Bezpečná doprava i během bouří a blesků

Řídicí systém společnosti Peter Meister AG zajistí v budoucnu plynulost dopravy na mimoúrovňové křižovatce ve švýcarském Brüttisellenu. Pokročilé přepěťové ochrany řady VARITECTOR PU zajišťují dlouhodobou spolehlivosti řídicího systému i za nepříznivých povětrnostních podmínek.

Bezpečná doprava i během bouří a blesků

Bezpečná doprava i během bouří a blesků

Mimoúrovňová křižovatka v Brüttisellenu v metropolitní oblasti na severu Curychu je s průměrným počtem 130 000 vozidel za den skutečným úzkým hrdlem. Toto hlavní centrum je místem, kde se dálnice A1 napojuje na A53, a obě tak propojují dopravu z Curychu, východu Švýcarska a okresů Curych Oberland a Curych Unterland.

I přes pravidelnou údržbu klesly za posledních několik let čtyři mostní struktury napříč dálnicí A1 pod povolené limity. Z tohoto důvodu se v současné době provádí rozsáhlá rekonstrukce. V této souvislosti byla vytvořením nového řídicího systému úseku silnice poblíž Brüttisellenu pověřena společnost Peter Meister AG, která se specializuje na dopravní řídící systémy.

Pokroková přepěťová ochrana pro větší bezpečnost plánování

„Na mimořádně rušné mimoúrovňové křižovatce v Brüttisellenu je nezbytný naprosto spolehlivý systém řízení dopravy, protože jediným způsobem zajištění bezpečné a plynulé dopravy je použití dynamických displejů, které se automaticky přizpůsobí pohybu vozidla,“ vysvětluje Fabio D’Ottaviano ze společnosti Peter Meister AG. „Jedním z hlavních požadavků, které jsme museli splnit, byla vhodná instalace systému, který by fungoval ve dne i v noci a za všech povětrnostních podmínek. Tento požadavek jsme splnili mimo jiné díky vysoce kvalitní koncepci ochrany před blesky a přepětím.“

Úder blesku se spojen s přepětím několika set kilovoltů. V extrémně krátkém době se může proud pohybovat v rozmezí od 50 do 200 000 ampérů. Především elektronické součástky většinou nedokážou tomuto masivnímu nárůstu napětí odolat. Aby bylo možné zabránit výpadkům, spoléhá společnost Peter Meister AG na přepěťové chrániče řady VARITECTOR PU od společnosti Weidmüller. Ty nabízejí nejen spolehlivou ochranu, ale i dlouhodobou bezpečnost plánování.

„Pouze společnost Weidmüller byla schopná nám nabídnout přepěťové chrániče, které již splňují normu IEC/EN 61643-11:2012 platnou od září 2012,“ uvádí D’Ottaviano. „Protože již se svými zákazníky spolupracujeme tak, že využíváme nejnovější technologie, ušetříme je nezbytných úprav spojených s tříletým přechodným obdobím normy EN, po jehož skončení bude norma začleněna do národní legislativy. Především v případě takového projektu rekonstrukce sázíme na jistotu a jsme schopní ušetřit náklady na plánování.“

Ochrana proti škodám a výpadkům způsobených bouřemi má stále větší význam

Nově zavedená norma IEC/EN 61643-11:2012 zohleďnuje svými přísnějšími kritérii stále větší význam spolehlivé přepěťové ochrany. Počet závažných bouřek na celém světě se v posledních několika letech výrazně zvýšil a Světová meteorologická organizace (WMO) očekává, že vzhledem ke globálnímu zvyšování průměrných teplot bude počet závažných bouřek dále růst. „Ve srovnání s tím, jaký dopad má zásah blesku na osoby a materiál,
jsou náklady na moderní systém přepěťové ochrany poměrně nízké. A čím déle bude systém funkční, tím pravděpodobnější bude jeho poškození vlivem rázového napětí,“ vysvětluje David Schüz, vedoucí oddělení průmyslových zákazníků ve společnosti Weidmüller. „Proto jsem společnosti Peter Meister AG doporučil, aby celý systém zabezpečila přepěťovými ochranami s nejnovější technologií.“

Ochrany před blesky a přepětím VARITECTOR PU nabízejí s kombinovanou technologii uzavřeného jiskřiště a varistoru. Rozhodujícím kritériem byla pro společnost Petera Meister AG především okamžitá stavová signalizace. Dálkový signalizační kontakt s konektorem „PUSH IN“ lze okamžitě připojit a umožňuje trvalé sledování stavu přepěťového chrániče. Velké indikační okénko s informacemi o stavu navíc nabízí nejlepší přehled o produktech, protože funkční stav přepěťových chráničů ve skříni je zřejmý na první pohled. S těmito vlastnostmi pomůže VARITECTOR PU zajistit po dokončení rekonstrukce plynulost dopravy na mimoúrovňové křižovatce v Brütisellenu. Činí tak v podstatě už dnes, a to díky sofistikované bezpečnosti plánování.