Přenos a distribuce

Znalosti a zkušenosti jsou naší nejlepší devízou. Naše portfolio pokrývá celou řadu aplikací: od řešení konektivity, která zajišťují nejlepší poměr mezi bezpečností a flexibilitou, až po vynikající elektronické komponenty a analytiku, a splňuje tak nejnáročnější požadavky.

Přenos a distribuce

Přispíváme ke stavbě chytrých sítí komponentami vysoké kvality

Přispíváme ke stavbě chytrých sítí komponentami vysoké kvality

Ve společnosti Weidmüller víme, že generátory energie čelí v dnešní době mnoha problémům. Změna energetických zdrojů je společným cílem po celém světě a elektrické sítě hrají klíčovou úlohu ve vládních programech na omezení uhlíkové stopy. Obnovitelná integrace, distribuovaná výroba, vlastní spotřeba, elektrická vozidla atd. bude možná pouze tehdy, pokud se elektrické sítě stanou sítěmi inteligentními. Inteligentní sítě lze vytvořit pouze na základě digitalizace, komunikace, kybernetické bezpečnosti a analytiky. Portfolio společnosti Weidmüller nabízí produkty nejvyšší kvality (od „chytrých“ konektorů až po průmyslovou analýzu), které umožňují energetické soustavě přesunout se k inteligentním sítím, které splňují nejvyšší požadavky na spolehlivost a dostupnost.

Jako spolehlivý partner pro přenos a distribuci svým zákazníkům přinášíme:

Bezpečnost pro pracovníky údržby

Bezpečnost pro pracovníky údržby

Propojení mezi ochranným a měřicím zařízením a proudovým transformátorem mohou být příčinou nehod, které představují riziko pro bezpečnost zařízení a pracovníků. Naším cílem je zajistit bezpečnost na straně komponentů (koncepce „make-before-break“), abychom v těchto kritických spojeních zabránili lidským chybám.

Spolehlivé elektronické produkty pro náročná prostředí

Spolehlivé elektronické produkty pro náročná prostředí

Nabízíme širokou škálu produktů, které splňují nejnáročnější požadavky energetických služeb: Ethernet Switche dle IEC 61850, analyzátory třídy A podle normy IEC 61000-4-30 nebo řadu elektrických zdrojů napájení (včetně UPS), které mezinárodní dodavatelé používají pro automatizaci podružných stanic atd.

Průmyslová analýza služeb s vyšší přidanou hodnotou

Průmyslová analýza služeb s vyšší přidanou hodnotou

Inteligentní měření a inteligentní sítě umožňují energetické soustavě získávat obrovské množství informací o síti. Analýza má potenciál přinést celou řadu zlepšení, pokud jde o spolehlivosti sítě, kvalitu energie, úspory nákladů, bezpečnost atd.

Modernizace a digitalizace elektrických sítí hrají klíčovou úlohu při omezení uhlíkové stopy v naší společnosti. Přichází doba přechodu na jiné zdroje energie a přenosové a rozvodné sítě čelí celé řadě problémů, které vyžadují inteligentní řešení. Ve společnosti Weidmüller jsme připraveni rozšířit tato řešení o širokou nabídku různých produktů. Let’s connect!

Pedro Cotoner, manažer globálního segmentu přenosu a distribuce

Čelíme výzvám trhu inovacemi a nadšením pro věc

Inteligentní měření

Inteligentní měření

Inteligentní měření

Tradiční měřáky jsou postupně nahrazovány v energetické soustavě inteligentními a ve společnosti Weidmüller jsme vyvinuli celou řadu individuáních sestav DIN, což nám umožňuje snadnou výměnu a kontrolu měřáků a zajištění bezpečnosti pracovníků a zařízení. Máme také širokou škálu přepěťových ochran (typu I a II), které se široce využívají k ochraně těchto nově instalovaných elektronických měřáků.

Automatizace distribuce

Automatizace distribuce

Automatizace distribuce

Automatizace distribuce je jedním z klíčových prvků generátorů energie na cestě k inteligentním sítím. Monitorování a automatizace sekundárních rozvodných stanic vyžaduje spolehlivé a kompaktní produkty a portfolio Weidmüller zahrnuje několik klíčových prvků, které jsou vyžadovány v „inteligentních“ sekundárních rozvodnách. Nabízíme záložní systém elektrického přívodu, komunikační zařízení LAN/WAN, přepěťové chrániče i nezbytné komponenty pro interní připojení.

Panely pro rozvodny vysokého napětí

Panely pro rozvodny vysokého napětí

Panely pro rozvodny vysokého napětí

Systém ochrany a řízení rozvodny vyžaduje tisíce kritických spojení s primárním zařízením. Kompletní řada modulárních svorkovnic a značení od společnosti Weidmüller nabízí nejlepší alternativy pro spolehlivé a bezpečné připojení různých typů signálů. Naše portfolio zahrnuje také komplexní skupinu signalizačních relé, abychom vám nabídli kompletní soubor příslušenství, které je v rozvodných skříních vyžadováno.

Hospodaření s energií

Hospodaření s energií

Hospodaření s energií

Od elektroměru k měření spotřeby elektrické energie v panelech rozvodných stanic a rozvodnách vysokého napětí, až po analyzátory energie třídy A IEC 61000-4-30 k měření kvality energie na hranicích elektrické sítě: ve společnosti Weidmüller nabízíme hospodaření s energií, které zahrnují nejen hlavní zařízení (elektroměry a analyzátory), ale také proudové transformátory, Rogowského cívky, software pro správu a analytiku.

Produkty a řešení pro přenos a distribuci

Řada Klippon® Connect TTB pro propojení přístrojového transformátoru

Produktové inovace!

Jednoduše. Rychle. Bezpečně.

V napájecích stanicích je spojení mezi zařízeními pro ochranu, Řízení a měření s přístrojovými transformátory rozhodující, protože souvisí s bezpečností pracovníků a zařízení. Naše nová řada svorkovnic transformátoru Klippon Connect TTB poskytuje dokonalou odpověď na tato spojení, která zajišťují jednoduchost pro všechny okruhy připojení a bezpečnost pro lidi a majetek.

  • Vynucený zkrat pro 100% bezpečnou manipulaci (před přerušením)
  • Jedinečný mechanismus páky nabízející maximální spolehlivost kontaktu a optimální viditelnost pro obsluhu
  • Kaptivní komponenty (příslušenství) ke zvýšení spolehlivosti během instalace a údržby
  • Vyhrazené kanály pro propojky nad i pod rozpojovací páčkou pro maximální flexibilitu

Bezpečná spojení při ochraně a měření

Bezpečná spojení při ochraně a měření

Bezpečná spojení při ochraně a měření

Spolehlivé produkty s nejlepším poměrem bezpečnost/flexibilita

Naše sestavy DIN pro měřicí zařízení lze přizpůsobit podle jakýchkoli specifických požadavků a usnadnit výměnu nebo ověření kteréhokoli elektroměru, a zajistit tak požadovanou bezpečnost pro obsluhu. Kromě toho nabízíme speciální produkty, které by zabránily jakémukoli riziku v kritickém spojení elektronického zařízení s proudovými transformátory.

Tyto výrobky automaticky zkratují proudový transformátor před otevřením připojení, čímž zajišťují úplnou bezpečnost během údržby.

Novinky z oblasti přenosu a distribuce

Centrum obsahu o přenosu a distribuci

Máte dotazy?

Pojďme si pohovořit o vašich nápadech

* Povinná pole

* Povinná pole