Technické podmínky připojení (TAB) jako základ pro inteligentní transformaci energie

Technické podmínky připojení (TAB) a standardizace polopřímého měření (obvody transformátorů) pomocí izolovaných banánkových zástrček jsou důležitou součástí transformace energie. Ať už prostřednictvím technických podmínek připojení středního napětí nebo technických připojovacích podmínek středního napětí či technických podmínek připojení nízkého napětí, šetří stanovené podmínky náklady, zjednodušují práci a zvyšují bezpečnost rozváděče.

V této souvislosti se podmínky vztahují na požadavky provozovatelů distribučních sítí na elektrický systém uživatele připojení k síti, od sítě středního napětí přes síť nízkého napětí až po připojení spotřebitelů k síti, v souladu s různými normami, jako jsou DIN EN 60947-7-1, DIN VDE 0603-2-1:2017-06, VDE 0603-2-2:2017-12 nebo také VDE-AR-N 4100:2019-04 (TAR Střední napětí).

Nejdůležitější vlastnosti řady Klippon® Connect TTB

Předmontované svorkovnice podle specifikací technických podmínek připojení TAB

Proudové a napěťové svorky pro polopřímé měření

Předmontovaná svorkovnice podle specifikací technických podmínek připojení TAB NS Nord 2019

Svorkovnice „TAB NS Nord 22“ je strukturována v souladu se standardním zněním technických podmínek připojení pod názvem „TAB NS NORD 2019“ (TAB 2019). Odpovídá za připojení a provoz zařízení v síti nízkého napětí v oblasti regionální skupiny BDEW Severní Německo společně s regionální skupinou BDEW Berlín/Braniborsko. Svorkovnice jsou navrženy s technologií připojení PUSH IN. Vždy se řiďte doplňkovými listy příslušného provozovatele sítě.

Proudové a napěťové svorky pro polopřímé měření
Oblast použití svorkovnice:
 • Elektrická síť Celle-Uelzen
 • Elektrická síť E.DI
 • Elektrická síť EVE
 • Elektrická síť EWE
 • Elektrická síť LSW
 • Elektrická síť Schleswig-Holstein
 • Elektrická síť Hamburk
 • Elektrická síť Berlín
 • Elektrická síť WEMAG
 • Elektrická síť Bremen Weser

Proudové a napěťové svorky pro polopřímé měření

Předmontovaná svorkovnice podle specifikací technických podmínek připojení TAB NS Nord 2019

Svorkovnice „TAB NS Nord 14“ je strukturována v souladu se standardním zněním technických podmínek připojení pod názvem „TAB NS NORD 2019“ (TAB 2019). Odpovídá za připojení a provoz zařízení v síti nízkého napětí v oblasti regionální skupiny BDEW Severní Německo společně s regionální skupinou BDEW Berlín/Braniborsko. Svorkovnice jsou navrženy s technologií připojení PUSH IN. Vždy se řiďte doplňkovými listy příslušného provozovatele sítě.

Proudové a napěťové svorky pro polopřímé měření
Oblast použití svorkovnice:
 • Elektrická síť Celle-Uelzen
 • Elektrická síť E.DI
 • Elektrická síť EVE
 • Elektrická síť EWE
 • Elektrická síť LSW
 • Elektrická síť Schleswig-Holstein
 • Elektrická síť Hamburk
 • Elektrická síť Berlín
 • Elektrická síť WEMAG
 • Elektrická síť Bremen Weser

Proudové a napěťové svorkovnice pro tříbodové měřicí stanice podle VDE FNN

Předmontovaná svorkovnice podle specifikací VDE FNN - S připojovací technologií PUSH IN

Svorkovnice „VDE FNN“ je navržena v souladu s „Poznámkou VDE FNN pro elektroměrové stanice s polopřímým měřením do 1000 A v oblasti nízkého napětí (pro transformátorové systémy)“. Vztahuje se k verzi 1.0 z června 2022 a slouží ke standardizaci polopřímých měření (měření transformátorů). Tuto poznámku je třeba používat společně s VDE-AR-N 4100:2019 a VDE-AR-N 4100 autorizace 1:2019. Svorkovnice jsou navrženy s technologií připojení PUSH IN.

Proudové a napěťové svorkovnice pro tříbodové měřicí stanice podle VDE FNN
Pro použití na území celého Německa v souladu s „Poznámkou VDE FNN pro měřicí stanice s polopřímým měřením do 1000 A v nízkém napětí (pro transformátorové systémy)“.

Proudové a napěťové svorkovnice pro tříbodové měřicí stanice podle VDE FNN

Předmontovaná svorkovnice podle specifikace VDE FNN - S technologií šroubového připojení

Svorkovnice „VDE FNN“ je navržena v souladu s „Poznámkou VDE FNN pro elektroměrové stanice s polopřímým měřením do 1000 A v oblasti nízkého napětí (pro transformátorové systémy)“. Vztahuje se k verzi 1.0 z června 2022 a slouží ke standardizaci polopřímých měření (měření transformátorů). Tuto poznámku je třeba používat společně s VDE-AR-N 4100:2019 a VDE-AR-N 4100 autorizace 1:2019. Svorkovnice jsou navrženy s technologií šroubového připojení.

Proudové a napěťové svorkovnice pro tříbodové měřicí stanice podle VDE FNN
Pro použití na území celého Německa v souladu s „Poznámkou VDE FNN pro měřicí stanice s polopřímým měřením do 1000 A v nízkém napětí (pro transformátorové systémy)“.

Proudová a napěťová svorkovnice pro třífázové transformátory proudu a napětí

Předmontovaná svorkovnice pro 3 proudové a napěťové transformátory s připojením N a PE - S technologií připojení PUSH IN

Svorkovnice „LST_CTVT_3PHASEPEATTB“ je sestava pro 3 transformátory proudu a napětí s připojením N a PE. Na straně proudového transformátoru jsou 3 fáze barevně označeny žlutou (L1), zelenou (L2) a fialovou (L3) barvou. Kromě toho je konstrukce vybavena funkcí nuceného zkratu (MBB - Make Before Breake) a funkcí srovnávacího měření. Tyto dvě funkce a všechny další funkce jsou demonstrovány na videu , na které je zde odkazováno. Svorkovnice jsou navrženy s technologií připojení PUSH IN.

Proudová a napěťová svorkovnice pro třífázové transformátory proudu a napětí
Barevné nastavení pro 3 fáze pro všeobecné použití

Proudová a napěťová svorkovnice pro třífázové transformátory proudu a napětí

Předmontovaná svorkovnice pro 3 transformátory proudu a napětí s připojením N a PE - S technologií šroubového připojení

Svorkovnice „LST_CTVT_3PHASEPEATTB“ je sestava pro 3 transformátory proudu a napětí s připojením N a PE. Na straně proudového transformátoru jsou 3 fáze barevně označeny žlutou (L1), zelenou (L2) a fialovou (L3) barvou. Kromě toho je konstrukce vybavena funkcí nuceného zkratu (MBB - Make Before Breake) a funkcí srovnávacího měření. Tyto dvě funkce a všechny další funkce jsou demonstrovány na videu , na které je zde odkazováno. Svorkovnice jsou navrženy s technologií šroubového připojení.

Proudová a napěťová svorkovnice pro třífázové transformátory proudu a napětí
Barevné nastavení pro 3 fáze pro všeobecné použití

Proudové svorkovnice pro 3 proudové transformátory

Předmontovaná třífázová svorkovnice pro proudové transformátory - S technologií připojení PUSH IN

Svorkovnice „LST_CT_3PHASE_ATTB_OR“ je sestava 6 svorek pro 3 proudové transformátory. 3 fáze mají funkci nuceného zkratu (MBB - Make Before Breake) a funkci srovnávacího měření. Tyto dvě funkce a všechny další funkce jsou demonstrovány na videu , na které je zde odkazováno. Svorkovnice jsou navrženy s technologií připojení PUSH IN.

Proudové svorkovnice pro 3 proudové transformátory
Nastavení pro 3 fáze pro obecné použití

Proudové svorkovnice pro 3 proudové transformátory

Předmontovaná 3fázová svorkovnice pro proudové transformátory - S technologií šroubového připojení

Svorkovnice „LST_CT_3PHASE_ATTB_OR“ je sestava 6 svorek pro 3 proudové transformátory. 3 fáze mají funkci nuceného zkratu (MBB - Make Before Breake) a funkci srovnávacího měření. Tyto dvě funkce a všechny další funkce jsou demonstrovány na videu , na které je zde odkazováno. Svorkovnice jsou navrženy s technologií šroubového připojení.

Proudové svorkovnice pro 3 proudové transformátory
Nastavení pro 3 fáze pro obecné použití

Datové listy technických podmínek připojení a zkušebních svorkovnic

Na webových stránkách Engineering Data naleznete rozsáhlý výběr souborů ke stažení týkajících se dat CAT. Pro rychlou integraci našich výrobků do vašeho návrhu je k dispozici široká škála digitálních produktových dat pro inženýrské systémy, jako jsou EPLAN (EPLAN Electric P8 a EPLAN Pro Panel), Zuken E3.series, WSCAD a mnoho dalších. Tato data umožňují přesné zobrazení svorek měřicího transformátoru a zkušebních oddělovacích řadových svorek ve 3D a zobrazují všechny důležité elektrotechnické a provozní charakteristiky.

Datové listy

Poradenství & Podpora