Řízení napájení v nejtěžších podmínkách

Společnost Rolls-Royce Bergen Diesel využívá ve svých motorech k řízení rozvodu elektrické energie 24 V maxGUARD.

Řízení napájení v nejtěžších podmínkách

Řízení napájení v nejtěžších podmínkách:

Řízení napájení v nejtěžších podmínkách:

Spousta lodí má vlastní rozvod elektřiny s plovoucím uzemněním. To znamená, že záporný pól zdroje 24 V DC nemusí mít stejný potenciál jako uzemnění (trup) lodi. Předpisy požadují za účelem eliminace toku proudu přerušení pojistky pólu + a -. Používání elektronického monitorování zatížení/pojistek sníží riziko závady řídicího systému, např. přetížení způsobené vadnou součástkou/spotřebičem na konci kabelu nebo zkrat způsobený nefunkčním nebo poškozeným kabelem.

Riziko, kterému můžete zabránit díky výrobku maxGUARD, představuje nadproud přesahující kapacitu elektrického přívodu s přepínačem: dojde k poklesu stejnosměrného napětí v důsledku interní ochrany elektrického přívodu. Existuje také možnost odpojení dlouhého nebo krátkého průřezového kabelu mezi pojistkou a spotřebičem v systému, pokud pomalá pojistka vypne celé stejnosměrné napětí. V obou případech může v řídicím systému dojít ke ztrátě energie po dobu více než 20 ms (dle předpisů) a vypnutí.

maxGUARD je díky modulárnosti zcela univerzální a lze jej rychle připojit pomocí barevných propojek.

Chcete-li přerušit připojení na + a - za účelem zajištění naprostého odpojení vadného kabelu součástky, doporučujeme používat verzi maxGUARD se 2 póly.

Dříve než společnost Rolls-Royce Bergen Diesel objevila maxGUARD, používala pojistku s 1 pólem v kombinaci s 1 jedním relé pro každé zatížení, čímž vytvořila řešení se 2 póly. Jakmile společnost začala používat maxGUARD, ušetří nyní spoustu času při propojování a také objednávání součástek systému. Aby zákazník ušetřil ještě více času, objednal si kompletní sestavení maxGUARD pro všechny aplikace.