysoké kvality

Ve společnosti Weidmüller víme, že generátory energie čelí v dnešní době mnoha problémům. Změna energetických zdrojů je společným cílem po celém světě a elektrické sítě hrají klíčovou úlohu ve vládních programech na omezení uhlíkové stopy. Obnovitelná integrace, distribuovaná výroba, vlastní spotřeba, elektrická vozidla atd. bude možná pouze tehdy, pokud se elektrické sítě stanou sítěmi inteligentními. Inteligentní sítě lze vytvořit pouze na základě digitalizace, komunikace, kybernetické bezpečnosti a analytiky. Portfolio společnosti Weidmüller nabízí produkty nejvyšší kvality (od „chytrých“ spojovacích článků až po průmyslovou analýzu), které umožňují generátorům energie přesunout se k inteligentním sítím, které splňují nejvyšší požadavky na spolehlivosti a dostupnost.

Jako spolehlivý partner pro přenos a distribuci svým zákazníkům přinášíme:

Bezpečnost pro pracovníky údržby

Bezpečnost pro pracovníky údržby

Propojení mezi ochranným a měřicím zařízením a proudovým transformátorem mohou být příčinou nehod, které představují riziko pro bezpečnost zařízení a pracovníků. Naším cílem je zajistit bezpečnost na straně komponentů (koncepce „make-before-break“), abychom v těchto kritických spojeních zabránili lidským chybám.

Spolehlivé elektronické produkty pro náročná prostředí

Spolehlivé elektronické produkty pro náročná prostředí

Nabízíme širokou škálu produktů, které splňují nejnáročnější požadavky energetických služeb: přepínače IEC 61850 Ethernet, analyzátory třídy A podle normy IEC 61000-4-30 nebo řadu elektrických přívodů (včetně nepřerušitelného zdroje napájení), které mezinárodní dodavatelé používají pro automatizaci sekundárních stanic atd.

Průmyslová analýza služeb s vyšší přidanou hodnotou

Průmyslová analýza služeb s vyšší přidanou hodnotou

Inteligentní měření a inteligentní sítě umožňují generátorům energie získávat obrovské množství informací o síti. Analýza má potenciál přinést celou řadu zlepšení, pokud jde o spolehlivosti sítě, kvalitu energie, úspory nákladů, bezpečnost atd.

Modernizace a digitalizace elektrických sítí hrají klíčovou úlohu při omezení uhlíkové stopy v naší společnosti. Přichází doba přechodu na jiné zdroje energie a přenosové a rozvodné sítě čelí celé řadě problémů, které vyžadují inteligentní řešení. Ve společnosti Weidmüller jsme připraveni rozšířit tato řešení o širokou nabídku různých produktů. Let’s connect!

Pedro Cotoner, manažer globálního segmentu přenosu a distribuce

Čelíme výzvám trhu inovacemi a nadšením pro věc

Inteligentní měření

Inteligentní měření

Inteligentní měření

Tradiční měřiče vytížení jsou postupně nahrazovány inteligentními měřiči u generátorů energie a ve společnosti Weidmüller jsme vyvinuli celou řadu individuáních sestav DIN, což nám umožňuje snadnou výměnu a kontrolu měřičů a zajištění bezpečnosti pracovníků a zařízení. Máme také širokou škálu přepěťových chráničů zařízení (typu I a II), které se široce využívají k ochraně těchto nově instalovaných elektronických měřidel.

Automatizace distribuce

Automatizace distribuce

Automatizace distribuce

Automatizace distribuce je jedním z klíčových prvků generátorů energie na cestě k inteligentním sítím. Monitorování a automatizace sekundárních rozvodných stanic vyžaduje spolehlivé a kompaktní produkty a portfolio Weidmüller zahrnuje několik klíčových prvků, které jsou vyžadovány v „inteligentních“ sekundárních rozvodnách. Nabízíme záložní systém elektrického přívodu, komunikační zařízení LAN/WAN, přepěťové chrániče i nezbytné komponenty pro interní připojení.

Panely pro rozvodny a přepínače středního napětí

Panely pro rozvodny a přepínače středního napětí

Panely pro rozvodny a přepínače středního napětí

Systém ochrany a řízení rozvodny vyžaduje tisíce kritických spojení s primárním zařízením. Kompletní řada modulárních svorkovnic a značkovačů od společnosti Weidmüller nabízí nejlepší alternativy pro spolehlivé a bezpečné připojení různých typů signálů. Naše portfolio zahrnuje také komplexní skupinu signalizačních relé, abychom vám nabídli kompletní soubor příslušenství, které je v rozvodných skříních vyžadováno.

Hospodaření s energií

Hospodaření s energií

Hospodaření s energií

Od měřiče energie k měření spotřeby elektrické energie v panelech rozvodných stanic a přepínačích středního napětí, až po analyzátory energie třídy A IEC 61000-4-30 k měření kvality energie na hranicích elektrické sítě: ve společnosti Weidmüller nabízíme hospodaření s energií, které zahrnují nejen hlavní zařízení (měřiče energie a analyzátory), ale také proudové transformátory, Rogowského cívky, software pro správu a analytiku.

Produkty a řešení pro přenos a distribuci

Analyzátor energie EA 750: spolehlivé, opakovatelné a srovnatelné výsledky

Zařízení třídy A podle normy EN 61000-4-30 zaručují spolehlivé, opakovatelné a srovnatelné měření parametrů kvality výkonu uvedených v normě EN 50160. Systém EA 750 je nejlepší možností, jak mohou generátory energie monitorovat kvalitu sítě, aby bylo možné splňovat zákonné požadavky, získat cenné informace pro interní účely, sledovat kvalitu energie vyráběné třetími stranami a reagovat na reklamace zákazníků.

  • Splňujte předpisy a požadavky
  • Získejte cenné informace pro interní účely
  • Reagujte na reklamace zákazníků
  • Sledujte kvalitu generátorů energie připojených k síti

Bezpečná spojení při ochraně a měření

Bezpečná spojení při ochraně a měření

Bezpečná spojení při ochraně a měření

Spolehlivé produkty s nejlepším poměrem bezpečnost/flexibilita

Naše sestavy DIN pro měřicí zařízení lze přizpůsobit podle jakýchkoli specifických požadavků a usnadnit výměnu nebo ověření kteréhokoli měřiče, a zajistit tak požadovanou bezpečnost pro obsluhu. Kromě toho nabízíme speciální produkty, které by zabránily jakémukoli riziku v kritickém spojení elektronického zařízení s proudovými transformátory.

Tyto výrobky automaticky zkratují proudový transformátor před otevřením připojení, čímž zajišťují úplnou bezpečnost během údržby.

Novinky z oblasti přenosu a distribuce

Centrum obsahu o přenosu a distribuci

Máte dotazy?

Pojďme si pohovořit o vašich nápadech

* Povinná pole

* Povinná pole