Železnice

Náš příspěvek k udržitelné zelené železniční mobilitě šetrné ke klimatu

Železnice

Váš partner pro signalizaci na železnici, implementaci infrastruktury a dovybavení

Weidmüller je odborníkem na přenos energie, signálů a dat v průmyslovém prostředí. Naše řešení jsou využívána v moderních výrobních závodech v průmyslu, výrobě energie i v nejnáročnějších aplikacích železničních technologií. Úzce spolupracujeme s naším zákazníkem na jeho digitální transformaci, s distribucí energie, signálů a dat, i při vývoji nových obchodních modelů.

Lepší klima díky zvýšení železniční dopravy

0 Mil. tun

Snížení CO²

do roku 2030 nárůstem železniční osobní dopravy

0 Mil. tun

Snížení CO²

do roku 2030 díky nárůstu železniční nákladní dopravy

0 %

Snížení CO²

v odvětví mobility do roku 2050 je politickým cílem v Německu

Zdroj: VDB Verband der Bahnindustrie in Deutschland E.V., VDB-Klimabild 2030, 2019

Schéma aplikace

Řešení s přidanou hodnotou

Digitální transformace - Železniční IoT

Zvyšte hodnotu využitím systémových dat pro generování cenných informací o majetku, které umožňují přijímat správná rozhodnutí ve správný čas. Zvyšte dostupnost kolejí a vlaků, abyste zlepšili kvalitu dopravních služeb a v důsledku toho snížili provozní náklady. Náš balíček řešení pro vaši digitální železniční transformaci je kombinací datové komunikace a konektivity hardwaru, analýzy a vizualizačního softwaru, strojového vzdělávání a projektové poradenství.

Digitální transformace - Železniční IoT
Výhody digitální transformace
 • Předcházení chybám pomocí online detekce kritické situace při provozu
 • Efektivní plánování údržby pomocí softwaru pro analýzu pomoci řídicího panelu
 • Snížení doby nefunkčnosti podle předpovědi chyb
 • Snížení provozních nákladů dokonalým využitím zdrojů

Bezpečné elektrické rozhraní pro vlaky a tratě

Weidmüller jako odborník na přenos napájení, signálů a dat vám poskytuje chráněná rozhraní pro železnici jako montážní služby našich komponent Klippon® Connect a Klippon® Protect jako individuální řešení během několika týdnů. Za tímto účelem úzce spolupracujeme s naším zákazníkem, kterému poskytujeme podporu a pomoc při individuálním návrhu elektrického rozhraní pro instalaci a dodatečné vybavení signálů a infrastruktury, jakož i pro bezpečné monitorování a komunikační rozhraní pro komunikaci ETCS a CBTC.

Bezpečné elektrické rozhraní pro vlaky a tratě
Vaše výhody
 • Profesionální řízení projektů - poradenství v oblasti aplikace od zkušeného týmu
 • Pomoc při návrhu a dokumentaci - přizpůsobené řešení pro vaši aplikaci s kompletním balíkem dokumentace od: 3D modelů, vzorků testovací instalace, prototypů 1. vzorku
 • Laboratorní testovací služby - spolehlivé elektrické, mechanické, EMC, environmentální, ověřené a certifikované
 • Vysoce kvalitní správa - certifikace IRIS - ISO 9001 - Železniční svařování dle EN 15085-2

Flexibilní připojení rozvodu elektrické energie pro železniční vozy

Kombinace našich dvou zásadně odlišných konceptů rozhraní pro připojení vysokého napětí a vysokého proudu od vozu k vozu nebo k tažnému motoru vám poskytuje maximální flexibilitu při řešení náročné aplikace, a to i v náročném prostředí a v úzkých prostorách. Využijte buď rychle odpojitelná zásuvná spojení z naší skupiny produktů HDC, nebo vytvořte trvalá spojení pomocí naší řady svorek s kruhovými koncovkami HV 4000. Naše jedinečné portfolio pro vysoký výkon poskytuje optimum z obou technologií.

Flexibilní připojení rozvodu elektrické energie pro železniční vozy
Vaše výhody
 • Maximální flexibilita pro individuální elektrický a mechanický engineering
 • Dlouhotrvající spolehlivá rezerva výkonu 20 %
 • Vynikající teplotní odolnost
 • Úspora hmotnosti

Řešení pro pracoviště - ideální vybavení pro každou pracovní fázi

Optimalizujte procesy výroby rozvaděčů pomocí dokonale koordinovaných řešení pro každou fázi výrobního řetězce

Se společností Weidmüller máte po svém boku dokonalého partnera, který vás bude podporovat ve všech fázích elektrické instalace výroby rozvaděčů, od plánování, přes instalaci, až po provoz, s optimálně koordinovanými řešeními pro vaši dílnu. Na základě dlouholetých zkušeností s výrobou rozvaděčů vám pomůžeme zkrátit pracovní procesy a zvýšit kvalitu efektivním využitím našeho komplexního portfolia.

Řešení pro pracoviště - ideální vybavení pro každou pracovní fázi
Snížení složitosti a zvýšení efektivity
 • spolehlivosti plánování díky konzistenci dat - výrazná úspora času a nákladů, zejména v náročných projektových firmách
 • Kontinuita digitálních dat od společnosti Weidmüller - zjednodušené inženýrství a komplexní dokumentace
 • Bezpečné a účinné pracovní procesy

Návrhy specifické pro zákazníka

Aby bylo možné splnit cíle v oblasti dekarbonizace v sektoru mobility, musí systémy příměstské a páteřníj železniční sítě v nadcházejících desetiletích obrovským způsobem rozšířit svou přepravní kapacitu. Instalace a modernizace zabezpečovacích systémů na bázi digitálního rádiového vysílání, jako je CBTC nebo ETCS, významně přispěje ke zvýšení kapacit železničních tratí typu metro a mainline. Klíčovou výzvou pro zavedení nových anténních a bezpečnostních komponent je mít bezpečné rozhraní pro komunikaci a elektrické napájení, které odolá nepříznivým ekologickým podmínkám na železniční trati a v tunelech metra.

Návrhy specifické pro zákazníka
Specialisté z oddělení montážních služeb Weidmüller nabízí elektrická rozhraní šitá na míru pro železnici a mnoho dalších
 • Poradenství v oblasti aplikace od zkušeného prodejního týmu
 • Návrhy založené na řešení podle dohodnutých specifikací
 • Pomůcky pro odborné vedení projektu a dokumentaci
 • Profesionální řízení projektů s kvalifikací IRIS
 • Služby zestování typů a kvalifikace v certifikované laboratoři

Produkty a řešení pro železnice a infrastrukturu

Klippon® POK R Produktové novinky

Skříň z polyesteru vyhovující protipožárnímu standardu DIN EN 45545

Nová řada skříní Klippon® POK R je vyrobena z robustního polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny. Skříně splňují normu protipožární ochrany DIN EN 45545 a jsou ideální pro použití v železničním průmyslu. Díky vysokému stupni krytí IP a odolnosti proti nárazu IK jsou vhodné také k použití ve venkovním prostředí v energetice nebo pro vnitřní použití ve strojírenství. Na vyžádání můžeme dodat skříně také plně vybavené svorkovnicemi a kabelovými vývodkami.

Klippon® POK R
Speciální výhody pro vás
 • Splňuje požadavky na chování materiálů a součástí v případě požáru v železničním průmyslu.
 • Skříň je vysoce odolná proti nárazům a rázovému zatížení
 • Díky vysokému stupni krytí je skříň zajištěna proti vniknutí cizích těles a silných proudů vody

Soulad se všemi příslušnými normami pro železnici

Pro automatizaci a komunikační technologii ve vlaku a mimo železniční trať jsou podmínky prostředí obrovky náročné. Všechny komponenty a rozhraní musí odolávat vibracím i otřesům způsobeným vlakem projíždějícím přes železniční přepínač, jakož i teplotě a povětrnostním podmínkám v extrémních klimatických podmínkách, jako je horská arktická oblast nebo dokonce poušť. Kromě toho musí být splněny vysoké požadavky na ochranu proti požáru, aby byla zajištěna bezpečnost cestujících.

Tyto náročné podmínky jsou definovány ve „normě pro elektronická zařízení používaná na kolejových vozidlech“:
 • EN 50155 - Evropská norma pro elektronická zařízení používaná na kolejových vozidlech
 • IEC 60571 - mezinárodní norma pro elektronická zařízení používaná na kolejových vozidlech s menší odchylkou odpovídající normě EN 50155
 • EN 61373 - Otřesy a vibrace pro aplikace používané v kolejových vozidlech
 • EN 50125 - Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení
 • EN 50124 - Drážní zařízení - Koordinace izolace, základní požadavky - Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení
 • EN 45545 - Oheň a kouř
 • NFPA130 / ASTM E - Kritéria pro oheň a kouř používaná na americkém trhu

Společnost Weidmüller vlastní certifikát IRIS

Cílem certifikace IRIS™ (mezinárodní železniční průmyslový standard) je zlepšit kvalitu a spolehlivost produktů dráhy prostřednictvím dodavatelského řetězce zavedením globálního systému pro hodnocení společností dodávajících drážnímu průmyslu. Společnost Weidmüller je má certifikát IRIS od jeho zavedení a byla první společností certifikovanou podle nové mezinárodní normy ISO/TS 22163.

Novinky z železnice

Ke stažení

Další otázky?

* Povinná pole

* Povinná pole