Zefektivněte své fotovoltaické systémy

Zefektivněte své fotovoltaické systémy

Fotovoltaické systémy je třeba řídit a udržovat, aby se snížily náklady na elektřinu (LCOE) elektrárny. Protože byste své investice nenechali bez dozoru, přesné monitorování fotovoltaických zdrojů od panelů až po síť vám umožní zlepšit poměr výkonu (PR) vašeho systému.

Pomocí našich řešení monitoringu můžete vylepšit LCOE a ROI (Return On Investment) tím, že předem odhalíte anomálie.

Novinky o produktech

Highlight

Systém monitorování fotovoltaických řetězců

Modulární systém pro monitorování fotovoltaických řetězců až pro 32 řetězců

Náš nový pro monitorování fotovoltaických řetězců je navržen tak, aby sledovat proud a napětí jednotlivých řetězců, stejně jako proud SPD a stav jističe v kombinované skříni.

Díky své modulární konstrukci může systém monitorovat až 32 řetězců a měřit až 50 A na řetězec. Je napájen proudem produkovaným elektrárnou, může komunikovat bezdrátově a má nízké tepelné emise.

 • Vysoce konkurenční modulární řetězcové monitorování
 • Simultánní monitoring už 32 řetězců
 • Bezdrátová komunikace prostřednictvím protokolu LoRaWAN® jako řešení plug-and-play
 • Monitorování od 25 do 50 A na řetězec pro moduly s 8 a 12 řetězci
Monitorování

Monitorování

Monitorování výkonu stringu a stavu komponent

Podpora

Podpora

Podpora zákazníků řešeními a dokumenty šitými na míru aplikace

Modularita

Modularita

Modularita produktové řady za optimální cenu

Monitorování stavu

Monitorování stavu

Monitorování stavu

jako faktor úspěchu | Dokument

Řešení monitorování

Systém monitorování fotovoltaických řetězců Produktové novinky

Modulární systém pro monitorování fotovoltaických řetězců až pro 32 řetězců

U pozemních fotovoltaických systémů je třeba neustále sledovat elektrické parametry fotovoltaických řetězců. To je jediný způsob, jak majitelé a provozovatelé mohou dlouhodobě udržet výkonnost a výnosy svých systémů.

Nový systém monitorování fotovoltaických řetězců je integrován do stejnosměrných slučovacích skříní elektráren s centrálními střídači. Je navržen tak, aby monitoroval proud a napětí jednotlivých řetězců a také aktuální stav SPD a jističů v kombinované skříni.

Díky své modulární konstrukci může systém monitorovat až 32 řetězců a měřit až 50 A na řetězec. Je napájen proudem produkovaným elektrárnou, může komunikovat bezdrátově a má nízké tepelné emise.

Systém monitorování fotovoltaických řetězců
Speciální vlastnosti:
 • Kompaktní a výkonný - Nový systém monitorování fotovoltaických řetězců může monitorovat až 32 řetězců a měřit až 50 A na řetězec. Díky kompaktní konstrukci s integrovaným DC/DC měničem a komunikačním hardwarem je mimořádně výkonný.
 • Možnost bezdrátové komunikace - Systém může přenášet data buď kabelem RS-485, nebo bezdrátově do systému SCADA. Pro bezdrátový přenos musí být k hlavnímu modulu připojen RF modul LoRaWAN®.
 • Modulární konstrukce - systém má moduly Hallových senzorů s 8 nebo 12 měřicími kanály a je k dispozici s 25 a 50 A na modul. To umožňuje monitorování až 3-řetězcových vstupů, jakož i vysoce výkonných a bifaciálních solárních panelů.

Stringové monitorování s Transclinic xi+

Nepřetržitý dohled nad fotovoltaickým systémem

Produkty řady Transclinic xi+ průběžně monitorují výkonnost jednotlivých stringů nebo skupin stringů a také napětí fotovoltaického systému a díky tomu umožňují podrobné sledování systému. Negativní vlivy, které vedou ke sníženému výstupnímu výkonu, lze okamžitě zjistit, a tak jsou umožněny rychlé opravy nebo úpravy systému.

Nepředimenzujte svůj systém jen proto, abyste zajistili očekávaný výstupní výkon. Dobrý dohled nad systémem umožňuje snadné fungování efektivního a optimalizovaného systému. S více než 115000 zařízeními prodanými po celém světě v mnoha různých prostředích během posledních 12 let je zajištěna kvalita, robustnost a optimální výkon řady produktů Transclinic xi+.

Stringové monitorování s Transclinic xi+
Speciální vlastnosti:
 • Různé možnosti monitoru - standardně od jednotlivých stringů až po 16 vstupů a maximálně Isc 25 A na vstup. Nicméně je možné vyvážit méně vstupů větším proudem (tj. 10 vstupů s Isc 30 A).
 • Efektivní dvojité (nebo dokonce trojité) stringové monitorování - do jednoho vstupu je možné zapojit i více stringů Tím se snižuje počet monitorovacích jednotek a jedná se o dobrý kompromis i z hlediska výsledné ceny.
 • Snížení nákladů na údržbu - veškeré propojení probíhá PUSH-IN konektory. Není třeba kontrolovat utahovací moment, jak je vyžadováno u šroubových připojení. Během celé životnosti systému není nutné provádět žádné další testování připojení.
 • Spolehlivost i za extrémních podmínek - Transclinic 16i+ 1k5 H umožňuje měření proudu při 70 °C s přesností ±1% (napětí/proud). To pomáhá při párování a trojitém monitorování v kombinovaných skříních v obtížných prostředích použitím pouze jednoho řetězcového monitoru a optimalizuje náklady na řešení.
 • RS485 svodič na palubě - Ochrana proti přepětí specifická pro rozhraní RS485 je již integrovaná, aby se zvýšila odolnost a spolehlivosti zařízení po celou dobu jeho životnosti.

SCADA

Parametry vždy na prvním místě

Parametry vždy na prvním místě

Parametry vždy na prvním místě

Vynikající kompatibilita s významnými poskytovateli – naše univerzální řešení pro monitoring a SCADA systémy

Weidmüller spolupracuje s předními poskytovateli systémů monitorování a SCADA a záznamníků dat, mimo jiné včetně: Meteocontrol, Solare Datensysteme GmbH, GreenPowerMonitor, PV Hardware nebo Axis.

Dokonalý systém

Ke stažení

Máte dotazy?

Pojďme si pohovořit o vašich nápadech

Ing. Pavel Rozkydal

Specialista pro fotovoltaiku

* Povinná pole