Automobilový průmysl a robotika

Digitalizace a flexibilizace výroby vozidel napříč hodnotovým tokem

Automobilový průmysl a robotika

Řešení budoucnosti pro automobilový průmysl

Výroba vozidel budoucnosti je založena na základních kamenech digitalizace, flexibility a udržitelnosti. Všechny procesy jsou dobře propojené a zabezpečené; podle koncepce Průmyslu 4.0: Inteligentní továrna. Nejdůležitějším prvkem je výrobě je člověk, jehož komplexní podporu poskytují autonomně řízená vozidla (AGV), inovativní identifikační technologie (RFID) a kooperativní roboti (Cobots). Umělá inteligence (AI), analýza velkého objemu dat a prediktivní údržba zajišťují vysokou transparentnost plánování, řízení a kvality. Stávající závody, tzv. „brownfields“, se musí připravit na internet věcí. Nové závody, tzv. „greenfields“, budou plně digitálně plánovány a simulovány předem.

Jako spolehlivý partner pro automobilový průmysl a robotiku svým zákazníkům přinášíme:

Nejvyšší kvalita

Nejvyšší kvalita

Jako společnost přikládáme velký význam nejvyšší úrovni kvality při vytváření portfolia.

Globální orientace

Globální orientace

Díky globálnímu zaměření jsme velmi dobře přizpůsobeni požadavkům a obchodním záležitostem svých zákazníků

Zaměření na požadavky trhu

Zaměření na požadavky trhu

Díky chytrému a inteligentnímu portfoliu poskytujeme udržitelné výhody v kontextu Průmyslu 4.0

Ověřené projekty

Ověřené projekty

Díky dlouholetým zkušenostem v oblasti OEM jsme pro své zákazníky zkušeným a spolehlivým partnerem.

Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj

Jako společnost orientovaná na budoucnost se zabýváme řešeními témat, jako je flexibilita ve výrobě nebo eMobility

Mobilní síť 5G se silně zaměřuje na počítačovou komunikaci a internet věcí. To je zásadní rozdíl oproti předchozím generacím mobilních radiostanic. V průmyslové výrobě a produkci si lze představit četná využití a aplikace. To platí zejména pro automobilový průmysl, kde je co největší flexibilita a chování v reálném čase velmi důležité.

Elmar Zimmerling, manažer globálního segmentu automobilového průmyslu a robotiky

Čelíme výzvám trhu inovacemi a nadšením pro věc

Flexibilita výroby

V budoucnu budou i konektory inteligentní – probíhá výzkum nových technologií připojení a propojovací techniky, jejichž cílem je zavádět inteligentní konektory pro snímače a akční členy. To představuje další základ pro realizaci projektu Průmysl 4.0 a vytváření kyberfyzických systémů.

Digitalizace v rámci automatizace

Jako základní kámen budoucího vývoje automatizace hraje digitalizace i nadále zásadní úlohu. Jako člen 5G-ACIA sehráváme významnou úlohu při určování a vývoji budoucích průmyslových požadavků a norem, možností používání a souvisejících hardwarových komponent. Hnacím motorem tohoto úsilí budou nové digitální obchodní modely, spolupráce člověk – stroj a technologie umělé inteligence.

Udržitelnost a e-mobilita

Elektromobily musí být holisticky koncipovány tak, aby byly udržitelné – počínaje výrobou, celkovými požadavky na energii ve složitém zásobovacím a logistickém řetězci až po konečnou montáž všech dílů v továrně. Mezi hlavní problémy patří správa napájení, technologie akumulátorů a systémy nabíjení. Samotný akumulátor tvoří významnou část energie potřebné k výrobě a má závažné následky pro výrobu karoserií a multimateriální mix ve výrobě.

Autonomní vozidla

Autonomní vozidla se v budoucnu stanou mobilní kanceláří a obytnými místnostmi. Uživatel vozidla se již nebude soustředit na řízení, ale na prostor a jeho využití. Především interiér těchto vozidel bude navržen úplně jinak než dnes. Což vyžaduje nové výrobky, aplikace a nové stroje na straně dodavatelů.

Přizpůsobte výrobu průmyslovému internetu věcí

Digitalizace v průmyslovém prostředí je často spojena s Průmyslem 4.0

Záznam, propojování a analýza cenných dat z různých zdrojů dat je složitý úkol – pokud nemáte jen ty nejnovější stroje a systémy (tzv. „greenfield“) založené na komunikačním standardu Průmyslu 4.0 OPC-UA. Realita však stále vypadá jinak. V prostředí heterogenních strojních zařízení (tzv. „brownfield“) s různou dobou výstavby a odlišnou komunikací musíte občas průmyslový internet věcí modernizovat. Přesně v této oblasti společnost Weidmüller poskytuje podporu průmyslového internetu věcí na míru.

  • Připojení strojů ke cloudu
  • Monitorování energie [jako digitální služba]
  • Prediktivní údržba
  • Sledování kvality
  • Optimalizace strojů v terénu
  • Vzdálený přístup

Produkty a řešení pro automatizaci a robotiku

Hospodaření s energií

Předpoklad udržitelné výroby v závodech na výrobu automobilů – povědomí o udržitelnosti – se významně zlepšil. Řešení Weidmüller EM umožňují postupné zdokonalování v továrnách, které trvale snižují spotřebu energie, a tím i náklady na energii.

Řešení pro připojení

Se spolehlivým připojením, i za extrémních podmínek při výrobě asistované roboty, má automobilová výroba dlouhodobou praxi. Jsme specialisty na spolehlivá a osvědčená řešení pro elektrické připojení a propojení různých robotů a jejich nástrojů.

Řízení spotřeby

Napájecím zdrojům je obvykle věnována menší pozornost ve srovnání s jinými funkcemi zařízení. Pokud však zdroj 24V-DC vykáže chybu, může dojít k vypnutí důležitých součástí nebo celé výroby. Jedinečná koncepce Smart Grid 24V-DC od společnosti Weidmueller je založena na inteligentních elektrických přívodech spolu s chytrým elektronickým monitorováním zatížení.

Průmyslová analýza

Porozumnění datům o strojích a výrobě je dnes klíčovým faktorem úspěchu ve všech odvětvích. Průmyslová analytika podporuje obsluhu strojů a servisní techniky prostřednictvím proaktivních oznámení založených na analýze dat strojního zařízení v reálném čase.

Mimořádně efektivní rozvod elektrické energie

Zvýšení energetické účinnosti, kolísavost přívodu energie a z globálního hlediska kolísající kvalita energie jsou výzvy, kterým bude výroba v blízké budoucnosti čelit. V dnešním průmyslovém prostředí je třífázový elektrický přívod 400 V AC standardem. Zde je vždy nutné přeměnit elektrickou energii z napětí AC na DC. Energeticky úsporné elektrické pohony s proměnlivou rychlostí, měniče kmitočtu a servo měniče dnešní doby – roboty, CNC kinematika, dopravníky, otočné stoly s dělicím ústrojím atd. - již mají meziobvod DC interně. V rámci sdružení známých společností se zabýváme vývojem skutečných průmyslových aplikací s využitím DC.

Přenos bezkontaktní energie až do 240 W

Přenos bezkontaktní energie až do 240 W

Spálené, ohnuté nebo špinavé kontakty jsou často příčinou časově náročných a nákladných odstávek výroby. Používají se často v rámci technologie výroby automobilů, jde např. o průmyslové roboty, kteří často provádějí výměny nástrojů. Weidmueller FreeCon Contactless je inovativní díl mozaiky Průmyslu 4.0 – flexibilní a nutnosti bez údržby.

Nejnovější zprávy z automobilového průmyslu a robotiky

Ke stažení

Máte dotazy?

Pojďme si pohovořit o vašich nápadech

* Povinná pole

* Povinná pole