Spotřební zboží a obaly

Vylepšete výkon díky našim inovativním řešením

Spotřební zboží a obaly

Ochutnejte inovativní systémová řešení

V odvětví výroby potravin a nápojů a v obalovém průmyslu platí přísné požadavky, pokud jde o hygienické normy, stupně ochrany a odolnost proti korozi. Konstrukce moderních závodů vynikají vysokou úrovní modulárnosti a flexibility. V současnosti máme řešení pro segmenty spotřebitelského zboží, jako jsou potraviny, nápoje, tabák, léčiva, kosmetika a zdravotnictví. S rozsáhlými odbornými znalostmi a zkušenostmi máme na starosti celý proces, od zajištění surovin, přes zpracování a balení, až po finální produkty. Motivací je podíl na trhu a udržitelnost, a to díky vyššímu povědomí o možnostech výroby kvalitního zboží s maximální účinností. Čelíme nové průmyslové výzvě zaměřené na digitalizaci, flexibilitu výroby a inteligentní zařízení, která dokážou přenášet citlivá data, což má kladný dopad na efektivitu výroby.

Jako zkušený partner pro odvětví spotřebního zboží a obalů svým zákazníkům přinášíme:

Globální orientace

Globální orientace

Díky svému celosvětovému působení můžeme zaručit globální podporu jak v oblasti služeb, tak i při doručování zboží

Technické kompetence

Technické kompetence

Tým společnosti Weidmüller má v tomto segmentu rozsáhlé zkušenosti a může poskytnout přidanou hodnotu pro automatizační aplikace

Kvalita a výkon

Kvalita a výkon

Inovace, výkon a kvalita jsou klíčovými faktory naší nabídky s přidanou hodnotou

Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj

Jako společnost orientovaná na budoucnost neustále vyvíjíme nová řešení, která by odpovídala požadavkům trhu

Znalosti průmyslového odvětví

Znalosti průmyslového odvětví

Můžeme se pochlubit dlouhou historií efektivních a produktivních vztahů s koncovými uživateli a výrobci.

Vzhledem k rostoucí celosvětové poptávce na trzích se spotřebním zbožím čelí průmysl třem hlavním problémům: snižování nákladů, optimalizaci výkonu výrobních a balicích linek a zlepšení úrovně automatizace prostřednictvím průmyslové inteligence

Andrea Borroni, manažer globálního segmentu pro odvětví spotřebního zboží a obalů

Čelíme výzvám trhu inovacemi a nadšením pro věc

Výrobní linka

V dnešním světě globálních trhů a tvrdého konkurenčního boje o každý výrobek se společnosti nevyhnou hledání nových metod, jak zvýšit svou produktivitu. Důležité je však zachovat bezpečnost, používat udržitelné materiály a flexibilní, standardizované technologie. Z tohoto pohledu nabízí společnost Weidmüller nejmodernější technologii automatizace, konektivity a digitalizace!

Balicí linka

V odvětví obalů pro spotřební zboží je úspěch silně motivován spokojeností zákazníků a je veden především nehmatatelnými, pomíjivými dojmy a pocity. Abychom vyhověli spotřebitelským trendům, je nezbytná integrace flexibilní linek a synchronizace robotů, včetně různých typů balicích strojů, až po paletovací zařízení a automaticky řízená vozidla.

Naší motivací je úspěch zákazníků

Společně se svými zákazníky pracujeme na inovativních a pokročilých řešeních. Abychom ve svých projektech dosáhli co největšího úspěchu, přispíváme svým dílem v těchto oblastech:

 • Digitalizace a komunikace
 • Optimalizace architektury automatizace
 • Maximální úroveň flexibility a maximální dostupnost linek
 • Nákladově efektivní produkty a bezpečná výroba
 • Kvalita a sledovatelnost toku energií

Produkty a zajímavosti pro spotřební zboží a obaly

PROtop: špičkové napájecí zdroje pro nejvyšší požadavky Průmyslu 4.0

Špičkový, pokročilý a udržitelný: Spínaný napájecí zdroj řady PROtop umožňuje vysokou dostupnost provozu prostřednictvím hodnot MTBF více než jeden milion hodin. Nová technologie DCL spolehlivě zajišťuje vybavení ochranných jističů linek a dalších výkonových rezerv pro bezpečné spouštění výkonných motorů.

PROtop: špičkové napájecí zdroje pro nejvyšší požadavky Průmyslu 4.0
Naše výhody
 • Spolehlivé vybavení jističů a vysoké výkonové rezervy pro spouštění výkonných motorů díky technologii DCL
 • Vysoká energetická účinnost (až 99,4 %)
 • Typy operací: Samostatný/paralelní provoz a možnost individuálního nastavení při zkratu
 • Dlouhý životní cyklus až 20 let

Decentralizovaná automatizace s FieldPower®

Decentralizovaná automatizace s FieldPower®

Architekti systémů a provozovatelé, od automobilového průmyslu až po větrné farmy, stále více spoléhají na modulární koncepty. Aby bylo možné tyto návrhy realizovat, potřebují decentralizovaná, přizpůsobitelná řešení, která pokrývají celou řadu funkcí. V ideálním případě by měla existovat možnost rozšíření stávajících systémů stejným způsobem, bez finančně nákladných a časově náročných změn.

Řešení spočívá ve vytvoření řídicí skříně s funkcí , jako napájení, přepínání, ochrana a monitorování vhodné pro konkrétní odvětví. Se systémem FieldPower® můžete implementovat decentralizované systémy a koncepce automatizace, které jsou pokročilé a úsporné. Všestranný modul usnadňuje transformaci IP20 na IP65.

Detekovatelné systémy značkování pro potravinářskou výrobu Produktové novinky

Společnost Weidmüller vám nabízí detekovatelná řešení značeníí pro řadu MutiCard a MultiMark.

Díky kovovému plnicímu materiálu jsou naše detekovatelné štítky identifikovatelné detektory kovů a rentgenovými detektory. Identifikace minimalizuje riziko kontaminace během procesu výroby potravin.
Značení zvyšuje bezpečnost díky vlastnostem, jako je odolnost proti korozi a stárnutí vlivem UV záření a tepla. Tyto vlastnosti pravidelně kontrolujeme a ověřujeme v naší akreditované laboratoři.

Detekovatelné systémy značkování pro potravinářskou výrobu
Speciální výhody pro vás
 • Detekovatelné pomocí detektorů kovů a rentgenových detektorů
 • Vizuálně rozpoznatelné modrou barvou
 • Korozivzdorná kovová výplň
 • Jasný a odolný tiskový obraz
 • K dispozici v různých verzích pro celou řadu požadavků na značení

Více produktů a řešení pro spotřební zboží a obaly

Novinky z odvětví spotřebního zboží a obalů

Další otázky?

* Povinná pole