100% spolehlivost plánování díky kontinuitě dat

100% spolehlivost plánování díky kontinuitě dat

Podle studie „Panel building 4.0“ institutu ISG (Institut řídicí techniky, obráběcích strojů a výrobních jednotek při Univerzitě ve Stuttgartu) je 52 % pracovní doby ve fázi plánování vyžadováno pro plánování projektu a návrhy obvodů. Přerušení toku dat z ručně zadaných změn zvyšuje riziko chyb. Ty mohou mít významný dopad na požadovanou dobu výroby.

Kompletní řešení tohoto problému nabízejí softwarová řešení společnosti Weidmüller. Přinášejí cennou podporu pro zvyšování efektivity a produktivity. Šetří nejen značné množství času a peněz, ale zaručují také kontinuitu digitální dat a výhodu jednoduchého zpracování dat prostřednictvím rozhraní eCAD.

Zajistěte si rozhodující výhodu při náročném projektování

Úspora času

Úspora času

Díky rozhraním eCAD a kontrolám věrohodnosti nabízí software společnosti Weidmüller kompletní řešení zvýšení efektivity a produktivity při stavbě panelů.

Zvýšení produktivity

Zvýšení produktivity

Konzistence digitálních dat a bezproblémové označování všech komponent panelu zjednodušují a zkracují údržbu. Díky tomu dochází k minimalizaci prostojů a zvýšení provozní efektivity procesů.

Vysoká kvalita a spolehlivosti

Vysoká kvalita a spolehlivosti

Minimalizace ruční práce prostřednictvím digitální dat snižuje riziko chyb a zaručuje přístup ke stávajícím šablonám za všech okolností. Díky tomu je zajištěna kompletní dokumentace jednotlivých fází výroby – od plánování až po uvedení kompletně a jednoznačně označeného panelu do provozu.

Dokonale připraveno na každou fázi projektu

Plánování

Plánování

Plánování

Pomocí programu M-Print® PRO jsou data z programovacího softwaru WPC a nástroje Weidmüller Configurator (WMC) shromažďována digitálně od začátku procesu a zpřístupněna pro všechny následující fáze. Kontrola věrohodnosti softwaru Weidmüller zabraňuje chybám při plánování, které při instalaci stojí hodně času a peněz.

Instalace

Instalace

Instalace

Díky přístupu k datům vytvořeným během fáze plánování se výrazně snižuje chybovost, protože mezi jednotlivými pracovními fázemi nedochází ke ztrátě informací a ruční zpracování není nutné.

Provoz

Provoz

Provoz

Díky kontinuitě digitálních dat získáte přehledně a jednotně označený rozváděč. Komplexní dokumentace navíc urychluje dobu uvedení do provozu a údržby, protože každý stupeň výroby lze sledovat a konfigurace lze v případě potřeby snadno reprodukovat. Rozhodující výhoda při náročném projektování.

Praktické výhody pro konstruktéry rozvaděčů

Praktické výhody pro konstruktéry rozvaděčů

Praktické výhody pro konstruktéry rozvaděčů

Na první pohled se to může jevit jako něco zajímavého: Výběr nářadí, infrastruktury rozvaděčů a systémů značení má přímý vliv na dobu trvání procesů a úrovně kvality při konstrukci rozvaděčů. Sebastian Gormanns, generální ředitel společnosti Schaltanlagenbau Gormanns GmbH, vysvětluje, jak kompletní řešení pracoviště, od partnera, který je ve světě konstrukce rozvaděčů jako doma, pomáhá jeho firmě.

Potenciální úspory díky kontinuitě dat při procesu značení

Potenciální úspory díky kontinuitě dat při procesu značení

Profesionální systémy průmyslového značení hrají důležitou úlohu při bezproblémovém fungování průmyslových závodů a přispívají také k efektivní a bezpečné údržbě systémů. Společnost Weidmüller to nazývá „Systémové značení“. Zadání systémové značení vychází z intuitivního softwaru M-Print® PRO. S jedinou softwarovou sadou lze vytvářet značení a podpisy pro všechny aplikace, které odpovídají průmyslovým standardům.

Dokonalé příslušenství

Praktická řešení pro pracoviště

Ke stažení