Železnice

Navrhujete dopravu budoucnosti – prozkoumejte nové trasy s našimi řešeními

Železnice

Řešení technologií budoucnosti pro železnice

Řešení technologií budoucnosti pro železnice

Poptávka po mobilitě v naší společnosti neustále roste. Rozšiřování modulárních systémů – v provedení s nástupišti – je stále rostoucí společně s požadavky v rámci tohoto trendu mobility – s ohledem na pohodlí, rychlost a očekávané náklady. Ať už pro železniční vagóny, stacionární systémy nebo signalizační zařízení: společnost Weidmüller přináší spolehlivé a bezpečné připojení pro celou řadu systémů a součástí v železničním sektoru. Naší strategií je poskytovat zákazníkům jednoduchá, optimalizovaná připojení a rozhraní, a tím jim pomoci zvýšit jejich konkurenceschopnost.

Jako zkušený partner pro železniční průmysl svým zákazníkům přinášíme:

 Spolehlivá vysokonapěťová rozhraní

Spolehlivá vysokonapěťová rozhraní

Individuální vysoce výkonná konektivita, od pantografového sběrače, přes vlakové sběrnice, mezivagónové spojení, až po trakční motory.

Sofistikovaná řešení

Sofistikovaná řešení

Pro individuální konektivitu v tunelech a vlacích metra, s rychlou a bezchybnou instalací.

Komunikační řešení

Komunikační řešení

Výkonná, flexibilní a inovativní komunikační řešení pro systémy ochrany vlaků, jako jsou ETCS a CBTS.

Vy zajišťujete železničním tratím výkon – my do vašeho vlaku přinášíme více energie. Naše řešení rozhraní jsou navržena tak, aby mininalizovala ztráty a předešla přehřátí, i při maximálním zatížení

Detmar Saalmann, Global Segment Manager Railway

Čelíme výzvám trhu inovacemi a nadšením pro věc

Drážní vozidla

Drážní vozidla

Drážní vozidla

Kompletní sledování a získávání dat o výrobě jsou naprosto nezbytné, mají-li vlaky a koleje pracovat s optimální kapacitou a mají-li být omezeny výpadky na minimum. Mnoho let se společnost Weidmüller věnuje hledání inovativních řešení, která splňují příslušné požadavky na přenos signálu a datovou komunikaci. Práce s vysokorychlostními vlaky, tramvajemi, metrem nebo lokomotivami – náš všestranný sortiment produktů vhodných pro dané odvětví pomáhá obsluze udržovat vozidla v provozu podle jízdního řádu.

Signalizace a infrastruktura

Signalizace a infrastruktura

Signalizace a infrastruktura

Spolehlivé železniční sítě pro budoucnost jsou klíčové jak pro mezinárodní přepravu zboží, tak pro přepravu cestujících. Progresivní digitalizace a propojení dalšího technologického rozvoje představují nové výzvy. Právě proto ETCS (European Train Control System, evropský vlakový zabezpečovací systém) využívá příležitost transevropských sítí bez omezení nebo zastavení na hranicích. Naše řešení splňují požadavky spolehlivých železničních sítí, vyznačují se efektivním provozem a zohledňují kapacitu.

Produkty a řešení pro železnice a infrastrukturu

Spolehlivá, vyhovující a promyšlená řešení

Spolehlivá, vyhovující a promyšlená řešení

Spolehlivá, vyhovující a promyšlená řešení

Na základě přísných postupů interního testování a schvalování splňujeme více než jen předpisy a požadavky:

  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545/NFPA 130
  • Vibrace EN 61373/EMC požadavky EN 50121
  • Elektronická zařízení drážních vozidel EN 50155
  • Vliv prostředí na drážní vozidla EN 60028

Novinky z železnice

Ke stažení

Máte dotazy?

* Povinná pole

* Povinná pole