Globální znalostní síť – překračující hranice zemí a klimatická pásma

Díky mezinárodní prodejní síti a místním odborným pracovníkům se společnosti Weidmüller podařilo nabídnout španělskému výrobci vlaků Talgo vhodné řešení. Řešení zajistilo bezpečný rozvod elektrické energie za extrémních klimatických podmínek.

Globální znalostní síť – překračující hranice zemí a klimatická pásma

Globální znalostní síť

4000 vagónů pro přepravu osob na celkem 300 tratích v Kazachstánu: takovou objednávku obdržela po testovacím provozu společnost Talgo od kazašského státního přepravce KZT.

Španělský výrobce vlaků se specializuje na mimořádně lehké vagóny s kloubovými spojkami. Pro tento projekt v Kazachstánu se společnost Talgo rozhodla profitovat také na základě specializace společnosti Weidmüller: s využitím globálních odborných znalostí týkajících se rozvodu elektrické energie v dopravních systémech.

„Mechanické a elektrické komponenty, které se používají ve vagónech, podléhají stejným extrémním výkyvům na celém světě, které se týkají vibrací a jiných typů zatížení. Extrémní klimatické podmínky v regionech, jako je Kazachstán, tyto požadavky ještě stupňují,“ říká o problémech projektu v Kazachstánu Detmar Saalmann, globální manažer pro dopravu. Pro řešení těchto extrémních výkyvů jsme vytvořili zákaznická řešení a funkční testování pro konkrétní účel. Se svými partnery jsme spolupracovali přímo ve Španělsku a Kazachstánu, abychom mohli lépe pochopit a implementovat individuální požadavky společnosti Talgo.“

Jako technický konzultant pro Talgo provedla společnost Weidmüller důkladnou analýzu situace a navrhla odolné, ale jednoduché řešení. Všechny produkty lze jednoduše řídit, a přesto jsou schopné odolávat extrémním klimatickým podmínkám.

Bezpečné zvýšení proudové zatížitelnosti

Nestačí pouze zajistit bezpečný rozvod elektrické energie a dat v každém vagónu pro přepravu osob. Ještě důležitější je při koncipování celého vlaku zajistit spolehlivost rozvodu mezi jednotlivými vozy.

Odolné svorky WFF 300 jsou pro tento účel ideální. Jsou vyrobeny ze speciáního termoplastu Wemid vyvinutého společností Weidmüller, který je tak pružný, že se neroztrhne. Svorky vyrobené z materiálu Wemid jsou odolné (mechanicky i elektricky) i vůči velmi nízkým teplotám až do -50 °C.

„Zjistili jsme, že proud přenášený mezi vozy Talgo může dosáhnout úrovně 720 Ampérů. Ve spolupráci s naším centrálním oddělením pro speciální zákaznické aplikace se nám podařilo pro tento účel získat speciální svorníkové svorky,“ říká Marc Peinado. Peinado je lokálním manažerem ve společnosti Weidmüller, který spolupracuje s firmou Talgo přímo na místě.

„Pro zajištění dostatečných povrchových cest a vzdušných vzdáleností používáme epoxidovou pryskyřici – WFF 300 tak dokáže vést až 520 Ampér. Rovněž jsme propojili obě svorky, abychom zvýšili proudovou kapacitu svorníkových svorek. V naší laboratoři jsme prováděli zkoušky oteplení tohoto řešení za použití speciálních kabelů v reálných provozních podmínkách. Zjistili jsme, že příčně propojené svorky dokáží spolehlivě převádět proud 720 Ampér, aniž by jejich teploty převýšily maximální limit 120 °C. Společnosti Talgo jsme předali zdokumentované osvědčení o těchto výsledcích a také jsme omezili počet variant objednaných svorníkových svorek.“

Není v tom žádný rozpor: klimatizační systémy vyzkoušené za studena

Společnost Weidmüller spolupracovala také s dodavateli společnosti Talgo s cílem nabídnout řešení rozvodu elektrické energie s jediným zdrojem a zajistit účinnou projektovou správu na mezinárodní úrovni. Mezi tyto dodavatele patřila společnost Alte, specialista na systémy řízení klimatizace.

„V rámci tohoto projektu jsme uvažovali také o extrémně nízkých teplotách v Kazachstánu a působilo to téměř jako rozpor, že ve vagónech bude nainstalována i klimatizace,“ vysvětloval Peinado s úsměvem. „Se společností Alte jsme spolupracovali během celé fáze návrhu klimatizačních systémů a elektrických skříní, které budou instalovány v nových vlacích společnosti Talgo.

S podporou technických informací a laboratorních testů se společnosti Alte podařilo navrhnout klimatizační systém, který je dokonale nakonfigurován pro klimatické požadavky v Kazachstánu.

Svorkovnice ZDU od společnosti Weidmüller jsou využívány k rozvodu elektrické energie v klimatizačních jednotkách. Svorkovnice založené na materiálu Wemid s připojení tažnou pružinou /bezšroubové/ zajistily spolehlivé řešení pro vytvoření připojení odolného vůči vibracím. Tyto svorky lze připojit bez poškození, i když se práce provádí v klimatických podmínkách při očekávaných teplotách -30 až -40 °C.

Efektivní předávání znalostí – plynulý průběh výroby

Po zahájení výroby vagónů Talgo ve Španělsku bude sériová výroba přesunuta do Kazachstánu. Pro usnadnění přesunu výroby bude společnost Weidmüller poskytovat poradenství a školení, v Kazachstánu pak bude zřízena první výrobní továrna.

Místní výroba v Kazachstánu se tedy může díky zkušenostem a znalostí výrobních postupům rychle nastartovat – což je pozitivní výsledek partnerství překračující hranice zemí a klimatická pásma.