Námořní doprava

Komplexní řešení konektivity, která přinášejí značné možnosti digitalizace

Námořní doprava

Navigujeme zákazníky do přístavu budoucnosti

Rostoucí globalizace má za následek překotný růst přepravy osob a zboží mezi kontinenty. Aby bylo možné se s tímto růstem dopravy vypořádat, staví a zprovozňuje se stále více lodí. Tyto lodě vyžadují stále větší stupeň automatizace a špičkové technologie. Pro plánování aplikací, a to i na pracovišti, jsou v rámci naší globální prodejní sítě nepřetržitě k dispozici zaměstnanci s všestrannými znalostmi. Pokud to bude nutné, budeme s vámi spolupracovat na výběru nejlepších produktů pro vaše potřeby nebo na vývoji individuálních řešení pro vaše aplikace.

Jako zkušený partner pro námořní průmysl svým zákazníkům přinášíme:

Bezpečná a rychlá spojení pro budoucnost

Bezpečná a rychlá spojení pro budoucnost

Široká škála svorkovnic se šroubovým a pružinovým připojením a připojením pomocí technologie PUSH IN.

Systémy správy napájení 24 V DC

Systémy správy napájení 24 V DC

Elektrické spínané zdroje PROtop s komunikací, pro monitorování a ochranu systému – spolehlivé a redundantní.

Řešení automatizace pro požadavky budoucnosti

Řešení automatizace pro požadavky budoucnosti

Modulární automatizační hardware, inovativní technické nástroje a inteligentní modely strojového učení.

Průmyslová analytika pro váš budoucí business

Průmyslová analytika pro váš budoucí business

Získejte konkurenční výhodu pro svoji firmu a využijte potenciální přidanou hodnotu díky řízení dat.

Montáž a řešení podle požadavků zákazníka

Montáž a řešení podle požadavků zákazníka

Optimalizovaný výrobní a dodavatelský řetězec díky koncepci služby rychlého doručení a řešení pro konkrétní zákazníky.

Podobně jako v automobilovém průmyslu zažívá i námořní doprava neočekávaný vývoj trhu. Významnou úlohu hraje zejména s ohledem na rychle se rozvíjející technologický pokrok, jako je oblast automatizované námořní dopravy, udržitelnosti, vytváření sítí a digitalizace nebo pokročilé analýzy dat.

Jarle Andre Tveit, projektový manažer pro námořní aplikace

Čelíme výzvám trhu inovacemi a nadšením pro věc

Řízení emisí

V roce 2020 budou přijata opatření k regulaci limitů síry. Vzhledem k této informaci musí lodní společnosti počítat s nárůstem nákladů na paliva až o 30 %. Přesné manévrování a dokonalé plánování trasy budou nezbytností. Očekává se, že digitalizace ušetří náklady i v jiných oblastech. Je vaše plavba připravena na limity hodnot síry?

Analýza dat

Získávání dat není problém. Jedná se o drobnou investici v porovnáním s investicemi do analýzy dat a především zobrazení dat. Jedná se o palčivý problém, především pro méně vzdělané pracovníky na lodích. Rozumíte datům vaší lodi?

Údržba

Prediktivní údržba a analýza jsou klíčové technologie, které minimalizují výpadky – a tedy i čas strávený v přístavu. Cíl: odhadnout, jaké náhradní díly musí být připraveny v době kotvení v přístavu. Údržba v přístavu nebo oprava na moři?

Automatizace

V námořní dopravě není problémem vyšší míra automatizace na palubě lodi: problémem je propojení mezi lodí a převážnou částí procesu správy dodavatelského řetězce. Je vaše loď napojena na možnost správy v přístavu?

Produkty a řešení pro problémy v námořní dopravě

Pokročilá řešení pro budoucnost

Ve společnosti Weidmüller přikládáme největší význam bezpečnosti a kvalitě. Kromě přísného interního testování byly naše výrobky schváleny různými certifikačními společnostmi, jako jsou DnV GL, registr Lloyds, ABS, RINA Bureau Veritas a další. Naše produkty navíc splňují požadavky všech důležitých schválení pro námořní dopravu.

Novinky o našich projektech v námořní dopravě

Ke stažení

Další otázky?

Pojďme si pohovořit o vašich nápadech!

* Povinná pole

* Povinná pole