Zásobování a komunikace v řídicím systému

Jednotky elektrických přívodů s certifikací GL a přepínače Ethernet od společnosti Weidmüller se používají pro spolehlivé systémy zásobování a přenosu společnosti S-two v náročném prostředí námořní dopravy.

Zásobování a komunikace v řídicím systému

Zásobování a komunikace – S-two, Německo

Zásobování a komunikace – S-two, Německo

Při nakládání kontejnerových lodí je na zatížené straně několik tun nákladu. Za normálních okolností by se loď pod vahou nákladu nakláněla, což by mohlo způsobit nerovnováhu. Toto je jedním z mnoha problémů při stavbě lodí, který společnost S-two úspěšně řeší systémovým přístupem.

Pečlivým sledováním zatížení lodi lze při nakládání dosáhnout trvalé rovnováhy při naklánění lodi. Této kontroly kompenzace lze dosáhnout ovládacími ventily v nádržích s vodní přítěží. Tímto způsobem se voda systematicky odsává nebo vypouští, aby loď zůstala stabilní po celou dobu nakládání.

Multifunkční systém řízení lodí

Kromě používání zátěže pro minimalizaci a kompenzaci nerovnováhy během nakládání a vykládání a také seřízení průtoku existují i další oblasti, ve kterých se systém řízení lodí od společnosti S-two používá: například při přečerpávání nafty z nádrží a odčerpávání kalové vody. Zatímco nejrůznější ventily různých nádrží v lodi se dříve ovládaly stisknutím tlačítka, v současnosti je lze plně integrovat a ovládat pomocí PC panelu. Společnost S-two nabízí pro tento účel multifunkční systém řízení lodí. Jedná se o modulární systém, který lze přizpůsobit tak, aby splňoval požadavky kontejnerových lodí, ropných a chemických tankerů, plynových tankerů, víceúčelové lodní dopravy a luxusních lodí.

Společnost S-two klade velký důraz na vytváření vysoce kvalitních kompletních řešení pro tyto oblasti aplikace. To znamená, že všechny systémové komponenty musí splňovat náročné požadavky na stavbu lodí.

„Pro vybavení řídících skříní vybíráme komponenty s certifikací GL. Díky tomu je celé schvalovací řízení řidící skříně, pravděpodobně ze strany institutu Germanischer Lloyd, jednodušší,“ vysvětloval Christoph Ihnen, technický ředitel ve společnosti S-two.

„Kromě toho je pro nás důležitá vysoká kvalita a kompaktnost součástí skříní. To vše umí jednotky elektrického přívodu a ethernetové přepínače od společnosti Weidmüller.“ Kromě toho je pro nás důležitá vysoká kvalita a kompaktnost součástí skříní. To vše umí jednotky elektrického napájení a ethernetové přepínače od společnosti Weidmüller.

Vysoká dostupnost díky systému redundantního napájení

Intitut Germanischer Lloyd (GL) udělil odolným spínaným zdrojům řady PRO-M a switchům průmyslového Ethernetu od společnosti Weidmüller schválení GL. Tyto komponenty lze bez omezení použít ve vnitrostátní i mezinárodní stavbě lodí, v technických budovách námořní dopravy a přímo na moři. V systémech společnosti S-Two přesvědčí komponenty firmy Weidmüller svými nepřehlédnutelnými výhodami.

„Maximalizujeme dostupnost vytvářením systémů redundantního napájení. K tomu účelu používáme diodové moduly od společnosti Weidmüller,“ řekl Ihnen. „Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí byla skutečnost, že není potřeba ponechávat prostor pro chlazení mezi různými moduly PRO-M, které instalujeme v elektrické skříni; mohou být instalovány přímo vedle sebe. Kromě toho jsou moduly společnosti Weidmüller v prodeji ve verzích s výstupy 20 A a 40 A. Naše přizpůsobené systémy lze tedy vybavit podle požadavků odpovídajícím řešením elektrického přívodu.“

Kompaktní komunikace

Pro komunikaci Ethernet mezi řídicí skříní a pracovními stanicemi, například ve strojovně nebo v kanceláři pro lodní náklad, využívá společnost S-two ve svých systémech přepínače značky Weidmüller. Jsou vybaveny odolnými hliníkovými pouzdry a jsou navrženy pro používání v náročném průmyslovém prostředí. Při šířce pouhých 3 cm mají vlastní elektrické přívody a umožňují společnosti S-two v řídicích skříních prostorově úsporné instalace.

„Díky elektronickým komponentám od společnosti Weidmüller s certifikací GL máme pro naše vlastní systémy řízení lodí k dispozici kvalitní řešení napájení a komunikace,“ objasnil Ihnen. „Spolu s komplexními službami, které prodejní tým společnosti Weidmüller nabízí, se pro naše systémy dokonale hodí.“