Dostatek místa pro manévrování v systému – žádný prostor pro pohyb uvnitř obalu

Čím rozmanitější jsou velikosti, tím náročnější je individuální obaly skladovat. Společnost Stand-By Longpack B.V. vyvinula sofistikovanou balicí linku pro konkrétní firmy, které vyrábějí výrobky v různých lineárních rozměrech. Software od holandských specialistů Hellebrekers Technieken zaručuje přesnost a flexibilitu systému – spolu s řešením vzdáleného I/O.

Dostatek místa pro manévrování v systému – žádný prostor pro pohyb uvnitř obalu

Balení přizpůsobené na míru – Hellebrekers Technieken, Nizozemsko

Balení přizpůsobené na míru – Hellebrekers Technieken, Nizozemsko

„Trend v obalovém průmyslu se posouvá k technologicky složitým strojům, které jsou vysoce automatizované. Představují jeden ze způsobů, jak splnit individuální požadavky stanovené výrobcem, který se snaží balit zboží maximálně flexibilně a individuálně, potvrzuje Ferro Koornberg, technik ve společnosti Hellebrekers. „Vzhledem k tomu, že jsme dlouhodobým partnerem společnosti Stand-By Longpack, podporujeme proces vývoje řešení této společnosti z hlediska softwaru.“

Díky skládané vlnité lepence se společnosti Stand-By Longpack podařilo vytvořit složitý strojní systém, díky kterému se při výrobě do obalů vejdou bez problémů produkty různých velikostí. Jedním z typických příkladů jsou okenní žaluzie, které se dodávají nejen ve standardních rozměrech, ale vyrábějí se také v libovolné šířce a délce. Každý kartonový box je nutné k tomuto účelu speciálně upravit. Poté nastavitelné perforovací zařízení vytvaruje přední část příslušného obalu tak, aby bylo možné jej zavřít pomocí lepidla nebo bez něj. Nakonec automatizovaný skládací stůl zabalí produkt do individuálně koncipované krabice. To znamená, že již není nutné skladovat širokou škálu polotovarů a velikostí.

Nadešel čas na kompletní změnu designu

Původní řídicí platforma byla postupně rozšiřována tak, jak se zvyšovaly požadavky. V určitém okamžiku bylo zřejmé, že nadešel čas na kompletní změnu designu. Všechny stávající vlastnosti a funkce měly být zachovány a cílem bylo zajistit kompaktnější, efektivnější a uživatelsky přívětivější koncepci, která by umožnila obsluhovat stroj spolehlivě i netechnickým pracovníkům. Společnost Hellebrekers tuto výzvu zvládla úspěšně – s trochou podpory od Weidmüller.

„K plně automatizovanému řízení stykačových kontaktů, ventilů, motorů a sériových zařízení, jako je tiskárna etiket, slouží tři stanice u-remote, které řídí přenos 154 různých signálů k řídicí jednotce S7 CPU 1515,“ vysvětluje Marcel Tuit, vedoucí tohoto projektu ve společnosti Weidmüller. „Signály analogového výstupu rotační kodéru určují přesnou délku vlnité lepenky. Díky velmi přesnému a načasovanému vstupu a výstupu signálu pomocí systému u-remote je dosahováno stabilní a vysoké úrovně kvality.“

Vše pod kontrolou

Pro zajištění kompaktního a flexibilního nastavení se společnost Hellebrekers rozhodla použít moduly u-remote se zástrčkami HD. Se šířkou 8 mm mají až 32 spojení na modulu o šířce 11,5 mm. Technologie typu plug-and-play navíc umožňuje rychlé a zároveň bezchybné nastavení a konverzi. Pro společnost Stand-By Longpack je to rozhodující výhoda, protože balicí stroje jsou nejprve smontovány, odzkoušeny a poté znovu před expedicí demontovány. Tento proces podporuje také integrovaný webový server u-remote, který umožňuje parametrizaci ještě před navázáním spojení s řídicí jednotkou.

Aby nizozemský výrobce strojního zařízení splnil všechny požadavky platné na celém světě, bylo jedním z klíčových aspektů také zvýšení úrovně bezpečnosti jak pro zaměstnance, tak pro systém. S ohledem na tuto skutečnost se společnost Hellebrekers rozhodla umístit bezpečnostní napájecí moduly ze systému u-remote přímo proti příslušným standardním výstupním modulům. Díky tomu bylo možné vytvořit řešení zabezpečení, které umožňuje výměnu zpráv o stavu a bezpečné vypnutí akčních členů v nouzových situacích – aniž by bylo nutné použít bezpečnostní programovatelné logické automaty nebo další bezpečnostní relé.

Zabaleno a připraveno k expedici – plně automatizovaným způsobem

Během další fáze vývoje je třeba automatizovat také proces vážení již zabalených výrobků před expedicí a logistikou. Za tímto účelem se data odvažovacích modulů přenáší prostřednictvím sériového rozhraní. Systém u-remote podporuje toto rozšíření prostřednictvím komunikačních modulů, které s mimořádnou lehkostí zapojují zařízení sériové komunikace do stávající architektury automatizace. Tímto způsobem lze zapojit také čtečku čárových kódů a tiskárnu, a tisknout tak automaticky etikety s informace o hmotnosti a velikosti pro účely expedice.

„Naše rozhodnutí pracovat se systémem u-remote bylo snadné,“ uvádí pan Koornberg. „Vzdálené řešení I/O od společnosti Weidmüller nabízí všechny kladné prvky, které jsou v současné době na trhu dostupné, a to v jediném systému. Výhody nám byly zřejmé od samého počátku a ukázaly se jako neocenitelné.“