„Univerzální“ rozhraní

V případě jakékoli nové instalace, výměny nebo údržby řídicího zařízení je nutné před uvedením do provozu všechny digitální signály otestovat. Řešením je univerzální rozhraní řídicích zařízení od společnosti Weidmüller.

„Univerzální“ rozhraní

Automatické testování řídicích zařízení v rozvodnách

Automatické testování řídicích zařízení v rozvodnách

RED ELECTRICA DE ESPAÑA (REE) je španělský provozovatel přenosových sítí, který vyvíjí řešení automatizace testování řídicích zařízení v rozvodnách. Hlavním důvodem je zkrácení doby testování a minimalizace chyb, ke kterým při manuálním procesu může dojít.

Řídicí zařízení přenosové rozvodny může mít v průměru 128 digitálních vstupů a 32 digitálních výstupů. V případě jakékoli nové instalace, výměny nebo údržby je nutné před uvedením do provozu všechny tyto digitální signály otestovat. Vzhledem k počtu řídicích zařízení v rozvodně se průměrná doba, kterou dva technici stráví dokončením všech zkoušek, pohybuje mezi 3 až 5 dny.

Proto s partnerskou společností vyvinula firma hardware, který je schopen provádět všechny zkoušky automaticky; stačí jen, když technik zkoušky pouze naprogramuje a ověří výsledky z notebooku nebo tabletu.

Společnost Weidmüller tento projekt obohatila tím, že vyvinula požadované zkušební rozhraní, která se připojují ke stávajícím rozhraním řídicích zařízení a k novému hardwaru, který testuje všechny signály. Tato zkušební rozhraní mají dvě velké výhody:

  • Veškeré stávající propojení mezi řídicími zařízeními a primárními zařízeními zůstává beze změny (není ovlivněno)

  • Rozhraní lze použít pro kteréhokoli ze čtyř dodavatelů řídicích zařízení schválených společností REE (proto mají označení „Univerzální“)

Mezi další pozoruhodné rysy těchto „univerzálních“ rozhraní patří to, že odpovídají předpisům EMC, protože společnost Weidmüller splňuje požadavky REE na zařízení pro rozvodny.